Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 2021

Uchwały z dnia 21 stycznia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 1/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Proćków.pdf
PDFUchwała Nr 2/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku ze wznowieniem postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Migockiej.pdf
PDFUchwała Nr 3/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzynie Tyszeckiej.pdf
PDFUchwała Nr 4/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf
PDFUchwała Nr 5/2021 Rady Dyscypliny w sprawie odwołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Derdak.pdf
PDFUchwała Nr 6/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 7/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 8/2021 Rady Dyscypliny w sprawie dokumentacji w postępowaniu habilitacyjnym dra Wojciecha Solarza w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy.pdf

Uchwały z dnia 18 lutego 2021 r.:

PDFUchwała Nr 10/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania dr. Wojciechowi Solarzowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf
PDFUchwała Nr 11/2021 Rady Dyscypliny w sprawie rezygnacji prof. dr hab. Zuzanny Drulis-Kawy z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny.pdf
PDFUchwała Nr 12/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Grzeszczak.pdf
PDFUchwała Nr 13/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Olgi Raduckiej-Jaszul.pdf
PDFUchwała Nr 14/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Małgorzaty Rydzy.pdf
PDFUchwała Nr 15/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 16/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 17/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 19/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf

Uchwały z dnia 18 marca 2021 r.:

PDFUchwała Nr 20/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej.pdf
PDFUchwała Nr 21/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Janickiej do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne.pdf
PDFUchwała Nr 22/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzaty Proćków.pdf
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Urszuli Nowak.pdf
PDFUchwała Nr 24/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. inż. Mateuszowi Krzyścikowi.pdf
PDFUchwała Nr 25/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Dyczko.pdf
PDFUchwała Nr 26/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Dyczko.pdf
PDFUchwała Nr 27/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 28/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 29/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgra Adama Kotowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 30/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Pawła Jarzembowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 31/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Olgii Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 32/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Agnieszki Piróg.pdf
PDFUchwała Nr 33/2021 Rady Dyscyplinw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Anny Lech.pdf
PDFUchwała Nr 34/2021 Rady Dyscyplinw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr inż. Darii Nawrockiej.pdf
PDFUchwała Nr 35/2021 Rady Dyscyplinw sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr inż. Darii Nawrockiej.pdf
PDFUchwała Nr 36/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Aleksandry Czyrek.pdf
PDFUchwała Nr 37/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Pauliny Olszewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 38/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr. Michała Padjaska.pdf
PDFUchwała Nr 39/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr. Michała Skulskiego.pdf
PDFUchwała Nr 40/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr inż. Bożeny Szulc.pdf
PDFUchwała Nr 41/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Idy Szmigiel.pdf
PDFUchwała Nr 42/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Jolanty Żelasko.pdf
PDFUchwała Nr 43/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Gabrieli Baranowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 44/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr. Jakuba Muraszko.pdf
PDFUchwała Nr 45/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Martyny Sochackiej.pdf
PDFUchwała Nr 46/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Magdaleny Trybus.pdf
PDFUchwała Nr 47/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Gabrieli Baranowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 48/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr. Jakuba Muraszko.pdf
PDFUchwała Nr 49/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Martyny Sochackiej.pdf
PDFUchwała Nr 50/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Magdaleny Trybus.pdf

Uchwały z dnia 22 kwietnia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 51/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf
PDFUchwała Nr 52/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf
PDFUchwała Nr 53/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf
PDFUchwała Nr 54/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf
PDFUchwała Nr 55/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Martyny Mianowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 56/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Mianowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 57/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Idy Szmigiel.pdf
PDFUchwała Nr 58/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Idy Szmigiel.pdf
PDFUchwała Nr 59/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Zawilskiej.pdf
PDFUchwała Nr 60/2021 Rady Dyscypliny w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora Pani Aleksandry Sameckiej-Cymerman.pdf
PDFUchwała Nr 61/2021 Rady Dyscypliny w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora Pana prof. dra hab. Bronisława Wojtunia.pdf
PDFUchwała Nr 62/2021 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Aleksandry Boby.pdf

Uchwały z dnia 25 maja 2021 r.:

PDFUchwała Nr 63/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Annie Kocyle.pdf
PDFUchwała Nr 64/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anniy Kocyły.pdf
PDFUchwała Nr 65/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marcie Podgórskiej.pdf
PDFUchwała Nr 66/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Marty Pozniak.pdf
PDFUchwała Nr 67/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Natalii Porębskiej.pdf
PDFUchwała Nr 68/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Ambroise Wu.pdf
PDFUchwała Nr 69/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Sławskiego.pdf
PDFUchwała Nr 70/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jendryczko.pdf
PDFUchwała Nr 71/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Kołodziej.pdf
PDFUchwała Nr 72/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Kołodziej.pdf
PDFUchwała Nr 73/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej oraz wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku angielskim w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kluski.pdf
PDFUchwała Nr 75/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Agaty Parafiniuk.pdf
PDFUchwała Nr 74/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Żelasko.pdf
PDFUchwała Nr 76/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf
PDFUchwała Nr 77/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf
PDFUchwała Nr 78/2021 Rady Dyscypliny w sprawie przeprowadzenia oceny śródokresowej z wyłączeniem jawności mgr E. Mazurkiewicz, mgr N. Kula.pdf
PDFUchwała Nr 79/2021 Rady Dyscypliny w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora Pana prof. dra hab. Lecha Borowca.pdf
PDFUchwała Nr 80/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich dra J. Szperlika, dra K. Kramarza, mgra A. Tomali.pdf

Uchwały z dnia 24 czerwca 2021 r.:

PDFUchwała Nr 81/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Małgorzacie Proćków.pdf
PDFUchwała Nr 82/2021 Rady Dyscypliny w sprawie uchylenia uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych Magdalenie Migockiej.pdf
PDFUchwała Nr 83/2021 Rady Dyscypliny w sprawie uchylenia uchwały o wyróżnieniu osiągnięcia habilitacyjnego Magdaleny Migockiej.pdf
PDFUchwała Nr 84/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Tomaszowi Małeckiemu.pdf
PDFUchwała Nr 85/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Patrycji Zawilskiej.pdf
PDFUchwała Nr 86/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Klaudii Siemińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 87/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Ślęzak.pdf
PDFUchwała Nr 88/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Magierowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 89/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szymczak.pdf
PDFUchwała Nr 90/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Agaty Maziak.pdf
PDFUchwała Nr 91/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Artura Tomali.pdf
PDFUchwała Nr 92/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Kąkolewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 93/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Bożeny Szulc.pdf
PDFUchwała Nr 94/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Bożeny Szulc.pdf
PDFUchwała Nr 95/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf
PDFUchwała Nr 96/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 97/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 98/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Piwnik.pdf
PDFUchwała Nr 99/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Piwnik.pdf
PDFUchwała Nr 100/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Maksymowicza.pdf
PDFUchwała Nr 101/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kuśmierek.pdf
PDFUchwała Nr 102/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kuśmierek.pdf
PDFUchwała Nr 103/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Ewy Pyrki.pdf
PDFUchwała Nr 104/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Cieniuch.pdf
PDFUchwała Nr 105/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgra Macieja Werneckiego.pdf
PDFUchwała Nr 106/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 107/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 108/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 109/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 110/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 111/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 112/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 113/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 114/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf
PDFUchwała Nr 115/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf
PDFUchwała Nr 116/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf
PDFUchwała Nr 117/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich mgr D. Dyczko, mgra G. Skórzewskiego, dr U. Ratajczak.pdf