Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2021

Uchwały z dnia 28 stycznia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 1.2021 w sprawie limitów przyjęć na kierunku studiów na rok 2021_22.pdf (84,87KB)
PDFUchwała Nr 2/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na stanowisku profesora UWr.pdf (136,17KB)
PDFUchwała Nr 3/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (135,66KB)
PDFUchwała Nr 4/2021 Rady WNB w sprawie zmiany struktury WNB.pdf (152,19KB)

Uchwały z dnia 18 lutego 2021 r.:

PDFUchwała Nr 5/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania procedury hospitacji.pdf (229,17KB)
PDFUchwała Nr 6/2021 Rady WNB w sprawie zasad rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/23.pdf (212,84KB)
PDFUchwała Nr 7/2021 Rady WNB w sprawie przeniesienia realizacji ćwiczeń terenowych i zwiększenia dopuszczalnego minimalnego limitu punktów ECTS.pdf (128,64KB)
PDFUchwała Nr 8/2021 Rady WNB w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2021/22.pdf (136,25KB)
PDFUchwała Nr 9/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania kierowników jednostek w związku ze zmianą organizacji WNB.pdf (135,99KB)

Uchwały z dnia 18 marca 2021 r.:

PDFUchwała Nr 10/2021 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (119,23KB)
PDFUchwała Nr 11/2021 Rady WNB w sprawie utworzenia Pracowni Myrmekologicznej.pdf (122,10KB)
PDFUchwała Nr 12/2021 Rady WNB w sprawie zmiany nazwy ZEDOŚ na ZEDA.pdf (122,57KB)
PDFUchwała Nr 13/2021 Rady WNB w sprawie zmiany nazwy PNSNB na PEB.pdf (122,08KB)
PDFUchwała Nr 14/2021 WNB w sprawie zaopiniowania kierowników jednostek ZEDA, PEB i PM.pdf (124,51KB)

Uchwały z dnia 22 kwietnia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 15/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia i biologia nauczycielska studia I stopnia 2021_22.pdf (72,75KB)
PDFUchwała Nr 15/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Biologia i Biologia sp. nauczycielska I stopień program do uchwały.pdf (1,28MB)
PDFUchwała Nr 15/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 Biologia i Biologia sp. nauczycielska I stopień treści do uchwały.pdf (286,58KB)
PDFUchwała Nr 16/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia i biologia nauczycielska studia II stopnia 2021_22.pdf (73,57KB)
PDFUchwała Nr 16/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Biologia II stopień program do uchwały.pdf (921,40KB)
PDFUchwała Nr 16/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 Biologia II stopień treści do uchwały.pdf (157,35KB)
PDFUchwała Nr 17/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia człowieka studia I stopnia 2021_22.pdf (63,96KB)
PDFUchwała Nr 17/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Biologia człowieka I stopień program do uchwały.pdf (493,21KB)
PDFUchwała Nr 17/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 Biologia człowieka I stopień treści do uchwały.pdf (141,37KB)
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów mikrobiologia studia I stopnia 2021_22.pdf (64,62KB)
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 mikrobiologia I stopień program do uchwały.pdf (571,15KB)
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 mikrobiologia I stopień treści do uchwały.pdf (126,29KB)
PDFUchwała Nr 19/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów mikrobiologia studia II stopnia 2021_22.pdf (64,33KB)
PDFUchwała Nr 19/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 mikrobiologia II stopień program do uchwały.pdf (433,80KB)
PDFUchwała Nr 19/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 mikrobiologia II stopień treści do uchwały.pdf (93,28KB)
PDFUchwała Nr 20/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia I stopnia 2021_22.pdf (63,44KB)
PDFUchwała Nr 20/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 ZŚP I stopień program do uchwały.pdf (735,82KB)
PDFUchwała Nr 20/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 ZŚP I stopień treści do uchwały.pdf (119,33KB)
PDFUchwała Nr 21/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia II stopnia 2021_22.pdf (63,48KB)
PDFUchwała Nr 21/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 ZŚP II stopień program do uchwały.pdf (552,32KB)
PDFUchwała Nr 21/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 ZŚP II stopień treść do uchwały.pdf (83,41KB)
PDFUchwała Nr 22/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2021_22.pdf (63,60KB)
PDFUchwała Nr 22/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 GBE I stopień program do uchwały.pdf (492,67KB)
PDFUchwała Nr 22/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 GBE I stopień treści do uchwały.pdf (157,10KB)
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów genetyka i biologia eksperymentalna studia II stopnia 2021_22.pdf (64,47KB)
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 GBE II stopień program do uchwały.pdf (319,32KB)
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 GBE II stopień treści do uchwały.pdf (106,48KB)
PDFUchwała Nr 24/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania kierownika SP Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”.pdf (123,72KB)
PDFUchwała Nr 25/2021 Rady WNB w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf (123,01KB)
PDFUchwała Nr 26/2021 Rady WNB w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf (122,41KB)
PDFUchwała Nr 27/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego.pdf (121,34KB)

Uchwały z dnia 25 maja 2021 r.:

