Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2021 roku


PDF   ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (199,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (201,02KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (194,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (193,70KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zniesienia niestacjonarnych (zaocznych) studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria geologiczna (52,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu przesyłek, które nie są otwierane przez punkty kancelaryjne w Uniwersytecie Wrocławskim (58,69KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (58,02KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (65,04KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 w Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców) na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki o polityce i administracji (62,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Mikrostruktury Powierzchni w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (56,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (109,55KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego (101,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskim trybu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (479,59KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony 13-2021 - kształcenie nauczycieli.pdf (857,33KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (173,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (174,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim (91,50KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony - zarządzenie Nr 16-2021- organizacja dydaktyki.pdf (70,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (428,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności Inkubatorów Doskonałości Naukowej utworzonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (169,12KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 18/2021 (746,17KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2020 r. wprowadzającego Regulamin nadawania certyfikatu prostej polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego (306,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 20/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wykazu przesyłek, które nie są otwierane przez punkty kancelaryjne w Uniwersytecie Wrocławskim (170,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 30/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (160,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (739,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (821,07KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (89,98KB)
PDF   Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej (382,54KB) tekst ujednolicony: PDF   TU 25-2021 zmiana zarządzenie 25 2021 harmonogram przeprowadz. oceny śródokresowej stan na 12.04.2024.pdf (259,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie nadania Muzeum Geologicznemu w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska imienia Henryka Teisseyre (110,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie likwidacji działalności Hotelu Asystenta „Sezam” (68,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (259,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego pracownikom wykonującym zadania w ramach projektów obejmujących prowadzenie badań naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych (294,65KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród Rektora w Uniwersytecie Wrocławskim (102,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (150,48KB)
PDF   Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie dodatków projektowych za złożenie aplikacji wypłacanych w Uniwersytecie Wrocławskim (90,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowanie rekrutacyjne na studia oraz do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (115,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (524,18KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (239,82KB) tekst ujednolicony (obowiązuje od 23.11.2023 r.): PDF   Tekst_ujednolicony_zarz_35_2021_zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych stan na 23.11.2023.pdf (182,09KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wydawanie książek w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego (277,69KB) 

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (952,50KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony 37-2021 (stan na dzień 26.02.2022) po zarz. 40-2022.pdf (614,32KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (146,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi (237,07KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (354,47KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (64,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (113,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim (93,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2021 r.r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (144,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (326,86KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (72,37KB) 
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie obowiązków wynikających z nowych regulacji dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (dronów) (119,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 48/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (110,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 49/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim (89,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 50/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Wrocławskim (68,68KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarz. Nr 50-2021 - Regulamin Organizacyjny KMSI_29.06.2022.pdf (98,12KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskim trybu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (291,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej za rok 2020 (48,20KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (61,64KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego (183,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Uniwersytetu Wrocławskiego, Patronatu Honorowego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczestnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w Komitecie Honorowym (117,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie likwidacji Nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego (45,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (130,66KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (65,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 59/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (98,61KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 60/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (68,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (337,94KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (199,68KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_zarz_62-2021_Reg_wdr_projakosc_wynagr.nauczycieli_IDUB_31_05_2021.pdf (569,02KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 63/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. wprowadzającego Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (106,70KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (88,57KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (255,08KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (772,40KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedury wydawania wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych Rektora (132,60KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedury wydawania wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych Rektora (142,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedur uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (747,05KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony 67-2021 nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów - stan na dzień 26.03.2024_.pdf (273,10KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2021/2022 (360,47KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (43,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody (36,18KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2021/2022 (202,61KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2021/2022 (38,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (97,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Wrocławskim (99,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności poradnictwo rodzinne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (66,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności ekologie kultury na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (66,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności studia miejskie i globalne na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (65,66KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności kulturowa krytyka sztuki na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (66,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności archeologia powszechna na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (65,72KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności archeologia w przestrzeni publicznej na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (65,49KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie likwidacji specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (63,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności Urban Studies na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (65,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2021/2022 (359,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. wprowadzającego Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (198,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 85/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej (231,17KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (90,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Rola i Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ujęciu Praktycznym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (37,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 88/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Stosowanie Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (42,72KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 89/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (37,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 90/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (33,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 91/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego dokonujących oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (159,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (226,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 93/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów (336,66KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 94/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (469,81KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (316,27KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (197,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim Geografii i Geologii w ramach projektu badawczego OPUS „Arctic storm impacts recorded in beach-ridges and lake archives: scenarios for less icy future (ASPIRE)” na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki o Ziemi i środowisku (560,75KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na kadencję 2020–2024 (45,81KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 99/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (65,36KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania (733,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)” (301,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023” (132,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (98,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (678,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 105/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie Studiów Podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1,27MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 106/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (469,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 107/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zniesienia Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (32,91KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zniesienia Studiów Podyplomowych Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (32,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (37,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności EU Politics na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (39,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 111/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (173,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 112/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (172,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 113/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2021 do przeprowadzenia drugiego etapu I Edycji Konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (173,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 114/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (71,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego (71,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (306,51KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (49,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych (81,28KB) tekst ujednolicony: PDF   TU 118-2021 - Zasady używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych jazd lokalnych.pdf (347,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 119/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim Socjologii w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne (186,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie awansów na stanowiska adiunkta oraz profesora w Uniwersytecie Wrocławskim (115,83KB)
Wniosek: DOCXWNIOSEK o awans na stanowisko: adiunkta/ profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (27,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zadań związanych z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim (509,47KB)

tekst ujednolicony:  PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zadań związanych z procesem ewaluacji jakości działalności naukowe na Uniwersytecie Wrocławskim (197,15KB)

