Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2021 roku

 

PDF   KOMUNIKAT Nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołów roboczych do spraw mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia procedury w zakresie dostępności architektonicznej obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023
PDF   KOMUNIKAT Nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie procedury - Regulaminu wyłaniania kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego do I edycji Nagrody Heisiga

PDF   KOMUNIKAT Nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. równego traktowania w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   KOMUNIKAT Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   KOMUNIKAT Nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   KOMUNIKAT Nr 12/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedur nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
PDF   KOMUNIKAT Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Rady Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na kadencję 2020 – 2024

PDF   KOMUNIKAT Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

PDF   KOMUNIKAT Nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przetargu na zakup odczynników lub/i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   KOMUNIKAT Nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie sposobu dystrybucji informacji PIT 11 oraz ZUS IMIR za rok 2020 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania strukturą organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniający komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wzorów uchwał podejmowanych w postępowaniach w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
PDF   KOMUNIKAT Nr 20/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru i harmonogramu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”
PDF   KOMUNIKAT Nr 21/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. podziału subwencji w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów prowadzących w Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia ze studentami
PDF   KOMUNIKAT Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie dodatkowych informacji dotyczących szczepień przeciwko COVID-19
PDF   KOMUNIKAT Nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19
PDF   KOMUNIKAT Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego powołanej na kadencję 2020-2024
PDF   KOMUNIKAT Nr 26/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie organizacji szczepień przeciwko COVID-19 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 27/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie organizacji szczepień przeciwko COVID-19 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 28/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie organizacji II tury szczepień przeciwko COVID-19 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników wykonujących czynności zawodowe w budynkach i obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego od dnia 1 marca 2021 r
PDF   KOMUNIKAT Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 roku w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany składów, odwołania i powołania zespołów do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”

PDF   KOMUNIKAT Nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie listy programów, w ramach których realizowane są projekty strategiczne

PDF   KOMUNIKAT Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 36/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie składu Rady Wydawniczej oraz składu Jury w konkursie na wydawanie książek w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
PDF   KOMUNIKAT Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
PDF   KOMUNIKAT Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia procedury w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023”
PDF   KOMUNIKAT Nr 40/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania międzywydziałowych komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
PDF   KOMUNIKAT Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej
PDF   KOMUNIKAT Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w konkursie na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   KOMUNIKAT Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koncepcji zagospodarowania nieruchomości Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji III tury szczepień przeciwko COVID-19 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników administracji w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
PDF   KOMUNIKAT Nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek i organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody

PDF   KOMUNIKAT 48/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie dodatkowych zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 49/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   Komunikat Nr 50/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zmian klimatu

PDF   KOMUNIKAT Nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych
PDF   KOMUNIKAT Nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
PDF   KOMUNIKAT Nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i warunków finansowania/refinansowania kosztów wykonania badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany terminów oraz zmiany adresu e-mail, na który należy przesyłać wnioski w II Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej
PDF   KOMUNIKAT Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dodatkowych zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla członków rodzin pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Nr 58/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie otwarcia czytelń w Bibliotece Uniwersyteckiej i bibliotekach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 59/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
PDF   KOMUNIKAT Nr 60/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie dodatkowych zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członków rodzin pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w I Konkursie „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich" – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)”
PDF   KOMUNIKAT Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie dodatkowych zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członków rodzin pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 63/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II Edycji Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022
PDF   KOMUNIKAT Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenie naboru wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu na granty wewnętrzne finansowane ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Wrocławskiemu na lata 2020-2026 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – zadanie Nr 7 „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)”
PDF   KOMUNIKAT Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie możliwości kierowania nauczycieli akademickich na badania w celu wydania orzeczenia lekarskiego dotyczącego urlopu dla poratowania zdrowia oraz w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta, a także legitymacji służbowych nauczycieli akademickich
PDF   KOMUNIKAT Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
PDF   KOMUNIKAT Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia rekomendacji dotyczących postępowania oraz wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego
PDF   KOMUNIKAT Nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w I Konkursie Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego pierwszą, drugą i trzecią dawką szczepionki
PDF   KOMUNIKAT Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia trybu oraz terminów II edycji naboru wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB)– Zadanie Nr 13 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw grypie dla zainteresowanych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w ramach I edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2021 roku

DOCXZałącznik Nr 1 do KM 75-2021 - Wniosek o nagrodę I stopnia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do KM 75-2021 - Wniosek o nagrodę II stopnia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.docx

PDF   Komunikat Nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w 2021 roku.

DOCXzałącznik Nr 1 do km. Nr 76-2021 wniosek o nagrodę Rektora dla nauczycieli.docx
DOCXzałącznik Nr 2 do km. Nr 76-2021 zbiorcze zestawienie kandydatów o nagrodę Rektora dla nauczycieli.docx
PDF   KOMUNIKAT Nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw grypie dla zainteresowanych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego pierwszą i trzecią dawką szczepionki
PDF   KOMUNIKAT Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wniosków o odznaczenie odznaką honorową „Wrocławska Wolność”
PDF   KOMUNIKAT Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych – Zadanie Nr 10 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników, studentów i doktorantów przebywających w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obowiązku wietrzenia sal dydaktycznych
PDF   KOMUNIKAT Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2021 r. o przeprowadzeniu procedury i przyznaniu nagród I i II stopnia dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi
PDFKOMUNIKAT Nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. o nadaniu sali w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Harivansha Rai Bachchana
PDF   KOMUNIKAT Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Planu Równości Płci