Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2021r

Uchwały z dnia 22 stycznia 2021 roku

PDFUchwała nr 1_2021 w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2021_2022.pdf (202,06KB)
PDFUchwała nr 2_2021 w sprawie zatwierdzenia listy zmian wymaganyych minimów punktów ECTS do zaliczenia semsttru na poszczególnych kierunkach.pdf (696,65KB)
PDFUchwała nr 3_2021 w sprawie zmiany formy egzaminów ze wskazanych pisemnych na ustną.pdf (186,86KB)
PDFUchwała nr 4_2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydakytycznych.pdf (195,30KB)
PDFUchwała nr 5_2021 w sprawie zatwierdzenia zmian minimum punktów ECTS do zaliczenia semstru na kierunku inżynieria geologiczna.pdf (658,92KB)

Uchwały z dnia 19 lutego 2021 roku

PDFUchwała nr 6_2021 w sprawie zmiany nazwy Muzeum Geologicznego na Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre.pdf (160,29KB)
PDFUchwała nr 7_2021 w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska rozpoczynające się w roku akademickim 2022_2023.pdf (397,98KB)

PDFUchwała nr 8_2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (167,99KB)

Uchwały z dnia 3/25 marca 2021 roku

PDFUchwała nr 9_2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr M. Duda-Seifert na stanowisko po. Z-cy Dyrektora IGRR ds. dydaktycznych.pdf (167,04KB)
PDFUchwała nr 10_2021 w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczymnające sie w 2022_2023 dla kierunku Ochrona Środowiska.pdf (206,21KB)

Uchwały z dnia 21 maja 2021 roku

PDFUchwała nr 11_2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dra Jana Kavana.pdf (198,07KB)
PDFUchwała nr 12_2021 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia MSOŚ 2020-2024.pdf (209,44KB)
PDFUchwała nr 13_2021 w sprawie zmiany w składzie Rady MSOŚ 2020-2024.pdf (206,59KB)
PDFUchwała nr 14_2021 w sprawie zasad przyjmowania finalistów i lauretaów olimpiad na kierunek ochrona srodowiska 2025_2026.pdf (253,61KB)
PDFUchwała nr 15_2021 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia WNZKŚ.pdf (209,29KB)
PDFUchwała nr 16_2021 w sprawie zasad przyjmowania finalistów i lauretaów olimpiad na kierunki realizowane na WNZKŚ 2025_2026.pdf (249,00KB)
PDFUchwała nr 17_2021 w sprawie zmiany terminu realizacji ćwiczeń terenowych z przedmiotu Analiza środowiska przyrodniczego 1.pdf (201,26KB)
PDFUchwała nr 18_2021 w sprawie zmiany formy egzaminów ze wskazanych pisemnych na ustną.pdf (172,27KB)

PDFUchwała nr 19_2021 w sprawie zmiany systemu wystawiania ocen.pdf (165,33KB)
PDFUchwała nr 20_2021 w sprawie dyplomowania na WNZKŚ.pdf (242,83KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 20.pdf (293,97KB)

Uchwały z dnia 22 czerwca 2021 roku

PDFUchwała nr 21_2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (167,37KB)
PDFUchwała nr 21A_2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (164,25KB)
PDFUchwała nr 22_2021 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora.pdf (166,57KB)
PDFUchwała nr 23_2021 w sprawie rekomendacji kandydatury dra hab. Mateusza Strzeleckiego w konkursie Iuvenes Wratislaviae 2021.pdf (163,61KB)
PDFUchwała nr 24_2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (198,36KB)

PDFUchwała nr 25_2021 w sprawie powołania stacji Polarnej.pdf (226,92KB)
PDFUchwała nr 26_2021 w sprawie zmiany terminu realizacji przedmiotu Environmental Impact Assessment.pdf (196,78KB)
PDFUchwała nr 27_2021 w sprawie regulaminu praktyk zawodowych.pdf (246,45KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 27_2021.pdf (147,57KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 27_2021.pdf (296,87KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 27_2021.pdf (139,87KB)
PDFUchwała nr 28_2021 w sprawie zmian w programach studiów GF, GP, T.pdf (238,89KB)

PDFUchwała nr 29_2021 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2021.pdf (230,68KB)

Uchwały z dnia 17 września 2021 roku

PDFUchwała nr 30_2021 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (167,47KB)
PDFUchwała nr 31_2021 w sprawie zaopiniowania utworzenia przedmiotu MBA w geologiii ochronie środowiska.pdf (167,83KB)
PDFUchwała nr 32_2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (198,50KB)
PDFUchwała nr 33_2021 w sprawie zmian w programie studiów I st na kierunku Ochrona środowiska.pdf (198,29KB)
PDFzałącznik nr 1 do Uchwały 33_2021.pdf (1,80MB)
PDFUchwała nr 34_2021 w sprawie zaopiniowania procedury dyplomowania MSOŚ.pdf (170,56KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 34_2021.pdf (317,10KB)
PDFUchwała nr 35_2021 w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu praktyk zawodowych MSOS.pdf (194,99KB)
PDFUchwała nr 36_2021 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok ak. 2021_2022.pdf (166,23KB)
PDFUchwała nr 37_2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny okresowej nauczycieli.pdf (166,44KB)

Uchwały z dnia 15 października 2021 roku

PDFUchwała nr 38_2021 w sprawie zaopiniowania wydziałowego załącznika do regulaminu studiów.pdf (166,10KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr 38_2021.pdf (173,29KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały RW 38_2021_ tekst ujednolicony_stan na 13czerwca2022.pdf (173,95KB)

PDFUchwała nr 39_2021 w sprawie utworzenia Pracowni Radionuklidów Kosmogenicznych w ING.pdf (201,52KB)
PDFUchwała nr 40_2021 w sprawie utworzenia Pracowni Geologii Ekonomicznej w ING.pdf (198,86KB)
PDFUchwała nr 41_2021 w sprawie powołania Kierownika Pracowni Radionuklidów Kosmogenicznych.pdf (200,92KB)
PDFUchwała nr 42_2021 w sprawie powołania Kierownika Pracowni Geologii Ekonomicznej.pdf (199,23KB)
PDFUchwała nr 43_2021 w sprawie zaopiniowania Komisji do oceny kandydatów do nagród Rektora.pdf (200,23KB)
PDFUchwała nr 44_2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (198,04KB)

Uchwały z dnia 19 listopada 2021 roku

PDFUchwała nr 45_2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (198,95KB)
PDFUchwała nr 46_2021 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (198,48KB)
PDFUchwała nr 47_2021 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (167,68KB)
PDFUchwała nr 48_2021 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.pdf (169,18KB)
PDFzałącznik nr 1 do Uchwały nr 48_2021.pdf (137,51KB)
PDFUchwała nr 49_2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny okresowej nauczycieli.pdf (185,38KB)