Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika oraz Psychologia

Rok 2023

Posiedzenie w dniu: 13.09.2023 r.

PDFUchwała 59-2023 zatrudnienia M. Giercarz- Borkowskiej.pdf (54,89KB)
PDFuchwała 60-2023 zatrudnienie Sabiny Barszcz.pdf (53,80KB)
PDFuchwała 61-2023 przedłużenie zatrudnienia Iwo Fober.pdf (55,41KB)
PDFuchwała 62-2023 przedłużenie zatrudnienia Katarzyna Henke-Ciążyńska.pdf (56,17KB)
PDFUchwała 63-2023 wyznaczenie RECENZENTÓW - M. Rokosz.pdf (76,37KB)
PDFUchwała 64-2023 spełnianie wymagań art. 186 M. Rokosz.pdf (66,67KB)
PDFUchwała 65-2023 wyznaczenie KOMISJI - M. Rokosz.pdf (58,88KB)
PDFUchwała 66-2023 wyznaczenie RECENZENTÓW - R. Pilawska- Gronostaj.pdf (78,12KB)
PDFUchwała 67-2023 - art. 186 R. Pilawska- Gronostaj.pdf (68,52KB)
PDFUchwała 68-2023 wyznaczenie KOMISJI -R. Pilawska- Gronostaj.pdf (61,19KB)
PDFUchwała 70-2023 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr K. Kordiak.pdf (52,09KB)
PDFUchwała 71-2023 w sprawie zmiany komisji doktorskiej A. Jakubas- Śódecka.pdf (139,45KB)
PDFUchwała 72-2023 zmiana składu KOMISJI - H. Achremowicz.pdf (66,36KB)
PDFUchwała 73-2023 zmiana składu KOMISJI - A. Chmiel.pdf (67,23KB)
PDFUchwała 74-2023 zmiana składu KOMISJI - K. Wylęgły.pdf (68,42KB)
PDFUchwała 75-2023 zmiana składu KOMISJI - mgr B. Działa.pdf (166,25KB)
PDFUchwała 76-2023 zmiana składu KOMISJI - mgr M. Wieteska.pdf (165,07KB)
PDFUchwała 78-2023 - zmiana składu Komisji ANGIELSKI - Światła.pdf (58,74KB)
PDFUchwała 79-2023 - zmiana składu Komisji PSYCHOLOGIA- Światła.pdf (59,55KB)
PDFUchwała 80-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr A. Kobylarek.pdf (71,11KB)
 

Posiedzenie w dniu: 07.09.2023 r.

PDFUchwała 55-2023 H. Achremowicz spełnienie wymagań.pdf (87,66KB)
PDFUchwała 56-2023 A. Chmiel spełnienie wymagań.pdf (125,48KB)
PDFUchwała 57-2023 K. Wylęgły spełnienie wymagań.pdf (110,27KB)
PDFUchwała 58-2023 A. Niezabitowska spełnienie wymagań.pdf (67,73KB)

Posiedzenie w dniu: 28.06.2023 r.

PDFUchwała 35-2023 zatrudnienia W. Żłobickiego.pdf (54,77KB)
PDFUchwała 36-2023 nadanie stopnia- mgr K. KORONKIEWICZ.pdf (71,28KB)
PDFUchwała 37-2023 wyznaczenie części składu Komisji habilitacyjnej - dr I. Lebuda.pdf (61,55KB)
PDFUchwała 38-2023 powołanie Komisji habilitacyjnej - dr I. Lebuda.pdf (63,77KB)
PDFUchwała 39-2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim - Ł. STECKO .pdf (75,93KB)
PDFUchwała 40-2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej - Ł. STECKO.pdf (68,10KB)
PDFUchwała 41-2023 wyznaczenie recenzentów - A. Niezabitowska.pdf (75,00KB)
PDFUchwała 42-2023 powołanie Komisji doktorskiej - A. Niezabitowska.pdf (76,64KB)
PDFUchwała 43-2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim - B. Działa.pdf (89,04KB)
PDFUchwała 44-2023 w sprawie powołania Komisji doktorskiej - B. Działa.pdf (63,50KB)
PDFUchwała 45-2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim - M. Wieteska.pdf (90,25KB)
PDFUchwała 46-2023 w sprawie powołania Komisji doktorskiej - M. Wieteska.pdf (64,54KB)
PDFUchwała 47-2023 wyznaczenie recenzentów H. Achremowicz.pdf (76,42KB)
PDFUchwała 48-2023 powołanie Komisji doktorskiej - H. Achremowicz.pdf (65,31KB)
PDFUchwała 49-2023 wyznaczenie recenzentów A. Chmiel.pdf (77,12KB)
PDFUchwała 50-2023 powołanie Komisji doktorskiej - A. Chmiel.pdf (64,80KB)
PDFUchwała 51-2023 wyznaczenie recenzentów K. Wylęgły.pdf (73,46KB)
PDFUchwała 52-2023 powołanie Komisji doktorskiej - K. Wylęgły.pdf (66,44KB)
PDFUchwała 53-2023 wyznaczeine promotora Sylwia Bokuniewicz.pdf (60,14KB)
PDFUchwała 54-2023 wyznaczeine promotora Zakowicz.pdf (60,11KB)

Posiedzenie w dniu: 07.06.2023 r.

PDFUchwała 28-2023 - zgodna na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr K. Pisańska.pdf (51,69KB)
PDFUchwała 29-2023 - powołanie komisji nostryfikacyjnej.pdf (59,88KB)
PDFUchwała 30-2023 - powołanie recenzenta w postępowaniu nostryfikacyjnym.pdf (49,47KB)
PDFUchwała 31-2023 - zmiana promotora - M. Pieniak.pdf (63,72KB)
PDFUchwała 32-2023 - zmiana składu Komisji - Wieland.pdf (63,28KB)
PDFUchwała 33-2023 - zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu w dyscyplinie dodatkowej -B. Działa.pdf (113,85KB)
PDFUchwała 34-2023 - poparcie kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.pdf (53,06KB)

Posiedzenie w dniu: 10.05.2023 r.

PDFUchwała 23-2023 opinia o awansie na stanowisko profesora UWr - dr hab.J. Lutego.pdf (50,16KB)
PDFUchwała 24-2023 - nadanie stopnia doktora A. Groyecka-Bernard.pdf (82,39KB)
PDFUchwała 25-2023 - wyróżnienie rozprawy doktorskiej A. Groyeckiej-Bernard.pdf (81,71KB)
PDFUchwała 26-2023 - Komisja ds. oceny śródokresowej.pdf (77,70KB)
PDFUchwała 27-2023 - zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu w dyscyplinie dodatkowej - Ł. Stecko.pdf (112,79KB)

Posiedzenie w dniu: 12.04.2023 r.

PDFUchwała 14-2023 opinia o awansie na stanowisko profesora UWr - dr hab. Jolanty Kowal.pdf (51,15KB)
PDFUchwała 15-2023 opinia o awansie na stanowisko adiunkta - dr Honoraty Czajkowskiej.pdf (51,26KB)
PDFUchwała 16-2023 opinia o przedłużeniu zatrudnieina dr A. Janik.pdf (51,07KB)
PDFUchwała 17-2023 opinia o zatrudnienia dr L. Baran Inkubator Doskonałości Naukowej CMB.pdf (54,99KB)
PDFUchwała 18-2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim - A. Jakubas- Śródecka.pdf (91,80KB)
PDFUchwała 19-2023 w sprawie powołania Komisji doktorskiej - A. Jakubas- Śródecka.pdf (57,19KB)
PDFUchwała 20-2023 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do KD Ped.pdf (66,16KB)
PDFUchwała 21-2023 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do KD Psych.pdf (66,51KB)
PDFUchwała 22-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr I. Lebuda.pdf (69,66KB)

Posiedzenie w dniu: 8.02.2023 r.

PDFUchwała nr 4/2023 w sprawie zmiany Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej (52,62KB)
PDFUchwała nr 5/2023 w sprawie opinii o awansie na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (51,35KB)
PDFUchwała nr 6/2023 w sprawie zatrudnienia mgr Katarzyny Henki-Ciążyńskiej w ramach projektu IDUB – Centrum Meta Badań Uniwersytetu Wrocławskiego (56,26KB)
PDFUchwała nr 7/2023 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Michała Pieniaka (51,89KB)
PDFUchwała nr 8/2023 opinia o awansie na stanowisko profesora UWr - dr hab. A. Urbanek (51,91KB)
PDFUchwała nr 9/2023 nadanie stopnia- mgr J. Filipkowski (71,06KB)
PDFUchwała nr 10/2023 wyróżnienie rozprawy doktorskiej - J. Filipkowski (52,28KB)
PDFUchwała nr 11/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim - K. Koronkiewicz (89,33KB)
PDFUchwała nr 12/2023 w sprawie powołania Komisji doktorskiej - K. Koronkiewicz (53,92KB)
PDFUchwała nr 13/2023 zmiana tematu pracy doktorskiej - A. Jakubas-Śródecka (62,31KB)

Posiedzenie w dniu: 11.01.2023 r.

