Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 2021

Uchwały z dnia 21 stycznia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 1/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Proćków.pdf
PDFUchwała Nr 2/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku ze wznowieniem postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Migockiej.pdf
PDFUchwała Nr 3/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzynie Tyszeckiej.pdf
PDFUchwała Nr 4/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf
PDFUchwała Nr 5/2021 Rady Dyscypliny w sprawie odwołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Derdak.pdf
PDFUchwała Nr 6/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 7/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 8/2021 Rady Dyscypliny w sprawie dokumentacji w postępowaniu habilitacyjnym dra Wojciecha Solarza w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy.pdf

Uchwały z dnia 18 lutego 2021 r.:

PDFUchwała Nr 10/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania dr. Wojciechowi Solarzowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf
PDFUchwała Nr 11/2021 Rady Dyscypliny w sprawie rezygnacji prof. dr hab. Zuzanny Drulis-Kawy z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny.pdf
PDFUchwała Nr 12/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Grzeszczak.pdf
PDFUchwała Nr 13/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Olgi Raduckiej-Jaszul.pdf
PDFUchwała Nr 14/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Małgorzaty Rydzy.pdf
PDFUchwała Nr 15/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 16/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 17/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 19/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf

Uchwały z dnia 18 marca 2021 r.:

PDFUchwała Nr 20/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej.pdf
PDFUchwała Nr 21/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Janickiej do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne.pdf
PDFUchwała Nr 22/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzaty Proćków.pdf
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Urszuli Nowak.pdf
PDFUchwała Nr 24/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. inż. Mateuszowi Krzyścikowi.pdf
PDFUchwała Nr 25/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Dyczko.pdf
PDFUchwała Nr 26/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Dyczko.pdf
PDFUchwała Nr 27/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 28/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 29/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgra Adama Kotowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 30/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Pawła Jarzembowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 31/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Olgii Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 32/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Agnieszki Piróg.pdf
PDFUchwała Nr 33/2021 Rady Dyscyplinw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Anny Lech.pdf
PDFUchwała Nr 34/2021 Rady Dyscyplinw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr inż. Darii Nawrockiej.pdf
PDFUchwała Nr 35/2021 Rady Dyscyplinw sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr inż. Darii Nawrockiej.pdf
PDFUchwała Nr 36/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Aleksandry Czyrek.pdf
PDFUchwała Nr 37/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Pauliny Olszewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 38/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr. Michała Padjaska.pdf
PDFUchwała Nr 39/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr. Michała Skulskiego.pdf
PDFUchwała Nr 40/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr inż. Bożeny Szulc.pdf
PDFUchwała Nr 41/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Idy Szmigiel.pdf
PDFUchwała Nr 42/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Jolanty Żelasko.pdf
PDFUchwała Nr 43/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Gabrieli Baranowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 44/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr. Jakuba Muraszko.pdf
PDFUchwała Nr 45/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Martyny Sochackiej.pdf
PDFUchwała Nr 46/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Magdaleny Trybus.pdf
PDFUchwała Nr 47/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Gabrieli Baranowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 48/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr. Jakuba Muraszko.pdf
PDFUchwała Nr 49/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Martyny Sochackiej.pdf
PDFUchwała Nr 50/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Magdaleny Trybus.pdf

Uchwały z dnia 22 kwietnia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 51/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf
PDFUchwała Nr 52/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf
PDFUchwała Nr 53/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf
PDFUchwała Nr 54/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf
PDFUchwała Nr 55/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Martyny Mianowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 56/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Mianowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 57/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Idy Szmigiel.pdf
PDFUchwała Nr 58/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Idy Szmigiel.pdf
PDFUchwała Nr 59/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Zawilskiej.pdf
PDFUchwała Nr 60/2021 Rady Dyscypliny w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora Pani Aleksandry Sameckiej-Cymerman.pdf
PDFUchwała Nr 61/2021 Rady Dyscypliny w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora Pana prof. dra hab. Bronisława Wojtunia.pdf
PDFUchwała Nr 62/2021 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Aleksandry Boby.pdf

Uchwały z dnia 25 maja 2021 r.:

PDFUchwała Nr 63/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Annie Kocyle.pdf
PDFUchwała Nr 64/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anniy Kocyły.pdf
PDFUchwała Nr 65/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marcie Podgórskiej.pdf
PDFUchwała Nr 66/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Marty Pozniak.pdf
PDFUchwała Nr 67/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Natalii Porębskiej.pdf
PDFUchwała Nr 68/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Ambroise Wu.pdf
PDFUchwała Nr 69/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Sławskiego.pdf
PDFUchwała Nr 70/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jendryczko.pdf
PDFUchwała Nr 71/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Kołodziej.pdf
PDFUchwała Nr 72/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Kołodziej.pdf
PDFUchwała Nr 73/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej oraz wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku angielskim w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kluski.pdf
PDFUchwała Nr 75/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Agaty Parafiniuk.pdf
PDFUchwała Nr 74/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Żelasko.pdf
PDFUchwała Nr 76/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf
PDFUchwała Nr 77/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf
PDFUchwała Nr 78/2021 Rady Dyscypliny w sprawie przeprowadzenia oceny śródokresowej z wyłączeniem jawności mgr E. Mazurkiewicz, mgr N. Kula.pdf
PDFUchwała Nr 79/2021 Rady Dyscypliny w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora Pana prof. dra hab. Lecha Borowca.pdf
PDFUchwała Nr 80/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich dra J. Szperlika, dra K. Kramarza, mgra A. Tomali.pdf

