Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2011 roku z dnia 12.01.2011 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (117,61KB)

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2011 roku z dnia 12.01.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 92 z 2011 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim (dostępne w Dziale Organizacyjnym

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2011 roku z dnia 12.01.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z 2008 r. w sprawie procedury uwierzytelniania dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (93,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2011 roku z dnia 14.01.2011 r. w sprawie utworzenia Pedagogicznych Studiów Podyplomowych Menadżerów Projektów Edukacyjnych i Społecznych na WNHiP UWr.pdf (117,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2011 roku z dnia 17.01.2011 r. w sprawie utworzenia Sekcji Projektów Badawczych i Dydaktycznych w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf (39,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2011 roku z dnia 18.01.2011 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów UWr.pdf (64,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2011 roku z dnia 19.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (163,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2011 roku z dnia 19.01.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 123 z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf (86,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2011 roku z dnia 19.01.2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf (343,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2011 roku z dnia 27.01.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności EU Regional Policy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku europeistyka European Studies na WNS UWr.pdf (44,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2011 roku 27.01.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 88 z 2009 roku z dnia 14.07.2009 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów.pdf (100,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2011 roku z dnia 27.01.2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edytorstwa w IFP na WF UWr.pdf (45,18KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2011 roku z dnia 27.01.2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne na WPAiE w UWr.pdf (117,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2011 roku z dnia 27.01.2011 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej język niemiecki z językiem polskim w IFG na WF UWr.pdf (78,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2011 roku z dnia 1.02.2011 r. w sprawie oferty edukacyjnej Język i kultura Chin prowadzonej przez Instytut Konfucjusza w UWr.pdf (51,87KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2011 roku z dnia 2.02.2011 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej.pdf (52,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2011 roku z dnia 03.02.2011 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej język niemiecki z językiem polskim w IFG na WF UWr.pdf (112,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2011 roku z dnia 17.02.2011 r. w sprawie zmiany podporządkowania Działu Organizacyjnego oraz zakresów działania Działu Organizacyjnego i Biura Rektora.pdf (68,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2011 roku z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 68 z 2007 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania umów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (64,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2011 roku z dnia 21.02.2011 r. w zmieniające zarządzenie nr 5 z 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom UWr dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.pdf (42,92KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2011 roku z dnia 22.02.2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Ochrony Własności Intelektualnej na WPAiE UWr.pdf (117,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2011 roku z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zasad i trybu działania komisji oceniających nauczycieli akademickich w UWr.pdf (38,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2011 roku z dnia 25.02.2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Parametrów Hydrogeologicznych Skał w Zakładzie Hydrogeologii Podstawowej w ING na WNZKŚ UWr.pdf (41,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2011 roku z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych w Zakresie Pedagogiki Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej w IP na WNHP UWr.pdf (48,02KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2011 roku z dnia 28.02.2011 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w UWr.pdf (43,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2011 roku z dnia 16.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wydawanie książek w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (52,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2011 roku z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (29,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2011 roku z dnia 24.03.2011 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.pdf (81,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2011 roku z dnia 29.03.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku fizyka techniczna na WFiA.pdf (50,27KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2011 roku z dnia 29.03.2011 r. w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od ocen negatywnych nauczycieli akademickich (bez tytułu naukowego).pdf (49,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2011 roku z dnia 30.03.2011 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Badań Komunikacji, Wizerunku i Mediów w IDiKS na WF UWr.pdf (42,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2011 roku z dnia 30.03.2011 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.pdf (46,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2011 roku z dnia 31.03.2011 r. w sprawie utworzenia ścieżki kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca prowadzonych w IBR na WNB UWr.pdf (54,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2011 roku z dnia 11.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (31,04KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2011 roku z dnia 11.04.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności administracja w organizacjach międzynarodowych na studiach II stopnia na kierunku administracja na WPAiE.pdf (65,27KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2011 roku z dnia 12.04.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku biologia na WNB UWr.pdf (33,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2011 roku z dnia 12.04.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17 z 2010 r. wprowadzającego Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (48,41KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2011 roku z dnia 12.04.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 79 z 2007 r. w sprawie obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz nauki.pdf (35,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2011 roku z dnia 18.04.2011 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UWr.pdf (140,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2011 roku z dnia 18.04.