Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2001 roku z dnia 09.01.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 32 z 1995 roku w sprawie zasad przyjęć na studia niebędących obywatelami polskimi oraz posiadających stałe miejse zamieszkania poza granicami.pdf (35,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2001 roku z dnia 23.01.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (30,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2001 roku z dnia 24.01.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 85 z 2000 roku w sprawie utworzenia eksternistycznych studiów lic filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i polskiej na WF UWr.pdf (37,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2001 roku z dnia 24.01.2001 r. w sprawie działania Biura do spraw Promocji i Absolwentów w UWr.pdf (33,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2001 roku z dnia 15.02.2001 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla Nauczycieli Przedszkoli.pdf (37,40KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2001 roku z dnia 15.02.2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracowni Terapii Neuropsychologicznej w Instytucie Psychologii na WNHiP UWr.pdf (33,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2001 roku z dnia 27.02.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf (32,41KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2001 roku z dnia 27.02.2001 r. w sprawie utworzenia w Kłodzku Wydziału Zamiejscowego UWr.pdf (28,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2001 roku z dnia 28.02.2001 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Archiwum UWr.pdf (80,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2001 roku z dnia 01.03.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (31,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2001 roku z dnia 09.03.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf (35,89KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2001 roku z dnia 19.03.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 40 z 2000 roku w sprawie utworzenia w IFG na WF UWr Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.pdf (30,30KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2001 roku z dnia 22.03.2001 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w UWr.pdf (32,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2001 roku z dnia 9.04.2001 r. w sprawie rozwiązania stałego Zespołu Opiniodawczego w UWr oraz uchylenia jego Regulaminu działania.pdf (34,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2001 roku z dnia 09.04.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 8 z 1997 roku w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu środków rzeczowych w UWr.pdf (43,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2001 roku z dnia 07.05.2001 r. zmianiające załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11 z 1996 roku w sprawie przejęcia przez Dziekanaty organizacji praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych.pdf (32,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2001 roku z dnia 07.05.2001 r. w sprawie zmiany nazwy Biblioteki British Council na Bibliotekę Brytyjską UWr.pdf (29,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2001 roku z dnia 07.05.2001 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na stacjonarnych i zaocznych studiach licencjackich w Kolegium Nauczycielskim Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf (35,17KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2001 roku z dnia 07.05.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf (35,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2001 roku z dnia 25.05.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (30,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2001 roku z dnia 04.06.2001 r. w sprawie utworzenia w Dziale Spraw Obronnych UWr Sekcji Obrony Cywilnej.pdf (35,27KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2001 roku z dnia 04.06.2001 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 7 z 1998 roku w sprawie obrony cywilnej w UWr.pdf (36,54KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2001 roku z dnia 04.06.2001 r. w sprawie realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne i komórki administracyjne UWr.pdf (39,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2001 roku z dnia 05.06.2001 r. w sprawie zmian do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf (233,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2001 roku z dnia 06.06.2001 r. w sprawie utworzenia wieczorowych studiów licencjackich z biotechnologii na WNP UWr.pdf (29,87KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2001 roku z dnia 06.06.2001 r. w sprawie utworzenia trzech specjalności na stacjonarnych 2-letnich uzupełniających studiach mgr na kierunku biotechnologia na WNP UWr.pdf (29,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2001 roku z dnia 06.06.2001 r. w sprawie limitu przyjęć osób na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe w UWr w roku akademickim 2001-2002.pdf (81,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2001 roku z dnia 07.06.2001 r. w sprawie utworzenia na WNS UWr zamiejscowych uzupełniających studiów magisterskich politologii w trybie zaocznym w Legnicy.pdf (23,26KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2001 roku z dnia 18.06.2001 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41 z 1997 roku.pdf (36,88KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2001 roku z dnia 18.06.01 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 42 z 1997 roku dotyczącego odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych.pdf (29,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2001 roku z dnia 20.06.2001 r. w sprawie powołania przy UWr Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych.pdf (67,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2001 roku z dnia 26.06.2001 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (37,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2001 roku z dnia 02.07.2001 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf (66,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2001 roku z dnia 06.07.2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w UWr.pdf (127,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2001 roku z dnia 09.07.2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Zagranicznej RP w Instytucie Studiów Międzynarodowych na WNS UWr.pdf (58,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2001 roku z dnia 09.07.2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Cytogenetyki Roślin oraz Pracowni Modelowania Procesów Hydrogeologicznych na WNP UWr.pdf (34,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2001 