Uchwały z dnia 24 czerwca 2021 r.:

PDFUchwała Nr 81/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Małgorzacie Proćków.pdf
PDFUchwała Nr 82/2021 Rady Dyscypliny w sprawie uchylenia uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych Magdalenie Migockiej.pdf
PDFUchwała Nr 83/2021 Rady Dyscypliny w sprawie uchylenia uchwały o wyróżnieniu osiągnięcia habilitacyjnego Magdaleny Migockiej.pdf
PDFUchwała Nr 84/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Tomaszowi Małeckiemu.pdf
PDFUchwała Nr 85/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Patrycji Zawilskiej.pdf
PDFUchwała Nr 86/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Klaudii Siemińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 87/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Ślęzak.pdf
PDFUchwała Nr 88/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Magierowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 89/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szymczak.pdf
PDFUchwała Nr 90/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Agaty Maziak.pdf
PDFUchwała Nr 91/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Artura Tomali.pdf
PDFUchwała Nr 92/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Kąkolewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 93/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Bożeny Szulc.pdf
PDFUchwała Nr 94/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Bożeny Szulc.pdf
PDFUchwała Nr 95/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf
PDFUchwała Nr 96/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 97/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 98/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Piwnik.pdf
PDFUchwała Nr 99/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Piwnik.pdf
PDFUchwała Nr 100/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Maksymowicza.pdf
PDFUchwała Nr 101/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kuśmierek.pdf
PDFUchwała Nr 102/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kuśmierek.pdf
PDFUchwała Nr 103/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Ewy Pyrki.pdf
PDFUchwała Nr 104/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Cieniuch.pdf
PDFUchwała Nr 105/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgra Macieja Werneckiego.pdf
PDFUchwała Nr 106/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 107/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 108/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 109/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 110/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 111/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 112/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 113/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 114/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf
PDFUchwała Nr 115/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf
PDFUchwała Nr 116/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf
PDFUchwała Nr 117/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich mgr D. Dyczko, mgra G. Skórzewskiego, dr U. Ratajczak.pdf

Uchwały z dnia 23 września 2021 r.:

PDFUchwała Nr 118/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia mgr Natalii Napieraj na stanowisko asystenta w ZFMR.pdf
PDFUchwała Nr 119/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia dr Agaty Kawalec na stanowisko asystenta w ZBC.pdf
PDFUchwała Nr 120/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia mgr Malwiny Goździk na stanowisko asystenta w ZBC.pdf
PDFUchwała Nr 121/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia dra Jakuba Suchodolskiego na stanowisko adiunkta w ZMiG.pdf
PDFUchwała Nr 122/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia dr Marty Książczyk na stanowisko adiunkta w ZM.pdf
PDFUchwała Nr 123/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia mgr Katarzyny Mizio na stanowisko asystenta w ZGiFK.pdf
PDFUchwała Nr 124/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia mgra Tomasza Skawińskiego na stanowisku asystenta w ZP.pdf
PDFUchwała Nr 125/2021 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Martyny Gongerowskiej-Jac na stanowisku adiunkta badawczego.pdf
PDFUchwała Nr 126/2021 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Łukasza Makowskiego na stanowisku adiunkta badawczego.pdf
PDFUchwała Nr 127/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Markowi Brodzkiemu.pdf
PDFUchwała Nr 128/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgra Marka Brodzkiego.pdf
PDFUchwała Nr 129/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdalenie Zboińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 130/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzynie Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 131/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Idze Szmigiel.pdf
PDFUchwała Nr 132/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Idy Szmigiel.pdf
PDFUchwała Nr 133/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Lech.pdf
PDFUchwała Nr 134/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lech.pdf
PDFUchwała Nr 135/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 136/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 137/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania umorzenia przewodu doktorskiego mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk.pdf

Uchwały z dnia 21 października 2021 r.:

PDFUchwała Nr 138/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia mgr Izabelli Myśliwy na stanowisko asystenta w ZP.pdf
PDFUchwała Nr 139/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Angelice Dawidowicz.pdf
PDFUchwała Nr 140/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marcie Kołodziej.pdf
PDFUchwała Nr 141/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Marty Kołodziej.pdf
PDFUchwała Nr 142/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Mateusza Bartza.pdf
PDFUchwała Nr 143/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Bartoń.pdf
PDFUchwała Nr 144/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgra Radosława Gila.pdf
PDFUchwała Nr 145/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Józefa Trana.pdf
PDFUchwała Nr 146/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Ewy Mrówczynskiej.pdf
PDFUchwała Nr 147/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Ewy Mazurkiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 148/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Chytły.pdf
PDFUchwała Nr 149/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Gajdzik-Nowak.pdf
PDFUchwała Nr 150/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Dzmitryego Lysha.pdf
PDFUchwała Nr 151/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Iwana Zalewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 152/2021 Rady Dyscypliny w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauki Biologiczne 2022/2023.pdf
PDFUchwała Nr 152/2021 Rady Dyscypliny załącznik.pdf
PDFUchwała Nr 153/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmian w programie i efektach kształcenia Szkoły Doktorskiej 2022/2023.pdf
PDFUchwała Nr 153/2021 Rady Dyscypliny załącznik.pdf
PDFUchwała nr 154/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zaopiniowania Komisji do oceny kandydatów do nagród Rektora za wybitne osiagnięcia naukowe.pdf

Uchwały z dnia 18 listopada 2021 r.:

PDFUchwała Nr 155/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Grzegorzowi Skórzewskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 156/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomaszowi Borowikowi.pdf
PDFUchwała Nr 157/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf
PDFUchwała Nr 158/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf
PDFUchwała Nr 159/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Bożenie Szulc.pdf
PDFUchwała Nr 160/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Bożeny Szulc.pdf
PDFUchwała Nr 161/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Martynie Mianowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 162/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Michała Tracza.pdf
PDFUchwała Nr 163/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Volhy Dzianisavy.pdf
PDFUchwała Nr 164/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Wnętrzak.pdf
PDFUchwała Nr 165/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Wnętrzak.pdf
PDFUchwała Nr 166/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 167/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 168/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 169/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Cierluk.pdf
PDFUchwała Nr 170/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Derkacz.pdf
PDFUchwała Nr 171/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Derkacz.pdf
PDFUchwała Nr 172/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Karelusa.pdf
PDFUchwała Nr 173/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Kot.pdf
PDFUchwała Nr 174/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Kot.pdf
PDFUchwała Nr 175/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk.pdf
PDFUchwała Nr 176/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Darii Kowalczyk-Chrząstowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 177/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Darii Kowalczyk-Chrząstowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 178/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Cezarego Krasnodębskiego.pdf
PDFUchwała Nr 179/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kropczyk.pdf
PDFUchwała Nr 180/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kurkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 181/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kurkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 182/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Natalii Mazurek.pdf
PDFUchwała Nr 183/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Natalii Mazurek.pdf
PDFUchwała Nr 184/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Mikołajczyka.pdf
PDFUchwała Nr 185/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Kornela Milcarza.pdf
PDFUchwała Nr 186/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Kornela Milcarza.pdf
PDFUchwała Nr 187/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Alicji Misiaszek.pdf
PDFUchwała Nr 188/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Olejniczaka.pdf
PDFUchwała Nr 189/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr.Sebastiana Olejniczaka.pdf
PDFUchwała Nr 190/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Otwinowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 191/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Zbieralskiego.pdf
PDFUchwała Nr 192/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Henok Kassa Tegegne.pdf
PDFUchwała Nr 193/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Justyny Radzkiej.pdf
PDFUchwała Nr 194/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sadlak.pdf
PDFUchwała Nr 195/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sadlak.pdf
PDFUchwała Nr 196/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Skrzyńskiej.pdf
PDFUchwała Nr 197/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Staszewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 198/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Suszyńskiej.pdf
PDFUchwała Nr 199/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Suszyńskiej.pdf
PDFUchwała Nr 200/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Błażeja Przystajko.pdf
PDFUchwała Nr 201/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Błażeja Przystajko.pdf
PDFUchwała Nr 202/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki.pdf

Uchwały z dnia 1 grudnia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 203/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr K. Markowskiej na stanowisko asystenta badawczego.pdf

Uchwały z dnia 16 grudnia 2021 r.:

PDFUchwała Nr 204/2021 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia dr Pauliny Tomaszewskiej na stanowisku adiunkta.pdf
PDFUchwała Nr 205/2021 Rady Dyscypliny w sprawie odmowy przeprowadzenia postępowania w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora Pani Iryny Myshchenko.pdf
PDFUchwała Nr 206/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdalenie Jatczak_Śliwie.pdf
PDFUchwała Nr 207/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 208/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Annie Lewickiej.pdf
PDFUchwała Nr 209/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anny Lewickiej.pdf
PDFUchwała Nr 210/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Bartoszowi Roszniowskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 211/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Joannie Pomorskiej-Grochowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 212/2021 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Agacie Piwnik.pdf
PDFUchwała Nr 213/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Michałowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 214/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Płachetki.pdf
PDFUchwała Nr 215/2021 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Padjaska.pdf
PDFUchwała Nr 216/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Jakuba Muraszko.pdf
PDFUchwała Nr 217/2021 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Jakuba Muraszko.pdf
PDFUchwała Nr 218/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Wójtowicz.pdf
PDFUchwała Nr 219/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Żeromskiej.pdf
PDFUchwała Nr 220/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Chilimoniuka.pdf
PDFUchwała Nr 221/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgra Adama Markowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 222/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Anny Chmielińskiej.pdf