PDFUchwała Nr 3/2023 w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (mgr Agata Groyecka-Bernard) (66,42KB)
PDFUchwała Nr 2/2023 w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (mgr Jakub Filipkowski) (67,78KB)
PDFUchwała nr 1/2023 w sprawie zatrudnienia dr. Thomasa Dudka na stanowisku adiunkta badawczego w ramach grantu NCN Sonata Bis 10 (71,22KB)
 

Rok 2022

Posiedzenie w dniu: 19.12.2022 r.
PDFUchwała 61-2022 zatrudnienie w Inkubatorze dr M.Kowal.pdf (46,86KB)

Posiedzenie w dniu: 07.12.2022 r.
PDFUchwała 55-2022 nadanie stopnia B. Andrzejewska.pdf (62,48KB)
PDFUchwała 56-2022 nadanie stopnia M. Kowal.pdf (63,54KB)
PDFUchwała 57-2022 wyróżnienie pracy M. Kowal.pdf (65,14KB)
PDFUchwała 58-2022 uchylenie uchwały RDNPiP.pdf (52,95KB)
PDFUchwała 59-2022 w sprawie wydziałowych kryteriów awansów.pdf (44,20KB)
PDFUchwała 60-2022 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr A.Zając.pdf (51,23KB)

Posiedzenie w dniu: 09.11.2022 r.
PDFUchwała 42-2022-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora habilitowanego Justynie Pilarskiej.pdf (66,94KB)
PDFUchwała 43-2022-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora Jowicie Gromysz.pdf (52,63KB)
PDFUchwała 44-2022 spełnienie efektow MARTA KOWAL.pdf (66,87KB)
PDFUchwała 45-2022 powołanie PROMOTORA mgr Wandas.pdf (51,29KB)
PDFUchwała 46-2022 powołanie PROMOTORA mgr Wojtycka.pdf (51,99KB)
PDFUchwała 47-2022 powołanie PROMOTORA mgr Chatzipentidis.pdf (52,25KB)
PDFUchwała 48-2022 powołanie egzaminatora prof. A. Oleszkowicz.pdf (51,26KB)
PDFUchwała 49-2022 powołanie PROMOTORA mgr K. Kordiak.pdf (51,62KB)
PDFUchwała 50-2022 powołanie PROMOTORA mgr J. Pomagruk.pdf (52,60KB)
PDFUchwała 51-2022 powołanie PROMOTORA mgr R. Węgrzyna.pdf (52,14KB)
PDFUchwała 52-2022 powołanie PROMOTORA mgr Zając.pdf (52,61KB)
PDFUchwała 53-2022 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Kolegium Doktor.pdf (67,73KB)
PDFUchwała 54-2022 w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Kolegium Dok.pdf (67,73KB)

Posiedzenie w dniu: 12.10.2022 r.
PDFUchwała 35-2022 wyznaczenie RECENZENTÓW- mgr J. Filipkowski.pdf (69,88KB)
PDFUchwała 36-2022 wyznaczenie KOMISJI - mgr J. Filipkowski.pdf (59,86KB)
PDFUchwała 37-2022 zmiana promotora - M. Pieniak.pdf (63,74KB)
PDFUchwała 38-2022 w sprawie zatwierdzenia zmian w zasadach rekrutacji - Psychologia.pdf (60,72KB)
PDFUchwała 39-2022 w sprawie opinii o zatrudnienie I.Fober.pdf (53,54KB)
PDFUchwała 40-2022 w sprawie rozwiązania stos. pracy R. Ligus.pdf (43,68KB)
PDFUchwała 41-2022 w sprawie ponownego zatrudnienia R. Ligus.pdf (44,97KB)

Posiedzenie w dniu: 14.09.2022 r.
PDFUchwała 29-2022 RECENZENCI Agata.pdf (85,09KB)
PDFUchwała 30-2022 KOMISJA DOKT Agata.pdf (77,61KB)
PDFUchwała 31-2022 KOREKTA programu KD Psychologii.pdf (77,92KB)
PDFUchwała 32-2022 ZATRUDNIENIE Czerwonka.pdf (52,61KB)
PDFUchwała 33-2022 ZATRUDNIENIE Skrzypiec.pdf (55,94KB)
PDFUchwała 34-2022 ZATRUDNIENIE dr hab. Piotr Gołdyn.pdf (47,12KB)

