Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2021

Uchwały z dnia 22 stycznia 2021 roku

PDFUchwała nr 1_2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Mamczara.pdf (316,54KB)
PDFUchwała nr 2_2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Mateusza Mamczara.docx.pdf (317,29KB)
PDFUchwała nr 3_2021 w sprawie zmiany Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (301,20KB)

Uchwały z dnia 19 lutego 2021 roku

PDFUchwała nr 4_2021 o nadaniu stopnia dra hab. T. Szczepańskiemu.pdf (124,91KB)
PDFUchwała nr 5_2021 w sprawie zatrudnienia.pdf (296,34KB)

Uchwały z dnia 19 marca 2021 roku

PDFUchwała nr 6_2021 w sprawie nadania stopnia doktora Markowi Jaskólskiemu.pdf (296,84KB)
PDFUchwała nr 7_2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Aleksandra Kowalskiego.pdf (313,37KB)
PDFUchwała nr 8_2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Aleksandra Kowalskiego.pdf (313,56KB)
PDFUchwała nr 9_2021 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra Aleksandra Kowalskiego.pdf (297,64KB)
PDFUchwała nr 10_2021 w sprawie powołania komisji w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie A. Kowalskiego.pdf (296,59KB)
PDFUchwała nr 11_2021 w sprawie połowanie komisji w zakresie języka nowożytnego w przewodzie A. Kowalskiego.pdf (297,65KB)
PDFUchwała nr 12_2021 w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr Dominiki Lewickiej-Szczebak.pdf (125,21KB)

Uchwały z dnia 8 kwietnia 2021 roku

PDFUchwała nr 13_2021 w sprawie zaopiniowania Komisji ds oceny śródokresowej doktorantów.pdf (135,25KB)

Uchwały z dnia 16 kwietnia 2021 roku

PDFUchwała nr 14_2021 w sprawie nadania stopnia doktora Mirosławie Jureckiej.pdf (297,83KB)
PDFUchwała nr 15_2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Mirosławy Jureckiej.pdf (298,70KB)

Uchwały z dnia 21 maja 2021 roku

PDFUchwała nr 16_2021 w sprawie nadania stopnia doktora Jackowi Skurzyńskiemu.pdf (299,57KB)
PDFUchwała nr 17_2021 w sprawie zatrudnienia.pdf (293,63KB)
PDFUchwała nr 18_2021 w sprawie określenia weryfikacji efektów uczenia na poziomie 8 PRK.pdf (302,30KB)
PDFUchwała nr 19_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Piotra Kenisa.pdf (133,23KB)
PDFUchwała nr 20_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Aleksandry Kolanek.pdf (133,22KB)
PDFUchwała nr 21_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Iwony Majkowskiej.pdf (132,49KB)
PDFUchwała nr 22_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Michała Małysza.pdf (132,71KB)
PDFUchwała nr 23_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Marii Młodzianowskiej-Synowiec.pdf (134,40KB)
PDFUchwała nr 24_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Wiolety Porębnej.pdf (133,32KB)
PDFUchwała nr 25_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Damiana Szaferta.pdf (133,72KB)
PDFUchwała nr 26_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Piotra Szczypkowskiego.pdf (133,48KB)

Uchwały z dnia 22 czerwca 2021 roku

PDFUchwała nr 27_2021 w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrowi Kowalskiemu.pdf (297,92KB)
PDFUchwała nr 28_2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Aleksandra Kowalskiego.pdf (299,48KB)
PDFUchwała nr 29_2021 w sprawie nadania stopnia doktora Mateuszowi Mamczarowi.pdf (298,16KB)
PDFUchwała nr 30_2021 w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dra Jarosława Waroszewskiego.pdf (126,77KB)
PDFUchwała nr 31_2021 w sprawie zaopiniowania wniosków awansowych.pdf (295,92KB)
PDFUchwała nr 32_2021 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dr Dominiki Lewickiej-Szczebak.pdf (302,24KB)
PDFUchwała nr 33_2021 w sprawie zatrudnienia.pdf (293,72KB)
PDFUchwała nr 34_2021 w sprawie zatrudnienia.pdf (297,75KB)
PDFUchwała nr 35_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Pawła Kurzydło.pdf (134,62KB)
PDFUchwała nr 36_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Arkadiusza Przybyło.pdf (134,28KB)
PDFUchwała nr 37_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Michała Słotwińskiego.pdf (134,42KB)
PDFUchwała nr 38_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Dominika Sokalskiego.pdf (134,20KB)
PDFUchwała nr 39_2021 w sprawie wyznaczenia promotora_promotora pomocniczego Małgorzaty Ziobro-Mikrut.pdf (133,85KB)
PDFUchwała nr 40_2021 w sprawie powołania współpromotora rozprawy doktorskiej mgra Daniela Buczko.pdf (302,32KB)

Uchwały z dnia 17 września 2021 roku

PDFUchwała nr 41_2021 w sprawie zatrudnienia.pdf (294,99KB)
PDFUchwała nr 42_2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr Anny Potysz.pdf (126,59KB)
PDFUchwała nr 43_2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz.pdf (127,28KB)
PDFUchwała nr 44_2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Michniewicz.pdf (317,94KB)
PDFUchwała nr 45_2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Aleksandry Michniewicz.pdf (318,49KB)
PDFUchwała nr 46_2021 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgr Aleksandry Michniewicz.pdf (299,99KB)

Uchwały z dnia 15 października 2021 roku

PDFUchwała nr 47_2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Marcina Golenia.pdf (319,73KB)
PDFUchwała nr 48_2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Marcina Golenia.pdf (321,18KB)
PDFUchwała nr 49_2021 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra M.Golenia.pdf (300,92KB)
PDFUchwała nr 50_2021 w sprawie powołania komisji w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie M. Golenia.pdf (299,32KB)
PDFUchwała nr 51_2021 w sprawie połowanie komisji w zakresie języka nowożytnego w przewodzie M. Golenia.pdf (300,77KB)
PDFUchwała nr 52_2021 w sprawie zaopiniowania Komisji ds oceny kandydatów do nagrody Rektora.pdf (127,32KB)
PDFUchwała nr 53_2021 w sprawie zmiany w składzie Komisji habilitacyjnej dr Dominiki Lewickiej-Szczebak.pdf (304,34KB)

Uchwały z dnia 19 listopada 2021 roku

PDFUchwała nr 54_2021 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dra Jarosława Waroszewskiego.pdf (302,53KB)
PDFUchwała nr 55_2021 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dr Anny Potysz.pdf (301,98KB)
PDFUchwała nr 56_2021 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz.pdf (303,26KB)
PDFUchwała nr 57_2021 w sprawie zatrudnienia.pdf (294,96KB)
PDFUchwała nr 58_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra K.Bulcewicza.pdf (301,05KB)
PDFUchwała nr 59_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra B. Cieślika.pdf (300,41KB)
PDFUchwała nr 60_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra M. Dajek.pdf (298,71KB)
PDFUchwała nr 61_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra H. Mazurka.pdf (298,05KB)
PDFUchwała nr 62_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra P. Porwisiaka.pdf (299,05KB)
PDFUchwała nr 63_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Ł. Solibody.pdf (298,72KB)
PDFUchwała nr 64_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr M. Diachuk.pdf (299,39KB)
PDFUchwała nr 65_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr M. Nowak.pdf (301,00KB)
PDFUchwała nr 66_2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Z. Owczarek.pdf (299,49KB)
PDFUchwała nr 67_2021 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kolegium Geografii i Geologii na rok akademicki 2022-2023-1.pdf (348,79KB)