Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 2021


Uchwały Rady Wydziału z dnia 12 stycznia 2021 roku:

PDFUchwała NR 1- 2021 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu w trybie awansu.pdf (301,29KB)
PDFUchwała NR 2 -2021 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku akademickim 2021-22.pdf (466,26KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 16 lutego 2021 roku:

PDFUchwała NR 3- 2021 zawierająca propozycje warunków rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022-2023.pdf (303,26KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 16 marca 2021 roku:

PDFUchwała NR 4- 2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu w trybie awansu dr. hab. Jana Otopa.pdf (301,50KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 18 maja 2021 roku:

PDFUchwała NR 5- 2021 w sprawie stanowiska Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego zamówień publicznych.pdf (503,62KB)
PDFUchwała NR 6- 2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. inż. Błażejowi Wróblowi Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.pdf (2,45MB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 22 czerwca 2021 roku:

PDFUchwała NR 7- 2021 w sprawie zaopiniowania wniosków o udzielenie płatnych urlopów naukowych.pdf (121,57KB)
PDFUchwała NR 8- 2021 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich.pdf (127,37KB)
PDFUchwała NR 9- 2021 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na stanowisko profesora.pdf (124,77KB)
PDFUchwała NR 10- 2021 w sprawie przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad, na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2025-2026.pdf (276,97KB)
PDFUchwała NR 11- 2021 dotycząca stanowiska Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie ogłoszonych przez JM Rektora zasad podziału subwencji pomiędzy wydziały w roku 2021.pdf (636,55KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 21 września 2021 roku:

PDFUchwała NR 12-2021 w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora.pdf (121,40KB)
Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2021 roku:

PDFUchwała Nr 13 w sprawie wyrazenia opinii w sprawie projektu zarządzenia rektora dot. oceny okresowej nauczycieli ak.I.pdf (387,50KB)