Posiedzenie w dniu: 30.06.2022 r.
PDFUchwała 25-2022 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr B. Andrzejewskiej.pdf (95,98KB)
PDFUchwała 26-2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr M. Kowal.pdf (103,50KB)
PDFUchwała 27-2022 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr M. Kowal.pdf (95,07KB)
PDFUchwała 28-2022 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr A. Groyeckiej-Bernard.pdf (93,71KB)

Posiedzenie w dniu: 10.06.2022 r.
PDFUchwała nr 19 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej.pdf (55,83KB)
PDFUchwała nr 20 w sprawie opinii -awans na prof..pdf (43,71KB)
PDFUchwała nr 21 w sprawie opinii -awans na adiunkta.pdf (42,08KB)
PDFUchwała 22 w sprawie zatrudnienia dr hab. Jerzego Lutego.pdf (45,99KB)
PDFUchwała 23-2022 zmiana tytułu - mgr B. Andrzejewska.pdf (81,37KB)
PDFUchwała 24-2022 wyznaczenie recenzentów - mgr B. Andrzejewska.pdf (86,48KB)

Posiedzenie w dniu: 08.06.2022 r.
PDFUchwala nr 19-2022.pdf (688,15KB)

Posiedzenie w dniu: 6.04.2022 r.
PDFUchwała nr 15-2022 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr Justyny Pilarskiej.pdf (49,03KB)
PDFUchwała nr 16-2022 w sprawie zatrudnienia dr Iryny Furdy.pdf (40,97KB)
PDFUchwała nr 17-2022 w sprawie zatrudnienia mgr Gabrielli Bako.pdf (41,43KB)
PDFUchwała nr 18-2022 w sprawie składu Komisji do oceny śródokresowej.pdf (80,90KB)

Posiedzenie w dniu: 9.02.2022 r.
PDFUchwała 5-2022 w sprawie wyznaczenia trzeciego recenzenta mgr J. Gromysz.pdf (70,67KB)
PDFUchwała 6-2022 w sprawie wyznaczenie promotora.pdf (69,25KB)
PDFUchwała 7-2022 w sprawie wyznaczenia promotora.pdf (78,45KB)
PDFUchwała 8-2022 w sprawie opini o zatrudnieniu.pdf (159,55KB)
PDFUchwała 9-2022 w sprawie opinii o zatrudnieniu adiunkta.pdf (142,41KB)
PDFUchwała 10-2022 w sprawie wniosku o udzielenie płatnego ulopu.pdf (147,28KB)
PDFUchwała nr 11-2022 w sprawie nadania stopnia naukowego.pdf (63,77KB)
PDFUchwała nr 12-2022 w sprawie wyłonienia kandydata.pdf (103,63KB)
PDFUchwała 13-2022 w sprawie uzupełnienia składu Komisji doktorskiej mgr J. Gromysz.pdf (122,54KB)
PDFUchwała nr 14-2022 dwóch wniosków o uszczegółowienie.pdf (147,57KB)

Posiedzenie w dniu: 12.01.2022 r.
PDFUchwała nr 1-2022 w sprawie rozwiązania umowy z dr hab K. Dziubacka.pdf (21,69KB)
PDFUchwała nr 2-2022 w sprawie sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. K. Dziubacka.pdf (22,48KB)
PDFUchwała nr 3-2022 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego dr hab Pilarska.pdf (44,00KB)
PDFUchwała nr 4-2022 w sprawie zatrudnienia w ramach projektu IDUB.pdf (21,67KB)

 