English versionPDFORDINANCE 121/2021 of the Rector of the University of Wroclaw of 3 August 2021 on the tasks connected with the evaluation of the quality of research activity at the University of Wroclaw (225,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji i przebiegu nauczycielskich praktyk zawodowych przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (1,02MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 123/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim Informatyki w dyscyplinie naukowej informatyka (312,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. awansów przy Rektorze Uniwersytetu Wrocławskiego (346,48KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 125/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (364,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 126/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (514,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu projektowego do realizacji zadania „Usługi przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów ludzkich oraz opracowanie systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (36,48KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 128/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (171,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (273,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (356,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 131/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego (47,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (35,70KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (1,11MB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony 133-2021 106-2022 plus 120-2023 plus 152-2023 plus 250-2023 na dzien 15.11.2023.pdf (355,92KB)
 
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 134/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie kodów i symboli organizacyjnych jednostek w Bibliotece Uniwersyteckiej (169,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 135/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (576,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 136/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego w ramach projektu badawczego OPUS pt. „Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi do nowoczesności” na program kształcenia w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo (240,70KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 137/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (139,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 138/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji Socjalnej (281,27KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 139/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad konstruowania planu zamówień inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim (230,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (49,61KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 141/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wzorów aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (73,77KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (32,03KB) tekst ujednolicony

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 143/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 (419,73KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 144/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (307,02KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego (166,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 146/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego. (434,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 147/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (343,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 148/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. opracowania zasad organizacji praktyk studenckich (169,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 149/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. opracowania regulaminu potwierdzania efektów uczenia się (166,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 150/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (99,11KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 152/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kryminologia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (172,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 153/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (322,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (785,33KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony zarzadzenie 154-2021 - Regulamin_wyjazdy IDUB_03.03.2023.pdf (195,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 155/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany składu zespołu do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (299,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 156/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” w ramach II edycji Konkursu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego (238,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmiany składów wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (185,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 158/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego. (432,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę (735,57KB) tekst ujednolicony:PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę (110,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim (101,20KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 160/2021 (98,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 161/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Wrocławskim (246,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 162/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (187,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 163/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Zatrudnienie Cudzoziemców na Polskim Rynku Pracy (176,54KB)
PDF   Zarządzenie Nr 164/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wznowienia i przeprowadzenia w 2021 r. oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego (244,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 165/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2021 r.r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (571,06KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 166/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2021 do przeprowadzenia I Edycji Konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (174,56KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 167/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad postępowania przy sporządzaniu umowy co-tutelle (100,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 168/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Wrocławskim (34,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 169/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (1,18MB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony_zarz_169 z 2021_Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf (1,18MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim (862,76KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony 170-2021 - zasady polityka rachunkowości UWr.pdf (441,84KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 171/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniających na Wydziałach do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego (357,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 172/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen w Uniwersytecie Wrocławskim (166,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” (259,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz ,,University Dragons’ Den’’ (112,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 175/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (350,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 176/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024 (185,82KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 177/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania okresowej analizy ryzyka i oszacowania poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (170,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 178/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (37,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 179/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim (133,09KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 180/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji oceniających na Wydziałach do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego (341,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 181/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (443,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 182/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)” (168,90KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 183/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ogrodzie Botanicznym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (43,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 184/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2021 r wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę (196,92KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 185/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny wniosków w ramach I edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (239,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 186/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, określenia jej zasad oraz określenia nazwy Uniwersytetu występującej w afiliacjach (40,41KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony 186-2021 po 69-2024 stan na dzień 9.04.2024.pdf (78,41KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 187/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (59,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 188/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim (57,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 189/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz sposobu ustalania stawki wynagrodzenia za opiekę nad pracą dyplomową, która nie została przygotowania w ramach seminarium dyplomowego (172,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 190/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (242,33KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 191/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 175/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (48,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 192/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania nowego systemu kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim (32,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 193/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego. (621,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 194/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (289,61KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 195/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Przewodniczącego Zespołu do spraw wsparcia publikacji zagranicznych (229,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 196/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania wzorów dyplomów ukończenia studiów, dyplomu doktora habilitowanego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski (232,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 197/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (441,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 198/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2022 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (30,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 199/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zdalnej nauki w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zdalnej formy dla zajęć z gier prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (171,02KB)  tekst ujednolicony: PDFtekst ujdenolicony- 199-2021 z dnia 2.12.2021_nauka_zdalna_SPNJO_UCWFS_Covid_19.pdf (39,07KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 200/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zdalnego nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (34,22KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 201/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 199/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zdalnej nauki w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zdalnej formy dla zajęć z gier prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (35,69KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 202/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP (336,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 203/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji osób z obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami (289,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 204/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (126,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 205/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składów zespołów do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (322,23KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 206/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (69,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 207/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (349,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 208/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składu zespołu do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (296,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 209/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (169,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 210/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usługi transportowe realizowane przez samochody będące własnością Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego (40,48KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 211/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji Systemu Stałych Dyżurów w Uniwersytecie Wrocławskim (285,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 212/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego (642,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 213/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu składników majątkowych wycofanych z użytkowania w Uniwersytecie Wrocławskim (659,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 214/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (229,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 215/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Uniwersytecie Wrocławskim (532,01KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 216/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (1,03MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 217/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (199,38KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 218/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji, trybu i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim (235,54KB)