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WNB UWr.pdf (42,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2011 roku z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania kodów specjalnościom prowadzonym na makrokierunku dyplomacja europejska na WNS.pdf (53,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2011 roku z dnia 26.04.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach II stopnia na kierunku pedagogika na WNHP UWr.pdf (53,18KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2011 roku z dnia 26.04.2011 r. w sprawie obrony cywilnej w UWr.pdf (70,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2011 roku z dnia 27.04.2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w UWr.pdf (69,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2011 roku z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na WF UWr.pdf (39,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2011 roku z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej pionu techniczno-inwestycyjnego Administracji Centralnej UWr.pdf (199,57KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2011 roku z dnia 29.04.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności Central and East European Studies na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku politologia na WNS UWr.pdf (50,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2011 roku z dnia 30.04.2011 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr w roku akademickim 2011-2012.pdf (109,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2011 roku z dnia 30.04.2011 r. w sprawie procedury rejestracji w systemie IRK oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów w UWr w roku akademickim 2011-2012.pdf (88,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2011 roku z dnia 10.05.2011 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Doskonalących Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka w Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr.pdf (87,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2011 roku z dnia 10.05.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf (93,79KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2011 roku z dnia 12.05.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf (53,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2011 roku z dnia 23.05.2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Administracji UWr.pdf (112,18KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2011 roku z dnia 24.05.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach II stopnia na kierunku pedagogika na WNHiP.pdf (64,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2011 roku z dnia 25.05.2011 r. w sprawie wzorów i opisów Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (331,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2011 roku z dnia 25.05.2011 r. w sprawie uregulowania przepisów dotyczących godności honorowych UWr.pdf (49,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2011 roku z dnia 25.05.2011 r. w sprawie nadania kodu niestacjonarnym (eksternistycznym studiom I stopnia na kierunku filologia specjalność filologia hiszpańska na WF UWr.pdf (50,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2011 roku z dnia 25.05.2011 r. w sprawie przekształcenia w CEN UWr Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Kształcenie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej.pdf (165,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2011 roku z dnia 6.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (278,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2011 roku z dnia 6.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenia kredytu lub pożyczki.pdf (237,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2011 roku z dnia 7.06.2011 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej w CEN UWr.pdf (159,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2011 roku z dnia 9.06.2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Fizyki Neutrin w Instytucie Fizyki Teoretycznej na WFiA.pdf (51,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2011 roku z dnia 9.06.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 88 z 2009 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.pdf (178,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2011 roku z dnia 9.06.2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki na WNHiP.pdf (66,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2011 roku z dnia 9.06.2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Badań nad Strukturą Ja w Instytucie Psychologii na WNHiP.pdf (68,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2011 roku z dnia 9.06.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67 z 2001 r. w sprawie zasad ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.pdf (48,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2011 roku z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf (147,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2011 roku z dnia 14.06.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z 2011 r. z dnia 6.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dot. przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWr.pdf (44,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2011 roku z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w napoje.pdf (103,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2011 roku z dnia 20.06.2011 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 26 z 2011 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w UWr.pdf (43,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2011 roku z dnia 20.06.2011 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 34 z 2011 r. w sprawie studiów podyplomowych Ekoznawca.pdf (408,16KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2011 roku z dnia 27.06.2011 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (91,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2011 roku z dnia 27.06.2011 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu.pdf (175,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2011 roku z dnia 27.06.2011 r. w sprawie nadania symboli organizacyjnych i kodów jednostkom organizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf (106,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2011 roku z dnia 5.07.2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Finansowania Działalności Gospodarczej w Katedrze Prawa Finansowego na WPAiE UWr.pdf (126,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2011 roku z dnia 5.07.2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Podstaw Prawa dla Nauczycieli i Pedagogów w Instytucie Historii Państwa i Prawa na WPAiE UWr.pdf (126,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2011 roku z dnia 15.07.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 33 z 2008 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca w IBR na WNB UWr.pdf (482,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2011 roku z dnia 18.07.2011 r. w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu składników majątkowych wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (500,23KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2011 roku z dnia 25.07.2011 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 80 z 2011 r. w sprawie utworzenia SP Finansowania Działalności Gospodarczej w Katedrze Prawa Finansowego na WPAiE UWr.pdf (99,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2011 roku z dnia 25.07.2011 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 81 z 2011 r. w sprawie utworzenia SP Podstaw Prawa dla Nauczycieli i Pedagogów w Instytucie Historii Państwa i Prawa na WPAiE UWr.pdf (98,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2011 roku z dnia 11.08.