Rok 2021

PDFUchwała nr 1 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Gabrieli Biel.pdf (455,14KB)
PDFUchwała nr 2 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Rafałowi Podrucznemu.pdf (456,86KB)
PDFUchwała 3-2021 w sprawie wyłonienia kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (26,47KB)
PDFUchwała 4-2021 w sprawie przedstawienia propozycji dwóch recenzentów oceniających dorobek proponowanego kandydata w I edycji Nagrody Heisiga.pdf (27,57KB)
PDFUchwała 5-2021 w sprawie odwołania dra hab. Piotra Sorokowskiego, prof UWr.pdf (53,61KB)
PDFUchwała 6-2021 w sprawie powołania dra hab. Michała Białka, prof UWr.pdf (49,72KB)
PDFUchwała 7-2021 w sprawie zmiany Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Jasiński.pdf (37,10KB)
PDFUchwała 8-2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Jasińskiego.pdf (45,66KB)
PDFUchwała 9-2021 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr A. Jasińskiego.pdf (42,11KB)
PDFUchwała 10-2021 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dr Martynie Pryszmont.pdf (32,67KB)
PDFUchwała 11-2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Lubie Jakubowskiej.pdf (30,77KB)
PDFUchwała 12-2021 w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów oceny działalności naukowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dys.pdf (21,95KB)
PDFUchwała 13-2021 w sprawie zaopiniowania Składu Komisji ds. Oceny Śródokresowej uczestników II roku Kolegium Doktorskiego Psychologii.pdf (25,96KB)
PDFUchwała 14-2021 w sprawie zaopiniowania Składu Komisji ds. Oceny Śródokresowej uczestników II roku Kolegium Doktorskiego PEdagogiki w ro.pdf (34,85KB)
PDFUchwała 15-2021 w sprawie zaopiniowania Składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej rekrutującej kandydatów do Kolegium Doktorskiego Psych.pdf (66,73KB)
PDFUchwała 16-2021 w sprawie zaopiniowania Składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej rekrutującej kandydatów do Kolegium Doktorskiego Pedag.pdf (98,88KB)
PDFUchwała 17-2021w sprawie nagrody Prezesa Rady Ministrów.pdf (137,29KB)
PDFUchwała nr 18 2021 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Prokopowicz.pdf (52,02KB)
PDFUchwała nr 19 2021 w sprawie wyznaczenia recezentów mgr Prokopowicz.pdf (56,57KB)
PDFUchwała nr 20 2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr Prokopowicz.pdf (39,51KB)
PDFUchwała 21-2021 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej mgr Dominika Figla.pdf (26,10KB)
PDFUchwała 22-2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dominika Figla.pdf (30,60KB)
PDFUchwała 23-2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr Dominika Figla.pdf (40,31KB)
PDFUchwała nr 24 2021 Wniosek w sprawie awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Rafała Włodarczyka.pdf (22,91KB)
PDFUchwała nr 25 2021 Wniosek o opinię w sprawie zatrudnienia dr Alicji Mironiuk na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i.pdf (32,12KB)
PDFUchwała nr 26 2021 Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr Kamili Czepczor-Bernat na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Żywienia w Instytuci.pdf (26,25KB)
PDFUchwała nr 27 2021 Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. Alicji Senejko, prof. UWr na stanowisku profesora uniwersytetu w Zakładzie Psychologi.pdf (33,12KB)
PDFUchwała 28-2021 w sprawie nadania stopnia naukowego dr hab. dr M. Pryszmont.pdf (104,83KB)
PDFUchwała 29-2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Misiaka.pdf (33,38KB)
PDFUchwała 30-2021 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr M. Misiaka.pdf (58,09KB)
PDFUchwała 31-2021 w sprawie zmiany Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr A. Sabiniewicz.pdf (34,35KB)
PDFUchwała 32-2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Sabiniewicz.pdf (50,74KB)
PDFUchwała 33-2021 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr A. Sabiniewicz.pdf (36,81KB)
PDFUchwała 34-2021 w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.pdf (32,10KB)
PDFUchwała 35-2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - A. Jasiński.pdf (30,94KB)
PDFUchwała 36-2021 w sprawie zatrudnienia S. Craiga Robertsa.pdf (23,74KB)
PDFUchwała 37-2021 w sprawie jednorazowej korekty w programie kolegium doktorskiego psychologii.pdf (48,38KB)
PDFUchwała nr 38-2021 w sprawie zmiany składu Komisji do Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Dominika Figla.pdf (68,78KB)
PDFUchwała 39-2021 w sprawie zatrudnienia K. Dunaj.pdf (21,71KB)
PDFUchwała 40-2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów mgr J. Gromysz.pdf (50,83KB)
PDFUchwała 41-2021 wyznaczenie składu komisji doktorskiej mgr J. Gromysz.pdf (43,02KB)
PDFUchwała 42-2021 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o kandydatach do Wydziałowej Komisji ds. Nagród Rektora.pdf (44,07KB)
PDFUchwała 43-2021 w sprawie wyrażenia pozytywnej rekomendacji dwóch opisów wpływów.pdf (38,88KB)
PDFUchwała 44-2021 w sprawie awansu dr Anny Oleszkieiwcz.pdf (44,83KB)
PDFUchwała 45-2021 w sprawie awansu dr Izabeli Lebudy.pdf (44,96KB)
PDFUchwała 46-2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr D. Figlowi.pdf (36,53KB)
PDFUchwała 47-2021 nadanie tytułu M. Misiak.pdf (38,83KB)
PDFUchwała 48-2021 wyróżnienie rozprawy M. Misiak.pdf (28,59KB)
PDFUchwała 49-2020 nadanie tytułu A. Sabiniewicz.pdf (49,95KB)
PDFUchwała 50-2021 wyróżnienie rozprawy A. Sabiniewicz.pdf (51,89KB)
PDFUchwała 51-2021 w sprawie zatwierdzenia korekt w programie studiów - Psychologia.pdf (37,76KB)
PDFUchwała 52-2021 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji - Psychologia.pdf (30,82KB)
PDFUchwała 53-2021 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji - Pedagogika.pdf (44,94KB)
PDFUchwała Nr 54-2021 - w sprawie wyznaczenia promotora M. Barański.pdf (29,47KB)
PDFUchwała Nr 55-2021 - w sprawie wyznaczenia promotora E. Biesiada.pdf (29,75KB)
PDFUchwała Nr 56-2021 - w sprawie wyznaczenia promotora L. Russak.pdf (29,49KB)
PDFUchwała Nr 57-2021 - w sprawie wyznaczenia promotora J. Szubert.pdf (44,59KB)

