Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Geologii Fizycznej w Instytucie Nauk Geologicznych

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk Geologicznych

Zakład Geologii Fizycznej

 

Stanowisko: asystent

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Liczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 marca 2021 roku.

Słowa kluczowe: geologia, petrologia, mineralogia, geochemia

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. tytuł magistra uzyskany na kierunku geologia lub pokrewnym,
 2. dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi w zakresie badań łączących mineralogię i petrologię (kandydat powinien mieć co najmniej 1 publikację o tej tematyce z listy JCR, w której jest pierwszym autorem),
 3. udokumentowany sukces w zdobywaniu grantów na badania ze źródeł zewnętrznych (dobrze widziane kierowanie przynajmniej jednym projektem badawczym),
 4. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej,
 5. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym,
 6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejetnosci programowania w środowisku R; dobrze widziana znajomość wybranych specjalistycznych pakietów zaprojektowanych w tym środowisku użytecznych w analizie proweniencji, geochemii oraz analizie danych izotopowych oraz znajomość zasad modelowania termodynamicznego równowag fazowych przy użyciu programów takich jak PerpleX, Theriak-Domino lub Thermocalc.
 7. dobra znajomość metod z zakresu mikroskopii optycznej i skaningowej, mikrosondy elektronowej oraz datowań izotopowych minerałów.
 8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 luty 2021.Termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2021.Wymiar etatu: pełny etat.

Podstawowe obowiązki na stanowisku asystenta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny)

 1. Obszar badawczy – badania w zakresie dynamiki procesów geologicznych związanych z formowaniem się orogenów.
 2. Obszar dydaktyczny – prowadzenie zajęć kameralnych oraz terenowych w zakresie geologii dynamicznej, geologii ogólnej i podstaw geologii fizycznej.
 3. Obszar organizacyjny – opieka nad zestawem skał metamorficznych do makroskopowego rozpoznawania skał, pomoc w organizacji ćwiczeń terenowych w zakresie geologii dynamicznej, geologii ogólnej i podstaw geologii fizycznej.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (jakub.kierczak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 luty 2021r na adres praca@uwr.edu.pl