Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej - Informatyka 2021

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 26 stycznia 2021 roku:

PDFUchwała NR 1- 2021 w sprawie nadania stopnia doktora Michałowi Gańczorzowi.pdf (322,90KB)
PDFUchwała NR 2- 2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Michała Gańczorza.pdf (118,12KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 2 lutego 2021 roku:

PDFUchwała NR 3- 2021 w sprawie nadania stopnia doktora Adamowi Kunyszowi.pdf (329,56KB)
PDFUchwała NR 4- 2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Adama Kunysza.pdf (119,44KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 16 lutego 2021 roku:

PDFUchwała NR 5- 2021 w sprawie nadania stopnia doktora Krzysztofowi Nowickiemu.pdf (323,33KB)
PDFUchwała NR 6- 2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy Krzysztofa Nowickiego.pdf (145,44KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 16 marca 2021 roku:

[file,id cms='28469',type='attachment']

PDFUchwała NR 8- 2021 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej.pdf (94,60KB)

PDFUchwała NR 9- 2021 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Schmidta.pdf (131,93KB)
PDFUchwała NR 10- 2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Pawłowi Schmidtowi w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (91,88KB)

PDFUchwała NR 11- 2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Pawłowi Schmidtowi w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (93,49KB)

PDFUchwała NR 12- 2021 w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w dyscyplinie Informatyka.pdf (426,15KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 18 maja 2021 roku:

PDFUchwała NR 13- 2021 w sprawie nadania stopnia doktora Krzysztofowi Piecuchowi.pdf (322,76KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 22 czerwca 2021 roku:

PDFUchwała NR 14- 2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pawła Garncarka.pdf (127,07KB)
PDFUchwała NR 15- 2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Pawłowi Garncarkowi w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (93,78KB)
PDFUchwała NR 16- 2021 w sprawie w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Garncarka.pdf (131,32KB)
PDFUchwała NR 17- 2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Pawłowi Garncarkowi w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (91,89KB)
PDFUchwała NR 18- 2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Pawłowi Garncarkowi w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (94,17KB)
PDFUchwała NR 19- 2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim.pdf (260,72KB)
PDFUchwała NR 20- 2021 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.pdf (262,71KB)
PDFUchwała NR 21- 2021 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminów doktorskich.pdf (260,69KB)
PDFUchwała Nr 22 - 2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Draba.pdf (256,38KB)
PDFUchwała Nr 23 - 2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Pyzika.pdf (257,16KB)
PDFUchwała Nr 24 - 2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Wasylkiewicza.pdf (87,54KB)
Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 16 lipca 2021 roku:

PDFUchwała Nr 25- 2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr. Szymonowi Dudyczowi.pdf (261,17KB)
PDFUchwała Nr 26- 2021 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.pdf (276,37KB)
PDFUchwała Nr 27- 2021 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminów doktorskich.pdf (261,55KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 17 września 2021 roku:

PDFUchwała Nr 28 - 2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Michała Stypułkowskiego.pdf (264,54KB)
PDFUchwała Nr 29 - 2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Draba oraz weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (94,54KB)
PDFUchwała Nr 30 - 2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim.pdf (91,88KB)
PDFUchwała Nr 31- 2021 w sprawie weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (93,08KB)
PDFUchwała Nr 32 - 2021 w sprawie wyrażenia zgody na złozenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim.pdf (91,55KB)
PDFUchwała Nr 33 - 2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Ferensa, promotora pomocniczego, sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (265,51KB)
PDFUchwała Nr 34 - 2021 w sprawie złozenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim.pdf (92,25KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 16 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr 35-2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Shamkhal Hajiyev.pdf (263,34KB)
PDFUchwała Nr 36-2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Shamkhal Hajiyev.pdf (262,60KB)
PDFUchwała Nr 37-2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Miernika.pdf (262,72KB)
PDFUchwała Nr 38-2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Radosłąwa Miernika.pdf (263,04KB)
PDFUchwała Nr 39-2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Mansooreh Shoghi.pdf (263,70KB)
PDFUchwała Nr 40 - 2021 w sprawie nostryfikacji stopnia doktora Sandipa Banerjee.pdf (91,10KB)

PDFUchwała Nr 41-2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Arturowi Krasce.pdf (266,18KB)
PDFUchwała Nr 42-2021 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej.pdf (281,75KB)
PDFUchwała Nr 43-2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich.pdf (265,06KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 23 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr 44-2021w sprawie nadania mgr. Pawłowi Garncarkowi stopnia doktora.pdf (333,79KB)
PDFUchwała Nr 45-2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pawła Garncarka.pdf (114,17KB)