Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2021

PDFUCHWAŁA Nr 1/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (78,38KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 29/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 2/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024 (77,54KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 37/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 3/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024 (79,99KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 30/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 4/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 (79,77KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 36/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 5/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 (81,42KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 31/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 6/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024 (80,82KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 32/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 7/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 (80,38KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 33/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 8/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024 (81,93KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 34/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 9/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 (80,65KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 35/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 10/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 (78,97KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 37/2022 z dnia 9 września 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 11/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024 (79,31KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 39/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.
PDFUCHWAŁA Nr 12/2021 UKW z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 (104,67KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 7/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 13/2021 UKW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 (103,75KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 18/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 14/2021 UKW z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (84,23KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 44/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 15/2021 UKW z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii zatrudnionego na stanowisku profesora do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (74,61KB)
PDFUCHWAŁA Nr 16/2021 UKW z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela studentów z Wydziału Fizyki i Astronomii do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (89,49KB)
PDFUCHWAŁA Nr 17/2021 UKW z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (z późn. zm.) (78,76KB)
PDFUCHWAŁA Nr 18/2021 UKW z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024 (98,51KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 6/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 19/2021 UKW z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 (95,26KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 8/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 20/2021 UKW z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 (95,36KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 13/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 21/2021 UKW z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024 (93,08KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 5/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 22/2021 UKW z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024 (102,15KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 10/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 23/2021 UKW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii zatrudnionego na stanowisku profesora do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (90,12KB)
PDFUCHWAŁA Nr 24/2021 UKW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (z późn. zm.) (116,08KB)
PDFUCHWAŁA Nr 25/2021 UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 68/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 (117,46KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 9/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 26/2021 UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 70/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024 (123,07KB)
PDFUCHWAŁA Nr 27/2021 UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024 (113,23KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 5/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 28/2021 UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024 (120,27KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 6/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 29/2021 UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 (115,20KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 8/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 30/2021 UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024 (425,22KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 10/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 31/2021 UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 (117,15KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 13/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 32/2021 UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela studentów z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (89,35KB)

PDFUCHWAŁA Nr 33/2021 UKW z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 (399,97KB)

PDFUCHWAŁA Nr 34/2021 UKW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 (375,39KB)
PDFUCHWAŁA Nr 35/2021 UKW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 41/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (584,64KB)
PDFUCHWAŁA Nr 36/2021 UKW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów z: Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Biologicznych, oraz Wydziału Nauk Społecznych - do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (405,86KB)
PDFUCHWAŁA Nr 37/2021 UKW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 3 przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w kadencji 2020-2024 (399,19KB)
PDFUCHWAŁA Nr 38/2021 UKW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w kadencji 2020-2024 (398,14KB)
PDFUCHWAŁA Nr 39/2021 UKW z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024 (236,34KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 47/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 40/2021 UKW z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela studentów z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii - do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (399,22KB)
PDFUCHWAŁA Nr 41/2021 UKW z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela studentów do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w kadencji 2020-2024 (397,30KB)
PDFUCHWAŁA Nr 42/2021 UKW z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 5 przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w kadencji 2020-2024 (398,66KB)
PDFUCHWAŁA Nr 43/2021 UKW z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów z: Wydziału Biotechnologii, Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska - do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (403,08KB)