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 68 z 2008 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej i Wyceny Likwidowanych Środków Trwałych.pdf (37,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2011 roku z dnia 24.08.2011 r. w sprawie nadania symbolu organizacyjnego i kodu Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia.pdf (61,11KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2011 roku z dnia 25.08.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 71 z 2003 r. oraz zarządzenia nr 97 z 2006 r..pdf (83,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2011 roku z dnia 31.08.2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologiina WNB UWr.pdf (49,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2011 roku z dnia 05.09.2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Prostej Polszczyzny w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf (46,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2011 roku z dnia 05.09.2011 r. wprowadzające zmiany organizacyjne w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf (38,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2011 roku z dnia 05.09.2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badan nad Tradycją Oralną w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na WF UWr.pdf (46,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2011 roku z dnia 05.09.2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego w Instytucie Historycznym na WNHiP UWr.pdf (47,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2011 roku z dnia 8.09.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17 z 2010 r. wprowadzającego Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (63,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2011 roku z dnia 23.09.2011 r. w sprawie organizacji, trybu i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w UWr.pdf (216,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2011 roku z dnia 30.09.2011 r. w sprawie nadania kodu trzysemestralnym stacjonarnym studiom II stopnia na kierunku chemia.pdf (65,15KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2011 roku z dnia 07.10.2011 r. w sprawie likwidacji specjalności Modelowanie układów biologicznych na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf (31,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2011 roku z dnia 07.10.2011 r. w sprawie likwidacji specjalności Technologie informatyczne na kierunku fizyka na WFA UWr.pdf (33,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2011 roku z dnia 7.10.2011 r. w sprawie struktury studiów na WFA.pdf (81,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2011 roku z dnia 07.10.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności socjologia edukacji współczesnej na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf (33,57KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2011 roku z dnia 10.10.2011 r. w sprawie nadania kodu trzysemestalnym stacjonarnym studiom II stopnia na kierunku informatyka dla absolwentów studiów inżynierskich informatyki na WMiI.pdf (64,08KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2011 roku z dnia 13.10.2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Edukacji Zdrowotnej i Arteterapii w Instytucie Pedagogiki na WNHP UWr.pdf (34,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2011 roku z dnia 18.10.2011 r. wprowadzające zmiany organizacyjne w Instytucie Archeologii na WNHP UWr.pdf (38,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2011 roku z dnia 25.10.2011 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Historia i Społeczeństwo-Dziedzictwo Epok w IH na WNHP UWr.pdf (52,66KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2011 roku z dnia 25.10.2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. Etyki.pdf (204,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2011 roku z dnia 27.10.2011 r. w sprawie utworzenia specjalności biblioteki w społeczeństwie wiedzy na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunki INiB na WF UWr.pdf (40,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2011 roku z dnia 27.10.2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawne Aspekty Funkcjonowania Sektora Energetycznego w Polsce na WPAE UWr.pdf (44,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2011 roku z dnia 2.11.2011 r. w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (162,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 111 z 2011 roku z dnia 09.11.2011 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników UWr.pdf (30,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2011 roku z dnia 14.11.2011 r. w sprawie warunków podejmowania i kontynuowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia oraz informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej.pdf (47,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 113 z 2011 roku z dnia 17.11.2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Lektorów w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf (34,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 114 z 2011 roku z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 z 2011 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr w roku akademickim 2011-2012.pdf (31,34KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 115 z 2011 roku z dnia 05.12.2011 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - terapia pedagogiczna w CEN UWr.pdf (52,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2011 roku z dnia 08.12.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 87 z 2011 r. w sprawie powołania w UWr Komisji ds. Zagospodarowania Składników Majątkowych.pdf (34,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117 z 2011 roku z dnia 15.12.2011 r. w sprawie nowych wzorów dyplomów wręczanych z Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (248,96KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 118 z 2011 roku z dnia 16.12.2011 r. zmieniające zarządzenia nr 17 z 2010 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (34,27KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 119 z 2011 roku z dnia 22.12.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 17 z 2010 r. wprowadzające Regulamin premiowania.pdf (33,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 120 z 2011 roku z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego UWr.pdf (69,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 121 z 2011 roku z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej UWr.pdf (33,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 122 z 2011 roku z dnia 30.12.2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Fonetyki i Fonologii w IFA na WF UWr.pdf (44,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 123 z 2011 roku z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Biologii i Ochrony Kręgowców w IZ na WNB UWr.pdf (37,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 124 z 2011 roku z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Ekologii Ptaków w IZ na WNB UWr.pdf (36,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 125 z 2011 roku z dnia 30.12.2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców w IZ na WNB UWr.pdf (48,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 126 z 2011 roku z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WNB UWr.pdf (42,36KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 127 z 2011 roku z dnia 30.12.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 78 z 2002 r. wprowadzające zasady (politykę) rachunkowości w UWr.pdf (193,92KB)