Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2021 roku


PDF   ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zniesienia niestacjonarnych (zaocznych) studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria geologiczna
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu przesyłek, które nie są otwierane przez punkty kancelaryjne w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 w Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców) na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki o polityce i administracji
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Mikrostruktury Powierzchni w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskim trybu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony - zarządzenie Nr 16-2021- organizacja dydaktyki.pdf
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności Inkubatorów Doskonałości Naukowej utworzonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2020 r. wprowadzającego Regulamin nadawania certyfikatu prostej polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 20/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wykazu przesyłek, które nie są otwierane przez punkty kancelaryjne w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 30/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej tekst ujednolicony: PDF   tekst_ujednolicony_zarz_25-2021_harmon.przeprowadz.oceny_srodokresowej_doktor._1.06.2021.pdf
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie nadania Muzeum Geologicznemu w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska imienia Henryka Teisseyre
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie likwidacji działalności Hotelu Asystenta „Sezam”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego pracownikom wykonującym zadania w ramach projektów obejmujących prowadzenie badań naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród Rektora w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie dodatków projektowych za złożenie aplikacji wypłacanych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowanie rekrutacyjne na studia oraz do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim tekst ujednolicony (obowiązuje od 1.01.2022 r.): PDF   Tekst_ujednolicony_zarz_35_2021_zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.pdf
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wydawanie książek w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego 

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_zarz_37_2021_Covid-19_na_29_września_2021.pdf
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2021 r.r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie obowiązków wynikających z nowych regulacji dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (dronów)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 48/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 49/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 50/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskim trybu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej za rok 2020

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Uniwersytetu Wrocławskiego, Patronatu Honorowego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczestnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w Komitecie Honorowym
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie likwidacji Nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 59/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 60/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_zarz_62-2021_Reg_wdr_projakosc_wynagr.nauczycieli_IDUB_31_05_2021.pdf
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 63/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. wprowadzającego Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedury wydawania wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych Rektora
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedur uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2021/2022

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności poradnictwo rodzinne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności ekologie kultury na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności studia miejskie i globalne na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności kulturowa krytyka sztuki na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności archeologia powszechna na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności archeologia w przestrzeni publicznej na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie likwidacji specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności Urban Studies na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2021 r. wprowadzającego Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 85/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Rola i Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ujęciu Praktycznym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 88/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Stosowanie Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 89/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 90/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 91/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego dokonujących oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 93/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 94/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim Geografii i Geologii w ramach projektu badawczego OPUS „Arctic storm impacts recorded in beach-ridges and lake archives: scenarios for less icy future (ASPIRE)” na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki o Ziemi i środowisku

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na kadencję 2020–2024
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 99/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 105/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie Studiów Podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 106/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 107/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zniesienia Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zniesienia Studiów Podyplomowych Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia specjalności EU Politics na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 111/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 112/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 113/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2021 do przeprowadzenia drugiego etapu I Edycji Konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 114/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 119/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim Socjologii w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie awansów na stanowiska adiunkta oraz profesora w Uniwersytecie Wrocławskim
Wniosek: DOCXWNIOSEK o awans na stanowisko: adiunkta/ profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zadań związanych z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji i przebiegu nauczycielskich praktyk zawodowych przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 123/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim Informatyki w dyscyplinie naukowej informatyka
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. awansów przy Rektorze Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 125/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 126/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu projektowego do realizacji zadania „Usługi przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów ludzkich oraz opracowanie systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 128/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 131/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 134/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie kodów i symboli organizacyjnych jednostek w Bibliotece Uniwersyteckiej
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 135/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 136/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego w ramach projektu badawczego OPUS pt. „Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi do nowoczesności” na program kształcenia w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 137/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 138/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji Socjalnej

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 139/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad konstruowania planu zamówień inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 141/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wzorów aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego tekst ujednoliconyPDF   tekst ujednolicony Zarządzenia Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 143/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 144/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 146/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego.
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 147/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 148/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. opracowania zasad organizacji praktyk studenckich
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 149/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. opracowania regulaminu potwierdzania efektów uczenia się
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 150/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 152/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kryminologia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 153/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 155/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany składu zespołu do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 156/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” w ramach II edycji Konkursu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmiany składów wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 158/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego.