Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2007 roku z dnia 12.01.2007 r. uchylające zarządzenie nr 7 z 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w UWr.pdf (20,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2007 roku z dnia 17.01.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego SPNJO UWr.pdf (33,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2007 roku z dnia 18.01.2007 r. w sprawie utworzenia dwustopniowych stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiów socjologii w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf (22,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2007 roku z dnia 18.01.2007 r. w sprawie zmiany czasy trwania zaocznych studiów socjologii II stopnia w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf (20,81KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2007 roku z dnia 19.01.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (23,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2007 roku z dnia 25.01.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 135 z 2006 r. w sprawie utworzenia stacjanarnych studiów II stopnia na kierunku muzykologia na WNHiP UWr.pdf (21,08KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2007 roku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na WF UWr.pdf (25,05KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2007 roku z dnia 29.01.2007 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Muzealnictwa Przyrodniczego na WNoZi KŚ UWr.pdf (22,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2007 roku z dnia 29.01.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 76 z 2006 r. w wprowadzające Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf (25,17KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2007 roku z dnia 30.01.2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na WNB UWr.pdf (22,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2007 roku z dnia 30.01.2007 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ochrony Przyrody w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej w Instytucie Biologii Roślin na WNB UWr.pdf (24,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2007 roku z dnia 30.01.2007 r. w sprawie utworzenia Samodzielnej Pracowni Petrologii Eksperymentalnej w Zakładzie Mineralogii i Petrologii w Instytucie Nauk Geologicznych na WNoZiKŚ UWr.pdf (25,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2007 roku z dnia 30.01.2007 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii Roślin na WNB UWr.pdf (21,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2007 roku z dnia 01.02.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 44 z 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów UWr za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.pdf (409,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2007 roku z dnia 01.02.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności matematyka teoretyczna na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku matematyka w Instytucie Matematycznym na WMiI UWr.pdf (22,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2007 roku z dnia 01.02.2007 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska, w Instytucie Filologii Romańskiej na WF UWr.pdf (25,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2007 roku z dnia 01.02.2007 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (201,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2007 roku z dnia 01.02.2007 r. wprowadzające Regulamin Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (29,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2007 roku z dnia 02.02.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf (22,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2007 roku z dnia 05.02.2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich w Instytucie Filologii Romańskiej na WF UWr.pdf (25,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2007 roku z dnia 14.02.2007 r. w sprawie utworzenia 3-letnich niestacjonarnych (wieczorowych) studiów pierwszego stopnia na kierunku archeologia, w Instytucie Archeologii na WNHiP UWr.pdf (21,68KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2007 roku z dnia 19.02.2007 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (83,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2007 roku z dnia 22.02.2007 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej UWr.pdf (42,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2007 roku z dnia 26.02.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z 2000 r. w sprawie utworzenia w UWr Ośrodka Szkoleniowego w zakresie Polityki Regionalnej UE EURO-REGIO-CENTRE.pdf (24,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2007 roku z dnia 27.02.2007 r. w sprawie likwidacji w UWr Pracowni Atlasu Dolnego Śląska.pdf (23,41KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2007 roku z dnia 27.02.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 102 z 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji UWr.pdf (23,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2007 roku z dnia 28.02.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (24,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2007 roku z dnia 01.03.2007 r. wprowadzające Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.pdf (165,29KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2007 roku z dnia 01.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na 2007 rok.pdf (120,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2007 roku z dnia 12.03.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 13 z 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego w IFP na WF UWr.pdf (23,59KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2007 roku z dnia 19.03.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 79 z 2006 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych przedwidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.pdf (94,23KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2007 roku z dnia 02.04.2007 r. w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od ocen negatywnych.pdf (25,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2007 roku z dnia 16.04.2007 r. w sprawie utworzenia Śląskiego Archiwum Ikonograficznego w Bibliotece Uniwersyteckiej UWr.pdf (22,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2007 roku z dnia 17.04.2007 w sprawie zmiany nazwy specjalności kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym na kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna na WNHiP UWr.pdf (21,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2007 roku z dnia 18.04.