Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2021

Uchwały z dnia 20 stycznia 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 01_2021 Senatu UWr z dnia 2021-01-20 w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego komisji dyscyplinarnej na kadencję 2020-2024.pdf (78,47KB)
PDF   Uchwała Nr 02_2021 Senatu UWr z dnia 2021-01-20 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Aloisowi Woldanowi.pdf (62,70KB)
PDF   Uchwała Nr 03_2021 Senatu UWr z dnia 2021-01-20 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady UWr na kadencję 2021-2024.pdf (60,82KB)
PDF   Uchwała Nr 04_2021 Senatu UWr z dnia 2021-01-20 w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady UWr.pdf (76,66KB)
PDF   Uchwała Nr 05_2021 Senatu UWr z dnia 2021-01-20 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu UWr.pdf (74,77KB)

 

Uchwały z dnia 24 lutego 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 06_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Gościwitowi Malinowskiemu.pdf (61,36KB)
PDF   Uchwała Nr 07_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Mariusza Mirka.pdf (61,77KB)
PDF   Uchwała Nr 08_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Błażeja Wróbla.pdf (62,92KB)
PDF   Uchwała Nr 09_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jacka Zienkiewicza.pdf (62,36KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jana Kotusza.pdf (61,80KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Adriana Marciszaka.pdf (62,20KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej.pdf (62,77KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2020-2024 i UKW.pdf (80,95KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie wskazania osoby do Rady Muzeum UWr na kadencję 2020-2024.pdf (61,52KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie kandydata do I edycji Nagrody Heisiga.pdf (61,81KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akademickim 2021-2022.pdf (103,04KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 zmieniająca uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2021-2022.pdf (79,29KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie programu studiów podyplomowych zarządzanie środowiskiem przyrodniczym Ekoznawca.pdf (162,65KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia.pdf (1,00MB)
PDF   Uchwała Nr 20_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.pdf (111,27KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 mieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych dr i dr hab.pdf (63,11KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie regulaminu senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą.pdf (107,69KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2021 Senatu UWr z dnia 2021-02-24 w sprawie apelu do Ministra Edukacji i Nauki o anulowanie zmian wprowadzonych w wykazie czasopism.pdf (67,75KB)

 

Uchwały z dnia 24 marca 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 24_2021 Senatu UWr z dnia 2021-03-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Agnieszki Latochy.pdf (62,74KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2021 Senatu UWr z dnia 2021-03-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Doroty Leszczyny.pdf (61,79KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2021 Senatu UWr z dnia 2021-03-24 w sprawie zmiany w Komisji Finansów na kadencję 2020-2024.pdf (62,98KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2021 Senatu UWr z dnia 2021-03-24 w sprawie programu studiów dla kierunku europeistyka II stopnia.pdf (376,59KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2021 Senatu UWr z dnia 2021-03-24 w sprawie regulaminu senackiej Komisji Rozwoju.pdf (89,95KB)

 

Uchwały z dnia 21 kwietnia 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 29_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Joanny Lisek.pdf (61,80KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jana Otopa.pdf (62,17KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie opinii o zatrudnieniu dyrektora CTT UWr.pdf (60,91KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie Kuratorium Nagrody Heisiga.pdf (76,51KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie wskazania osoby do Rady Kuratorów Ossolineum.pdf (63,49KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.pdf (194,00KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.pdf (196,73KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 zmieniająca regulamin Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (102,93KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (255,64KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.pdf (11,93MB)
PDF   Uchwała Nr 39_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie programu studiów dla kierunku politologia II stopnia.pdf (541,09KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie programu studiów dla kierunku socjologia I i II stopnia.pdf (611,63KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie programu studiów dla kierunku zarządzanie projektami społecznymi I stopnia.pdf (357,63KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie programu studiów dla kierunku archeologia II stopnia.pdf (285,41KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie programu studiów dla kierunku etnologia i antropologia kulturowa I stopnia.pdf (252,86KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie programu studiów dla kierunku kulturoznawstwo I i II stopnia.pdf (464,10KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika II stopnia.pdf (1,24MB)
PDF   Uchwała Nr 46_2021 Senatu UWr z dnia 2021-04-21 w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika II stopnia od 2022-2023.pdf (1,16MB)

 

Uchwały z dnia 26 maja 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 47_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (97,37KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 sprawie nadania tytułu dhc UWr prof Januszowi Sztumskiemu.pdf (64,33KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-25 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka PAN.pdf (79,30KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu studiów dla kierunku anglistyka I stopnia.pdf (490,82KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopnia.pdf (866,22KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu studiów dla kierunku militarioznawstwo I stopnia.pdf (317,97KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu studiów dla kierunku muzykologia I i II stopnia.pdf (563,01KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu studiów dla kierunku filozofia I i II stopnia.pdf (972,17KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Specjalista ds Zarządzania Rehabilitacją.pdf (164,77KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym.pdf (162,95KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych.pdf (115,98KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami.pdf (148,30KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Rola i Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ujęciu Praktycznym.pdf (167,35KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Stosowanie Prawa.pdf (135,95KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf (182,42KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2021 Senatu UWr z dnia 2021-05-26 uchylająca uchwałę Nr 18_2015.pdf (62,81KB)

 