PDFUchwała Nr 28/2021 Rady WNB w sprawie procedury dyplomowana studentów.pdf (248,18KB)
PDFUchwała Nr 29/2021 Rady WNB w sprawie procedury realizacji pracy dyplomowej poza WNB.pdf (133,55KB)
PDFUchwała Nr 30/2021 Rady WNB w sprawie przyjmowania lauratów olimpiad od roku akad 2025/2026.pdf (93,58KB)
PDFUchwała Nr 31/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia i biologia nauczycielska studia I stopnia 2021/2022.pdf (74,14KB)
PDFUchwała Nr 31/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Program Biologia i Biologia sp. nauczycielska I stopnia.pdf (1,27MB)
PDFUchwała Nr 32/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia i biologia nauczycielska studia II stopnia 2021/2022.pdf (74,87KB)
PDFUchwała Nr 32/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Program Biologia II stopnia.pdf (922,64KB)
PDFUchwała Nr 33/2021 Rady WNB w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf (63,89KB)
PDFUchwała Nr 34/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (70,26KB)
PDFUchwała Nr 35/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego.pdf (63,34KB)
PDFUchwała Nr 36/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania Zestępcy Dyrektora MP ds. cyfryzacji.pdf (64,35KB)
PDFUchwała Nr 37/2021 Rady WNB w sprawie zmiany Rady MSOŚ.pdf (149,64KB)
PDFUchwała Nr 38/2021 Rady WNB w sprawie zmiany składu MZJK.pdf (149,26KB)
PDFUchwała Nr 39/2021 Rady WNB w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody Iuvenes Wratislaviae.pdf (63,39KB)

Uchwały z dnia 24 czerwca 2021 r.:

PDFUchwała Nr 40/2021 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (120,25KB)
PDFUchwała Nr 41/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (135,55KB)
PDFUchwała Nr 42/2021 Rady WNB w sprawie zatrudnienia w pełnym wymiarze na stanowisku adiunkta.pdf (120,76KB)
PDFUchwała Nr 43/2021 Rady w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na rok 2021.pdf (122,05KB)

Uchwały z dnia 23 września 2021 r.:

PDFUchwała Nr 44/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia Natalii Napieraj na stanowisku asystenta w ZFMR.pdf (120,12KB)
PDFUchwała Nr 45/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Agaty Kawalec na stanowisku asystenta w ZBC.pdf (121,31KB)
PDFUchwała Nr 46/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Maliny Goździk na stanowisku asystenta w ZBC.pdf (121,21KB)
PDFUchwała Nr 47/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dra Jakuba Suchodolskiego na stanowisku adiunkta w ZMIG.pdf (121,63KB)
PDFUchwała Nr 48/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr Marty Książczyk na stanowisko adiunkta w ZM.pdf (121,98KB)
PDFUchwała Nr 49/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Katarzyny Mizio na stanowisko asystenta w ZGIFK.pdf (121,67KB)
PDFUchwała Nr 50/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgra Tomasza Skawińskiego na stanowisku asystenta w ZP.pdf (121,02KB)
PDFUchwała Nr 51/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgra inż. Krzysztofa Smolnickiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (117,77KB)
PDFUchwała Nr 52/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Katarzyny Łapińskiej do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (116,61KB)
PDFUchwała Nr 53/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zmian programu studiów na kierunku Ochrona Środowiska studiów I stopnia od 2021/2022.pdf (151,84KB)
PDFUchwała Nr 54/2021 WNB w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny okresowej nauczycieli akademickich 2021.pdf (114,08KB)
PDFUchwała Nr 55/2021 WNB w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zatwierdzenia zmiany w procedurze monitorowania osiągnięć studenta od 2021/2022.pdf (339,18KB)
PDFUchwała Nr 56/2021 WNB w sprawie zatwierdzenia IPPS Aleksandry Domin.pdf (123,80KB)
PDFUchwała Nr 57/2021 WNB w sprawie zatwierdzenia IPPS Adrianny Nawrot.pdf (124,10KB)
PDFUchwała Nr 58/2021 WNB w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania w MSOŚ.pdf (359,40KB)
PDFUchwała Nr 59/2021 WNB w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych dla studentów kierunku Ochrona Środowiska.pdf (119,47KB)

Uchwały z dnia 21 października 2021 r.:

PDFUchwała Nr 60/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia Izabelli Myśliwy na stanowisku asystenta w ZP.pdf (121,36KB)
PDFUchwała Nr 61/2021 WNB w sprawie zaopiniowania składu Komisji do oceny kandydatów do nagród Rektora za wybitne osiagnięcia dydaktyczne i organizacyjne.pdf (292,58KB)
PDFUchwała Nr 62/2021 WNB w sprawie zaopiniowaniea kandydatury dra J. Szperlika na kierownika Pracowni Kultur Tkankowych OB.pdf (293,07KB)
PDFUchwała Nr 63/2021 WNB w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w OB.pdf (293,06KB)

Uchwały z dnia 18 listopada 2021 r.:

PDFUchwała Nr 63/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Henok Kassa Tegegne.pdf (120,17KB)

Uchwały z dnia 1 grudnia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 64/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego K. Markowskiej na stanowisko asystenta badawczego.pdf (119,81KB)

Uchwały z dnia 16 grudnia 2021 r.:

PDFUchwała nr 65/2021 Rady WNB w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich.pdf (117,88KB)
PDFUchwała Nr 66/2021 Rady WNB w sprawie awansu na stanowisko profesora UWr dra J. Krawczyka.pdf (295,52KB)
PDFUchwała Nr 67/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej na stanowisko adiunkta.pdf (120,44KB)
PDFUchwała Nr 68/2021 Rady WNB w sprawie zmiany Procedury praktyk zawodowych.pdf (325,22KB)
PDFUchwała Nr 68/2021 Rady WNB załącznik.pdf (467,38KB)
PDFUchwała Nr 69/2021 Rady WNB w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studiach WNB od 2023/2024.pdf (570,67KB)
PDFUchwała Nr 70/2021 Rady WNB w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia WNB od 2023/2024.pdf (359,98KB)
PDFUchwała Nr 71/2021 Rady WNB w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich od 2026/2027.pdf (355,05KB)
PDFUchwała Nr 72/2021 Rady WNB w sprawie określenia limitów na I rok studiów I i II stopnia na WNB 2022/2023.pdf (343,77KB)