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z 2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na siedmiosemestralne studia licencjackie na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf (20,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2007 roku z dnia 24.04.2007 r. w sprawie utworzenia dwustopniowych stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiów pedagogiki w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf (22,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2007 roku z dnia 24.04.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (23,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2007 roku z dnia 30.04.2007 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.pdf (256,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2007 roku z dnia 30.04.2007 r. w sprawie zmian w strukturze organizacji Administracji Centralnej UWr.pdf (19,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2007 roku z dnia 14.05.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 77 z 2003 r. w wprowadzające Regulamin rozdziału ZFŚS.pdf (32,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2007 roku z dnia 21.05.2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku astronomia w Instytucie Astronomii na WFiA UWr.pdf (21,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2007 roku z dnia 21.05.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pracownik Socjalny w Instytucie Psychologii na WNHiP UWr.pdf (21,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2007 roku z dnia 21.05.2007 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej na WF UWr.pdf (24,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2007 roku z dnia 21.05.2007 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo Mediów Elektronicznych na WPAiE UWr.pdf (22,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2007 roku z dnia 22.05.2007 r. w sprawie zawieszenia specjalności komunikacja międzykulturowa na kierunku kulturoznawstwo w Instytucie Kulturoznawstwa na WNHiP UWr.pdf (22,32KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2007 roku z dnia 29.05.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku politologia w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf (21,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2007 roku z dnia 31.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarzadzenia nr 44 z 2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników UWr w napoje.pdf (21,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2007 roku z dnia 01.06.2007 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Spraw Narodowościowych i Problemow Polonii na Zakład Studiów nad Geopolityką w ISM na WNS UWr.pdf (22,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2007 roku z dnia 06.06.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf (21,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2007 roku z dnia 08.06.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 40 z 1997 r. wprowadzające Instrukcję o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf (23,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2007 roku z dnia 14.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf (169,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2007 roku z dnia 22.06.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności Edukacja nieformalna. Polonista jako lider i animator społeczności lokalnej na kierunku filologia polska w IFP na WF UWr.pdf (21,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2007 roku z dnia 22.06.2007 r. w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalności nauczycielskiej w zakresie geografii na kierunku geografia w IGiRR na WNoZiKŚ UWr.pdf (22,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2007 roku z dnia 26.06.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności Amerykanistyka na kierunku historia w Instytucie Historii na WNHiP UWr.pdf (20,54KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2007 roku z dnia 26.06.2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Lider i animator społeczności lokalnej. Edukacja nieformalna w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf (23,82KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2007 roku z dnia 28.06.2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf (169,08KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2007 roku z dnia 28.06.2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf (796,17KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2007 roku z dnia 28.06.2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf (23,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2007 roku z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWr.pdf (167,17KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2007 roku z dnia 10.07.2007 r. w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalności nauczycielskiej w zakresie biologii na kierunku biologia w Instytucie Zoologii na WNB UWr.pdf (21,37KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2007 roku z dnia 10.07.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności edytorskiej na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf (21,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2007 roku z dnia 10.07.2007 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządządzania Informacją w IDiKS na WF UWr.pdf (20,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2007 roku z dnia 13.07.2007 r. w sprawie utworzena na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna kultura śródziemnomorska profilu studia klasyczne w IFiKA na WF UWr.pdf (23,40KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2007 roku z dnia 16.07.2007 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom UWr dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.pdf (34,79KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2007 roku z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowzch Studiów Technik Informaczyjnych i Multimedialnych w INiB na WF UWr.pdf (24,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2007 roku z dnia 25.07.2007 r. w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalności nauczycielskiej w zakresie biologii na kierunku biologia na WNB UWr.pdf (22,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2007 roku z dnia 09.08.2007 r.w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania umów w UWr.pdf (95,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2007 roku z dnia 31.08.2007 r. zmianiające zarządzenie nr 81 z 2006 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich UWr poza Uczelnią.pdf (32,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2007 roku z dnia 31.08.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 z 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w UWr.pdf (38,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2007 roku z dnia 14.