Uchwały z dnia 23 czerwca 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 63_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Anny Mystkowskiej-Wiertelak.pdf (62,90KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pok Man Lo.pdf (62,41KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pawła Klinta.pdf (62,38KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Michała Jacuńskiego.pdf (63,34KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Adama Kwiecińskiego.pdf (63,31KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka PAN.pdf (93,00KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie wzoru oraz zasad nadawania odznaki honorowej Wrocławska Wolność.pdf (111,45KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych dr i dr hab.pdf (99,91KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku chemia I i II stopnia.pdf (404,81KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku chemia i toksykologia sądowa I i II stopnia.pdf (448,41KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku chemia medyczna I i II stopnia.pdf (339,91KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim I i II stopnia.pdf (501,34KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia czeska I i II stopnia.pdf (430,84KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia francuska I i II stopnia.pdf (484,25KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia hiszpańska I i II stopnia.pdf (524,55KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia indyjska I i II stopnia.pdf (344,61KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologa klasyczna I i II stopnia.pdf (333,29KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia polska I i II stopnia.pdf (1,24MB)
PDF   Uchwała Nr 81_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia rosyjska I i II stopnia.pdf (456,12KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia ukraińska I i II stopnia.pdf (583,20KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku judaistyka I stopnia.pdf (246,27KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku komunikacja wizerunkowa I i II stopnia.pdf (609,28KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku koreanistyka I stopnia.pdf (261,53KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku sinologia I stopnia.pdf (223,68KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie I i II stopnia.pdf (460,04KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku biologia I i II stopnia.pdf (650,56KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku biologia człowieka I stopnia.pdf (271,00KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku genetyka i biologia eksperymentalna I i II stopnia.pdf (290,72KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku mikrobiologia I i II stopnia.pdf (350,78KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I i II stopnia.pdf (423,24KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 zmieniająca uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunku europeistyka II stopnia.pdf (61,99KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu studiów dla kierunku historia sztuki I i II stopnia.pdf (419,89KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży.pdf (156,48KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych.pdf (145,17KB)
PDF   Uchwała Nr 97_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej.pdf (168,04KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Kryminalistyki.pdf (125,07KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki.pdf (133,73KB)
PDF   Uchwała Nr 100_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych.pdf (158,97KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze.pdf (112,38KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci.pdf (158,67KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej.pdf (129,41KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (599,66KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (376,38KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów ogólnopolskich na studia w roku akademickim 2025-2026.pdf (135,71KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w UWr.pdf (80,29KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2021 Senatu UWr z dnia 2021-06-23 w sprawie regulaminu senackiej Komisji Nauczania.pdf (90,61KB)

 

Uchwały z dnia 22 września 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 109_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Natalii Paprockiej.pdf (61,92KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Katarzyny Majbrody.pdf (62,08KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Rafała Włodarczyka.pdf (61,71KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Sylwii Dołzbłasz.pdf (62,23KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Mateusza Strzeleckiego.pdf (63,05KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Ewy Galewskiej.pdf (62,06KB)
PDF   Uchwała Nr 115_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jacka Przygodzkiego.pdf (62,44KB)
PDF   Uchwała Nr 116_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Krzysztofa Sobieralskiego.pdf (62,16KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie opinii o powołaniu dyrektora Archiwum UWr.pdf (61,42KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2020-2024.pdf (63,05KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie nadania tytułu dhc UWr profesorowi Hubertowi Orłowskiemu.pdf (63,72KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie nadania tytułu dhc UWr Oldze Tokarczuk.pdf (63,51KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia I stopnia.pdf (523,26KB)
PDF   Uchwała Nr 122_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie Programu Studiów Podyplomowych Kryminologia.pdf (107,32KB)
PDF   Uchwała Nr 123_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie regulaminu senackiej Komisji Statutowej.pdf (104,98KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2021 Senatu UWr z dnia 2021-09-22 w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.pdf (62,08KB)

 

Uchwały z dnia 20 października 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 125_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Joanny Helios.pdf (62,06KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Rozwoju na kadencję 2020-2024.pdf (62,26KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie programu studiów dla kierunku ochrona środowiska I stopnia.pdf (440,01KB)
PDF   Uchwała Nr 128_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie Programu Studiów Podyplomowych Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy.pdf (95,43KB)
PDF   Uchwała Nr 129_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie opinii o rozpoczęciu procesu konsolidacji uczelni.pdf (68,69KB)
PDF   Uchwała Nr 130_2021 Senatu UWr z dnia 2021-10-20 w sprawie kryzysu humanitarnego na wschodniej granicy RP.pdf (80,66KB)

 

Uchwały z dnia 24 listopada 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 131_2021 Senatu UWr z dnia 2021-11-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Ryszarda Balickiego.pdf (62,59KB)
PDF   Uchwała Nr 132_2021 Senatu UWr z dnia 2021-11-24 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2020-2024.pdf (62,88KB)
PDF   Uchwała Nr 133_2021 Senatu UWr z dnia 2021-11-24 w sprawie zmiany w UKW.pdf (62,40KB)
PDF   Uchwała Nr 134_2021 Senatu UWr z dnia 2021-11-24 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof Leszkowi Mrozewiczowi.pdf (63,17KB)

 

Uchwała z dnia 8 grudnia 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 135_2021 Senatu UWr z dnia 2021-12-08 w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.pdf (197,45KB)

 

Uchwały z dnia 22 grudnia 2021 r.:

PDF   Uchwała Nr 136_2021 Senatu UWr z dnia 2021-12-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Rafała Idczaka.pdf (62,36KB)
PDF   Uchwała Nr 137_2021 Senatu UWr z dnia 2021-12-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Izabeli Lebudy.pdf (61,88KB)
PDF   Uchwała Nr 138_2021 Senatu UWr z dnia 2021-12-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Anny Oleszkiewicz.pdf (62,25KB)
PDF   Uchwała Nr 139_2021 Senatu UWr z dnia 2021-12-22 zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UWr.pdf (1,09MB)
PDF   Uchwała Nr 140_2021 Senatu UWr z dnia 2021-12-22 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akademickim 2022-2023.pdf (515,27KB)
PDF   Uchwała Nr 141_2021 Senatu UWr z dnia 2021-12-22 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich.pdf (162,49KB)