Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2021

Uchwały z dnia 28 stycznia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 1.2021 w sprawie limitów przyjęć na kierunku studiów na rok 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 2/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na stanowisku profesora UWr.pdf
PDFUchwała Nr 3/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 4/2021 Rady WNB w sprawie zmiany struktury WNB.pdf

Uchwały z dnia 18 lutego 2021 r.:

PDFUchwała Nr 5/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania procedury hospitacji.pdf
PDFUchwała Nr 6/2021 Rady WNB w sprawie zasad rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/23.pdf
PDFUchwała Nr 7/2021 Rady WNB w sprawie przeniesienia realizacji ćwiczeń terenowych i zwiększenia dopuszczalnego minimalnego limitu punktów ECTS.pdf
PDFUchwała Nr 8/2021 Rady WNB w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2021/22.pdf
PDFUchwała Nr 9/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania kierowników jednostek w związku ze zmianą organizacji WNB.pdf

Uchwały z dnia 18 marca 2021 r.:

PDFUchwała Nr 10/2021 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 11/2021 Rady WNB w sprawie utworzenia Pracowni Myrmekologicznej.pdf
PDFUchwała Nr 12/2021 Rady WNB w sprawie zmiany nazwy ZEDOŚ na ZEDA.pdf
PDFUchwała Nr 13/2021 Rady WNB w sprawie zmiany nazwy PNSNB na PEB.pdf
PDFUchwała Nr 14/2021 WNB w sprawie zaopiniowania kierowników jednostek ZEDA, PEB i PM.pdf

Uchwały z dnia 22 kwietnia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 15/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia i biologia nauczycielska studia I stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 15/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Biologia i Biologia sp. nauczycielska I stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 15/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 Biologia i Biologia sp. nauczycielska I stopień treści do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 16/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia i biologia nauczycielska studia II stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 16/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Biologia II stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 16/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 Biologia II stopień treści do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 17/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia człowieka studia I stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 17/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Biologia człowieka I stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 17/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 Biologia człowieka I stopień treści do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów mikrobiologia studia I stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 mikrobiologia I stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 mikrobiologia I stopień treści do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 19/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów mikrobiologia studia II stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 19/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 mikrobiologia II stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 19/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 mikrobiologia II stopień treści do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 20/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia I stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 20/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 ZŚP I stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 20/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 ZŚP I stopień treści do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 21/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia II stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 21/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 ZŚP II stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 21/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 ZŚP II stopień treść do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 22/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 22/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 GBE I stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 22/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 GBE I stopień treści do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów genetyka i biologia eksperymentalna studia II stopnia 2021_22.pdf
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 GBE II stopień program do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady WNB Załącznik Nr 2 GBE II stopień treści do uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 24/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania kierownika SP Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”.pdf
PDFUchwała Nr 25/2021 Rady WNB w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf
PDFUchwała Nr 26/2021 Rady WNB w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf
PDFUchwała Nr 27/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego.pdf

Uchwały z dnia 25 maja 2021 r.:

PDFUchwała Nr 28/2021 Rady WNB w sprawie procedury dyplomowana studentów.pdf
PDFUchwała Nr 29/2021 Rady WNB w sprawie procedury realizacji pracy dyplomowej poza WNB.pdf
PDFUchwała Nr 30/2021 Rady WNB w sprawie przyjmowania lauratów olimpiad od roku akad 2025/2026.pdf
PDFUchwała Nr 31/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia i biologia nauczycielska studia I stopnia 2021/2022.pdf
PDFUchwała Nr 31/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Program Biologia i Biologia sp. nauczycielska I stopnia.pdf
PDFUchwała Nr 32/2021 Rady WNB w sprawie programu studiów biologia i biologia nauczycielska studia II stopnia 2021/2022.pdf
PDFUchwała Nr 32/2021 Rady WNB Załącznik Nr 1 Program Biologia II stopnia.pdf
PDFUchwała Nr 33/2021 Rady WNB w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf
PDFUchwała Nr 34/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 35/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie urlopu naukowego.pdf
PDFUchwała Nr 36/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania Zestępcy Dyrektora MP ds. cyfryzacji.pdf
PDFUchwała Nr 37/2021 Rady WNB w sprawie zmiany Rady MSOŚ.pdf
PDFUchwała Nr 38/2021 Rady WNB w sprawie zmiany składu MZJK.pdf
PDFUchwała Nr 39/2021 Rady WNB w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody Iuvenes Wratislaviae.pdf

Uchwały z dnia 24 czerwca 2021 r.:

PDFUchwała Nr 40/2021 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 41/2021 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 42/2021 Rady WNB w sprawie zatrudnienia w pełnym wymiarze na stanowisku adiunkta.pdf
PDFUchwała Nr 43/2021 Rady w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na rok 2021.pdf

Uchwały z dnia 23 września 2021 r.:

PDFUchwała Nr 44/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia Natalii Napieraj na stanowisku asystenta w ZFMR.pdf
PDFUchwała Nr 45/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Agaty Kawalec na stanowisku asystenta w ZBC.pdf
PDFUchwała Nr 46/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Maliny Goździk na stanowisku asystenta w ZBC.pdf
PDFUchwała Nr 47/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dra Jakuba Suchodolskiego na stanowisku adiunkta w ZMIG.pdf
PDFUchwała Nr 48/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr Marty Książczyk na stanowisko adiunkta w ZM.pdf
PDFUchwała Nr 49/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Katarzyny Mizio na stanowisko asystenta w ZGIFK.pdf
PDFUchwała Nr 50/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgra Tomasza Skawińskiego na stanowisku asystenta w ZP.pdf
PDFUchwała Nr 51/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgra inż. Krzysztofa Smolnickiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 52/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr Katarzyny Łapińskiej do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 53/2021 WNB w sprawie zaopiniowania zmian programu studiów na kierunku Ochrona Środowiska studiów I stopnia od 2021/2022.pdf
PDFUchwała Nr 54/2021 WNB w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny okresowej nauczycieli akademickich 2021.pdf
PDFUchwała Nr 55/2021 WNB w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zatwierdzenia zmiany w procedurze monitorowania osiągnięć studenta od 2021/2022.pdf
PDFUchwała Nr 56/2021 WNB w sprawie zatwierdzenia IPPS Aleksandry Domin.pdf
PDFUchwała Nr 57/2021 WNB w sprawie zatwierdzenia IPPS Adrianny Nawrot.pdf
PDFUchwała Nr 58/2021 WNB w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania w MSOŚ.pdf
PDFUchwała Nr 59/2021 WNB w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych dla studentów kierunku Ochrona Środowiska.pdf