Rok 2020

PDFUchwała nr 1 w sprawie powołania przewodniczącego Rad Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia.pdf (342,68KB)
PDFUchwała nr 2 w sprawie powołania z-cy przewodniczącego Rad Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia.pdf (354,23KB)
PDFUchwała nr 3 w sprawie powołania członków do Wydziałowej Komisji Konkursowej.pdf (339,11KB)
PDFUchwała nr 4 w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników w Instytucie Pedagogiki.pdf (296,77KB)
PDFUchwała nr 5 w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników w Instytucie Psychologii.pdf (346,74KB)
PDFUchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia zmian kształcenia doktorantów w Instytucie Psychologii.pdf (346,33KB)
PDFUchwała nr 7 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Tatianie Kopciał.pdf (424,05KB)
PDFUchwała nr 8 w sprawie zmiany składu Komisji do Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Luby Jakubowskiej.pdf (856,21KB)
PDFUchwała nr 9 w sprawie rozwiązania umowy z dr hab W. Żłobickim, prof. UWr..pdf (335,72KB)
PDFUchwała nr 10 w sprawie sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. Wiktora Żłobickiego, prof. UWr..pdf (348,22KB)
PDFUchwała nr 11 Zasad rekrutacji na rok 2021 2022 do Szkoly Doktorskiej Uniwersytetu.pdf (332,66KB)
PDFUchwała nr 12 zatwierdzenie Programu ksztalcenia w szkole Doktorskiej uniwersytetu.pdf (388,17KB)
PDFUchwała nr 13 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocnicznego mgr Magdaleny Mróz.pdf (502,98KB)
PDFUchwała nr 14 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocnicznego mgr Michała Pieniaka.pdf (497,20KB)
PDFUchwała nr 15 w sprawie wyznaczenia promotora mgr Katarzyny Tabiś.pdf (472,70KB)
PDFUchwała nr 16 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocnicznego mgr Michała Wierzbickiego.pdf (503,61KB)
PDFUchwała nr 17 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocnicznego mgr Aleksandry Zielińskiej.pdf (508,67KB)
PDFUchwała nr 18 w sprawie zmiany terminu urlopu naukowego dr Izabeli Lebudy.pdf (334,56KB)
PDFUchwała nr 19 w sprawie odwołania promotora i promotora pomocnicznego oraz wyznaczenie nowego promotora mgr Michała Stefańczyka.pdf (636,82KB)
PDFUchwała nr 20 w sprawie odwołania promotora i promotora pomocnicznego oraz wyznaczenie nowego promotora mgr Dominiki Chabin.pdf (631,49KB)
PDFUchwała nr 21 w sprawie zatwierdzenia zmian w rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Psychologii.pdf (328,14KB)
PDFUchwała nr 22 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia Kolegium Doktorskiego Psychologii.pdf (331,97KB)
PDFUchwała nr 24 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.pdf (473,03KB)