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii na WNS UWr.pdf (24,39KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2007 roku z dnia 18.09.2007 r. uchylające zarządzenie nr 80 z 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich w UWr.pdf (21,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2007 roku z dnia 18.09.2007 r. w sprawie likwidacji Zespołu Opiniodawczego do spraw umów zleceń i umów o dzieło.pdf (21,26KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2007 roku z dnia 24.09.2007 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej UWr.pdf (24,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2007 roku z dnia 25.09.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności o nazwie_komunikacja międzykulturowa na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IDiKS na WF UWr.pdf (22,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2007 roku z dnia 25.09.2007 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej w zakresie głównej specjalności języka polskiego na kierunku filologia polska w IFP na WF UWr.pdf (23,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2007 roku z dnia 26.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr.pdf (46,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2007 roku z dnia 28.09.2007 r. uchylające zarządzenie nr 114 z 2006 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr.pdf (21,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2007 roku z dnia 08.10.2007 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na UWr w zakresie przestrzegania przepisów BHP oraz nauki.pdf (65,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2007 roku z dnia 09.10.2007 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (31,40KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2007 roku z dnia 09.10.2007 r. w sprawie ostatecznej likwidacji w Uniwersytecie Wrocławskim Pracowni Atlasu Dolnego Śląska.pdf (23,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2007 roku z dnia 09.10.2007 r. w sprawie likwidacji w Uniwersytecie Wrocławskim Międzynarodowej Szkoły Letniej.pdf (22,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2007 roku z dnia 15.10.2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagród dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (46,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2007 roku z dnia 15.10.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (24,52KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2007 roku z dnia 16.10.2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr Studiów Podyplomowych Zadania Publiczne Powierzane Organizacjom Pozarządowym i Przedsiębiorcom.pdf (26,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2007 roku z dnia 16.10.2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Studiów Podyplomowych Prawo Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.pdf (25,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2007 roku z dnia 17.10.2007 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Enzymologii na Zakład Mikrobiologii Molekularnej na WB UWr.pdf (21,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2007 roku z dnia 22.10.2007 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Psychologii Wychowawczej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (22,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2007 roku z dnia 22.10.2007 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (25,34KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2007 roku z dnia 25.10.2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edukacji Zdrowotnej i Arteterapii w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (21,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2007 roku z dnia 26.10.2007 r. w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej.pdf (34,23KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2007 roku z dnia 07.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w UWr.pdf (43,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2007 roku z dnia 21.11.2007 r. w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich Biologii przy Wydziale Nauk Biologicznych UWr.pdf (23,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2007 roku z dnia 21.11.2007 r. w sprawie przeniesienia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku pedagogika na WNHiP UWr z Kłodzka do Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (24,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2007 roku z dnia 30.11.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 34 z 1999 r. w sprawie utworzorzenia zaocznych studiów licencjacjackich pedagogiki specjalność edukacja regionalna na WNHiP UWr.pdf (24,57KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2007 roku z dnia 01.12.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 7 z 200. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników UWr.pdf (32,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2007 roku z dnia 06.12.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności biologia środowiska na kierunku ochrona środowiska na WNB UWr.pdf (23,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2007 roku z dnia 07.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wyłaniania kandydatów na wolne stanowiska pracy w administracji UWr.pdf (38,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2007 roku z dnia 10.12.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z 1997 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów licencjackich pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturalna w IPed na WNHiP UWr.pdf (24,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2007 roku z dnia 13.12.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 52 z 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf (23,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2007 roku z dnia 18.12.2007 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej i Wyceny Likwidowanych Środków Trwałych.pdf (22,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2007 roku z dnia 19.12.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 33 z 2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu i utworzenia Zespołu ds. Realizacji Inwestycji w UWr.pdf (27,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2007 roku z dnia 20.12.2007 r. zmieniające zarządzenie nr 106 z 2004 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf (22,36KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2007 roku z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej UWr.pdf (28,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2007 roku z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr.pdf (27,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2007 roku z dnia 28.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78 z 2002 r. wprowadzającego zasady (politykę) rachunkowości w UWr (z późniejszymi zmianami).pdf (26,84KB)