roku z dnia 16.07.2001 r. w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na Zaocznym Studium Doktoranckim Geologii na WNP UWr.pdf (35,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2001 roku z dnia 23.07.2001 r. wprowadzające Regulamin mieszkańców domu studenckiego.pdf (120,94KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2001 roku z dnia 24.07.2001 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr Podyplomowego Studium Komunikacji Językowej.pdf (30,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2001 roku z dnia 24.07.2001 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na stacjonarnych i zaocznych uzupełniających studiach mgr na kierunku ochrona środowiska na WNP UWr.pdf (30,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2001 roku z dnia 2.08.2001 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich w UWr.pdf (81,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2001 roku z dnia 14.08.2001 r. w spra przekształcenia Środowiskowego Studium Doktoranckiego Śląskoznawstwa w Studium Doktoranckie Nauk Historycznych na WNHiP.pdf (33,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2001 roku z dnia 28.08.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf (31,36KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2001 roku z dnia 17.09.01 r. zmieniające Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UWr.pdf (24,09KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2001 roku z dnia 28.09.2001 r. w sprawie zmiany nazwy WPiA UWr na WPAiE.pdf (34,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2001 roku z dnia 28.09.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 34 z 2001 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf (23,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2001 roku z dnia 23.10.2001 r. w sprawie trybu i terminu wypłat wynagrodzeń osobowych ze środków innych niż określone w art. 24 ust. 1 pkt 1. 1a i 2 ustawy z dn. 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym.pdf (214,36KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2001 roku z dnia 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na UWr w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz nauki.pdf (65,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2001 roku z dnia 30.10.2001 r. w sprawie utworzenia na WPAiE UWr Podyplomowego Studium Zarządzania Bezpieczeństwem.pdf (31,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2001 roku z dnia 31.10.2001 r. w sprawie utworzenia w UWr Pionu Informacji Niejawnych.pdf (44,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2001 roku z dnia 31.10.2001 r. w sprawie wyłączenia z Działu Spraw Obronnych UWr Kancelarii Tajnej.pdf (33,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2001 roku z dnia 31.10.2001 r. w sprawie utworzenia w UWr Biura Obsługi Majątku Inwestycji.pdf (33,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2001 roku z dnia 19.11.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 67 z 2000 roku w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Psychologiczno-Pedagogiczne Kompetencje Nauczycieli.pdf (36,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2001 roku z dnia 19.11.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 64 z 2000 roku w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Nauczyciel przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.pdf (22,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2001 roku z dnia 19.11.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 74 z 1999 roku.pdf (22,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2001 roku z dnia 19.11.2001 r. zmieniające zarządzenie nr 5 z 2001 roku w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla Nauczycieli Przedszkoli.pdf (22,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2001 roku z dnia 23.11.2001 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WF UWr.pdf (29,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2001 roku z dnia 30.11.2001 r. wprowadzające zmiany w zakresie działania Działu Nadzoru Technicznego UWr.pdf (40,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2001 roku z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia jednolitych 5-letnich studiów mgr historii sztuki w trybie dziennym na WNHiP UWr.pdf (30,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2001 roku z dnia 28.12.2001 r. w sprawie przekształcenia na WMiI UWr dwuletnich dziennych uzupełniających studiów mgr informatyki na 3-letnie dzienne uzupełniające studia mgr informatyki.pdf (21,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2001 roku z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia 3 specjalności na 2-letnich zaocznych uzupełniających studiach mgr na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf (22,36KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2001 roku z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia na WNS dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich politologii w trybie zaocznym w Kłodzku.pdf (36,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2001 roku z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Nauczyciel Kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.pdf (31,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2001 roku z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Nauczyciel bloku matematyczno-przyrodniczego w szkole zawodowej.pdf (30,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2001 roku z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Angielskiego Języka Prawniczego w Instytucie Filologii Angielskiej na WF UWr.pdf (30,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2001 roku z dnia 28.12.2001 r. w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w UWr.pdf (105,18KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony 67-2001 ewidencja środków trwałych.pdf (631,23KB)
 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2001 roku z dnia 31.12.2001 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Studiów Międzynarodowych na WNS Zakładu Komunikowania Międzynarodowego.pdf (31,05KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2001 roku z dnia 31.122001 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej w Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na WF UWr.pdf (33,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2001 roku z dnia 31.12.2001 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Nauk Geologicznych na WNP UWr.pdf (32,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2001 roku z dnia 31.12.2001 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41 z 1997 roku.pdf (36,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2001 roku z dnia 31.12.2001 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 42 z 1997 roku.pdf (38,97KB)