Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

Wrocław, data 28.01.2021

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:      Adiunkta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

Jednostka organizacyjna:    Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów

Numer konkursu:                Znak sprawy WNB.1110.19.2020.MF

Data ogłoszenia:                20.10.2020

Termin składania ofert:        22.11.2020

Termin rozstrzygnięcia:       28.01.2021

Ilość zgłoszeń:                   2

Kandydat, który wygrał konkurs: Dr inż. Aleksandra Wilczak

 

Uzasadnienie:

Po analizie złożonych dokumentów Komisja Konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr inż. Aleksandry Wilczak na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada doświadczenie dydaktyczne i dorobek naukowy potwierdzony publikacjami, znajomość technik badawczych z zakresu biotechnologii, mikrobiologii i biologii molekularnej, a także znajomość języka polskiego oraz angielskiego w  mowie i piśmie.