Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2006 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2006 roku z dnia 11.01.2006 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf (192,40KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2006 roku z dnia 11.01.2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w UWr.pdf (64,05KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2006 roku z dnia 13.01.2006 r. w sprawie zmiany organizacyjnej w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,87KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2006 roku z dnia 19.01.2006 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów mgr II stopnia na kierunku filozofia - specjalizacja komunikacja społeczna na WNS UWr.pdf (22,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2006 roku z dnia 19.01. 2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 2,5 letnie dzienne uzupełniające studia mgr filozofii - specjalność komunikacja społeczna na WNS UWr.pdf (22,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2006 roku z dnia 20.01.2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników UWr.pdf (449,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2006 roku z dnia 24.01.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie jednolite studia mgr na kierunku politologia na WNS UWr.pdf (19,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2006 roku z dnia 25.01.2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Prawa Rolnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.pdf (21,57KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2006 roku z dnia 25.01.2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (20,17KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2006 roku z dnia 27.01.2006 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Bazy - Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (43,11KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2006 roku z dnia 01.02.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (20,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2006 roku z dnia 01.02.2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Analizy Instrumentalnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (26,27KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2006 roku z dnia 01.02.2006 r. w sprawie utworzenia na kierunku filologii polska specjalności teatrologia na WFil UWr.pdf (22,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2006 roku z dnia 01.02.2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Rozwojowej Kręgowców w Zakład Biologii i Ochrony Kręgowców w Instytucie Zoologicznym na WNP UWr.pdf (22,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2006 roku z dnia 03.02.2006 r. w sprawie utworzenia studiów I i II stopnia na kierunku politologia na WNS UWr.pdf (22,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2006 roku z dnia 06.02.2006 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UWr.pdf (56,18KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2006 roku z dnia 06.02.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 16 z 2003 roku w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia.pdf (44,34KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2006 roku z dnia 13.02.2006 r. w sprawie utworzenia 3-letnich studiów II stopnia na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf (28,16KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2006 roku z dnia 13.02.2006 r. w sprawie utworzenia na kierunku historia na WNHiP UWr specjalności nauczycielskiej - historia z językiem angielskim.pdf (24,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2006 roku z dnia 15.02.2006 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 1 z 2006 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf (37,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2006 roku z dnia 22.02.2006 w sprawie zarządzenia nr 75 z 2005 r. w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalności kształcenia nauczycieli na WFil UWr.pdf (22,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2006 roku z dnia 24.02.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2004 r. w sprawie wprowadzenia Trybu zawierania umów w UWr.pdf (32,34KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2006 roku z dnia 27.02.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr.pdf (20,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2006 roku z dnia 01.03.2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (47,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2006 roku z dnia 02.03.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie jednolite studia mgr na kierunku stosunki międzynarodowe w trybie dziennym i zaocznym na WNS UWr.pdf (20,02KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2006 roku z dnia 02.03.2006 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 27 z 1997 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf (25,45KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2006 roku z dnia 03.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.pdf (32,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2006 roku z dnia 13.03.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 3-letnie uzupełniające studia mgr na kierunku matematyka w trybie dziennym na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr.pdf (20,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2006 roku z dnia 21.03.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 11 z 2006 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Bazy Bibliografia publikacji pracowników UWr.pdf (23,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2006 roku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie likwidacji Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu w Dziale Badań Naukowych i utworzenia Działu Umów i Obrotu Zagranicznego.pdf (25,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2006 roku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie likwidacji w UWr Międzywydziałowego Laboratorium Sieci Komputerowych i Oprogramowania oraz utworzenia Centrum Usług Infrmatycznych.pdf (28,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2006 roku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu i utworzenia Zespołu ds. Realizacji Inwestycji w UWr.pdf (26,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2006 roku z dnia 03.04.2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.pdf (224,04KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2006 roku z dnia 03.04.2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu umów najmu i dzierżawy w UWr.pdf (79,09KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2006 roku z dnia 19.04.2006 r. w sprawie obowiązku prowadzenia książek obiektów budowlanych UWr.pdf (73,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2006 roku z dnia 25.04.2006 r. w sprawie utworzenia Gabinetu Historii Chemii jako Laboratorium Wydziałowego na WCh UWr.pdf (26,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2006 roku z dnia 25.04.2006 r. w sprawie utworzenia Pracowni Geologii Inżynierskiej w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych na WNP UWr.pdf (24,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2006 roku z dnia 25.04.2006 r. w sprawie likwidacji Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Wrocławskiego w Kłodzku.pdf (20,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2006 roku z dnia 27.04.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 18 z 2004 r. w sprawie utworzenia Centralnego Rejestru Umów.pdf (21,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2006 roku z dnia 27.04.2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii na WNHiP UWr.pdf (22,11KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2006 roku z dnia 27.04.2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Historii i Metodologii Matematyki w Instytucie Matematycznym na WMiI UWr.pdf (21,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2006 roku z dnia 27.04.2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej na WNHiP UWr.pdf (24,10KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2006 roku z dnia 27.04.2006 r. w sprawie utworzenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2-letnich zaocznych studiów II stopnia na WF UWr.pdf (22,09KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2006 roku z dnia 27.04.2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym na WNHiP UWr.pdf (23,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2006 roku z dnia 27.04.2006 r. w sprawie utworzenia na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia polska na WF UWr specjalizacji nauczycielskiej w zakresie języki polski i historia.pdf (23,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2006 roku z dnia 27.04.2006 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych z Rewalidacji na WNHiP UWr.pdf (26,45KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2006 roku z dnia 28.04.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 38 z 2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne z póżn. zmianami.pdf (29,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2006 roku z dnia 04.05.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna w trybie dziennym na WF UWr.pdf (22,23KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2006 roku z dnia 04.05.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej na WFiA UWr.pdf (24,54KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2006 roku z dnia 04.05.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska w trybie zaocznym na WF UWr.pdf (22,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2006 roku z dnia 08.05.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie jednolite studia magisterskie filologii polskiej w trybie dziennym i zaocznym na WF UWr.pdf (19,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2006 roku z dnia 08.05.2006 r. w sprawie zmiany struktury studiów zaocznych na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska z jednolitych studiów magisterskich na studia dwustopniowe na WF UWr.pdf (22,96KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2006 roku z dnia 09.05.2006 r. w sprawie zmiany struktury studiów dziennych i zaocznych na kierunku historia z jednolitych studiów magisterskich na studia dwustopniowe na WNHiP UWr.pdf (24,16KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2006 roku z dnia 09.05.2006 r. w sprawie zawieszenia naboru do Wieczorowego Kolegium Historii na WNHiP UWr.pdf (19,30KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2006 roku z dnia 09.05.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku historia w trybie dziennym i zaocznym na WNHiP UWr.pdf (19,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2006 roku z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie zmiany struktury studiów dziennych na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna na WF UWr.pdf (22,94KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2006 roku z dnia 11.05.2006 r. w sprawie utworzenia specjalności - Technologie informatyczne - na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf (22,34KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2006 roku z dnia 15.05.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 28 z 2004 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w UWr.pdf (21,59KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2006 roku z dnia 15.05.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 102 z 2004 r. w sprawie utworzenia w ISM na WNS UWr uzupełniających studiów mgr na kierunku stosunki międzynarodowe.pdf (22,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2006 roku z dnia 15.05.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na siedmiosemestralne studia licencjackie na kierunku fizyka prowadzone systemem dziennym i wieczorowym na WFiA UWr.pdf (19,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2006 roku z dnia 15.05.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 3-letnie licencjackie studia fizyki w systemie wieczorowym na WFiA UWr.pdf (19,41KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2006 roku z dnia 16.05.2006 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Wschodnich w Pracownię w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na WNHiP UWr.pdf (24,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2006 roku z dnia 16.05.2006 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych siedmiosemestralnych studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka specjalność ekonofizyka na WFiA UWr.pdf (23,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2006 roku z dnia 22.05.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze dziennych studiów na kierunku informatyka na WMiI UWr.pdf (19,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2006 roku z dnia 22.05.2006 r. w sprawie określenia limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2006-2007.pdf (151,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2006 roku z dnia 22.05.2006 r. w sprawie utworzenia stacjonarnego Studium Doktoranckiego Psychologii na WNHiP UWr.pdf (22,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2006 roku z dnia 22.05.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 77 z 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału ZFŚS w UWr.pdf (752,97KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2006 roku z dnia 22.05.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 31 z 2006 r. w sprawie likwidacji Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu w DBN i utworzenia Działu Umów i Obrotu Zagranicznego.pdf (22,61KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2006 roku z dnia 24.05.2006 r. w sprawie utworzenia stacjonarnego i niestacjonarnego Studium Doktoranckiego Ochrony Środowiska na WNP UWr.pdf (24,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2006 roku z dnia 29.05.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją na WF UWr.pdf (25,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2006 roku z dnia 29.05.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 16 z 2006 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia i studiów II stopnia na kierunku politologia na WNS UWr.pdf (22,34KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2006 roku z dnia 30.05.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 33 z 2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu i utworzenia Zespołu ds. Realizacji Inwestycji w UWr.pdf (24,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2006 roku z dnia 01.06.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w UWr.pdf (37,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2006 roku z dnia 07.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf (154,81KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2006 roku z dnia 07.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją na WF UWr.pdf (25,87KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2006 roku z dnia 07.06.2006 r. w sprawie likwidacji w UWr Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.pdf (24,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2006 roku z dnia 12.06.2006 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków w UWr.pdf (118,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2006 roku z dnia 13.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (72,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2006 roku z dnia 14.06.2006 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich UWr poza Uczelnią.pdf (41,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2006 roku z dnia 14.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian na kierunku pedagogika na WNHiP UWr.pdf (22,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2006 roku z dnia 19.06.2006 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom UWr dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.pdf (53,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2006 roku z dnia 21.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf (20,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2006 roku z dnia 22.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UWr.pdf (89,59KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2006 roku z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Filozoficznych i Metodologicznych Podstaw Psychologii w Instytucie Psychologii na WNHiP UWr.pdf (20,17KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2006 roku z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Chemii Bionieorganicznej na WCh UWr.pdf (20,87KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2006 roku z dnia 01.07.2006 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf (57,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2006 roku z dnia 03.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (114,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2006 roku z dnia 03.07.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 67 z 2001 r. w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w UWr.pdf (22,89KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2006 roku z dnia 10.07.2006 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium - Terapia przez sztukę - w Instytucie Psychologii na WNHiP UWr.pdf (20,58KB)

PDFNr 92_2006 z dnia 10.07.2006 r. wprow. zmianę do zarządzenia Nr 106_2004 Rektora UWr. z dnia 31.12.2004 r. w sprawie powołania w UWr. Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf (22,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2006 roku z dnia 10.07.2006 r. wprowadzające zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (22,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2006 roku z dnia 10.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów w ramach europejskich programów badawczych w UWr.pdf (99,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2006 roku z dnia 11.07.2006 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia na WNHiP UWr.pdf (23,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2006 roku z dnia 11.07.2006 r. w sprawie likwidacji na WNS UWr 3-letnich studiów licencjackich na kierunku politologia w ramach zamiejscowych grup w Kłodzku.pdf (20,08KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2006 roku z dnia 12.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 44 z 2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników UWr. w napoje.pdf (21,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2006 roku z dnia 14.07.2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Italianistyki w Instytucie Filologii Romańskiej na WF UWr.pdf (22,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2006 roku z dnia 14.07.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 88 z 2006 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf (23,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2006 roku z dnia 19.07.2006 r. w sprawie likwidacji na WMiI UWr 3-letnich studiów licencjackich na kierunku matematyka w Kłodzku.pdf (22,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2006 roku z dnia 19.07.2006 r. w sprawie likwidacji 5-letnich zaocznych jednolitych studiów mgr na kierunku matematyka na WMiI UWr..pdf (22,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2006 roku z dnia 21.07.2006 r. w sprawie likwidacji specjalności dziennikarstwo na kierunku filologia polska na WF UWr.pdf (22,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2006 roku z dnia 24.07.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 roku wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (30,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2006 roku z dnia 24.07.2006 r. w sprawie utworzenia specjalności logopedia na kierunku filologia polska na WFil UWr.pdf (21,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2006 roku z dnia 25.07.2006 r. w sprawie likwidacji 5-letnich zaocznych jednolitych studiów mgr na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf (19,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2006 roku z dnia 28.07.2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO przy IFT na WFiA UWr.pdf (24,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2006 roku z dnia 28.07.2006 r. w sprawie utworzenia specjalizacji translatoryka na kierunku filologia, specjalność filologia germańska na WF UWr.pdf (23,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2006 roku z dnia 31.07.2006 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku fizyka ogólna na nazwę fizyka na WFiA UWr.pdf (22,77KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2006 roku z dnia 01.08.2006 r. w sprawie warunków zwalniania ze studenckich praktyk zawodowych w UWr.pdf (23,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2006 roku z dnia 01.08.2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWr.pdf (128,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 111 z 2006 roku z dnia 02.08.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 106 z 2005 roku w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2006.pdf (1,87MB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2006 roku z dnia 24.08.2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na WPAiE UWr.pdf (25,18KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 113 z 2006 roku z dnia 25.08.2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego na WNHiP UWr.pdf (25,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 114 z 2006 roku z dnia 28.08.2006 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr.pdf (66,17KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 115 z 2006 roku z dnia 29.08.2006 r. w sprawie Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń - doktoranckich i studenckich.pdf (504,16KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2006 roku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie likwidacji Wydziału Nauk Przyrodniczych i utworzenia Wydziałów Nauk Biologicznych, Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.pdf (51,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117 z 2006 roku z dnia 12.09.2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Audytorów Wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego i utworzenia Biura Audytu Wewnętrznego w UWr.pdf (26,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 118 z 2006 roku z dnia 15.09.2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego UWr.pdf (59,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 119 z 2006 roku z dnia 15.09.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 102 z 2005 roku wprowadzająca Regulamin Organizacyjny Administracji UWr.pdf (27,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 120 z 2006 roku z dnia 15.09.2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zewnętrznych i audytu zewnętrznego w UWr.pdf (28,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 121 z 2006 roku z dnia 20.09.2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Nauk Geologicznych na WNoZiKŚ w UWr.pdf (24,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 122 z 2006 roku z dnia 25.09.2006 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego na WCh UWr.pdf (28,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 123 z 2006 roku z dnia 26.09.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 13 z 2000 roku w sprawie utworzenia Biblioteki WNS na UWr.pdf (21,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 124 z 2006 roku z dnia 26.09.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki Teoretycznej na WFiA UWr.pdf (23,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 126 z 2006 roku z dnia 27.09.2006 r. zmieniajaće Regulamin przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.pdf (23,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 127 z 2006 roku z dnia 29.09.2006 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Dydaktyki Języka Francuskiego w Pracownię Języków Romańskich w Instytucie Filologii Romańskiej na WF UWr.pdf (44,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 128 z 2006 roku z dnia 06.10.2006 r. w sprawie liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych w UWr.pdf (23,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 129 z 2006 roku z dnia 11.10.2006 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf (476,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 130 z 2006 roku z dnia 18.10.2006 r. w sprawie określenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 131 z 2006 roku z dnia 18.10.2006 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w CEN UWr.pdf (25,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 132 z 2006 roku z dnia 18.10.2006 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Edukacji Integralnej dla Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych na WNHiP UWr.pdf (22,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 133 z 2006 roku z dnia 18.10.2006 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.pdf (40,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 134 z 2006 roku z dnia 23.10.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 77 z 2003 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału ZFŚS w UWr.pdf (25,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 135 z 2006 roku z dnia 25.10.2006 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku muzykologia na WNHiP UWr.pdf (22,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 136 z 2006 roku z dnia 25.10.2006 r. w sprawie utworzenia dwóch specjalizacji na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska na WF UWr.pdf (22,54KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 137 z 2006 roku z dnia 26.10.2006 r. w sprawie utworzenia dwóch specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WF UWr.pdf (23,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 138 z 2006 roku z dnia 26.10.2006 r. w sprawie utworzenia 2,5 letnich zaocznych studiów II stopnia na kierunku historia na WNHiP UWr.pdf (22,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 139 z 2006 roku z dnia 26.10.2006 r. w sprawie likwidacji Pracowni Języków Zachodnioeuropejskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej na WF UWr.pdf (22,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 140 z 2006 roku z dnia 31.10.2006 r. w sprawie utworyenia na WFil UWr na kierunku filologia angielska dwuprzedmiotowej specjalności nauczycielskiej - język angielski z historią.pdf (25,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 141 z 2006 roku z dnia 06.11.2006 r. w sprawie utworzenia zaocznego Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii na WNS UWr.pdf (23,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 142 z 2006 roku z dnia 24.11.2006 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki na UWr.pdf (20,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 143 z 2006 roku z dnia 01.12.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 44 z 2005 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników UWr za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.pdf (414,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 144 z 2006 roku z dnia 01.12.. zmieniające zarządzenie nr 7 z 2006 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników UWr.pdf (46,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 145 z 2006 roku z dnia 13.12.2006 r. w sprawie włączenia Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - Biura Karier w struktury organizacyjne Administracji Centralnej UWr.pdf (26,79KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 146 z 2006 roku z dnia 22.12.2006 r. wprowadzające Regulamin organizacyjny Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO przy Instytucie Fizyki Teoretycznej na WFiA UWr.pdf (29,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 147 z 2006 roku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych w Instytucie Archeologii na WNHiP UWr.pdf (23,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 148 z 2006 roku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dydaktyki Geografii i Rozwoju Regionalnego na WNoZiKŚ UWr.pdf (25,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 149 z 2006 roku z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie jednolite studia mgr socjologii stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf (20,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 150 z 2006 roku z dnia 29.12.2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na WF UWr.pdf (22,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 151 z 2006 roku z dnia 29.12.2006 r. uchylające zarządzenie nr 39 z 1996 roku w sprawie przejęcia przez dziekanaty i studia międzywydziałowe rozliczeń zajęć dydaktycznych.pdf (24,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 152 z 2006 roku z dnia 29.12.2006 r. uchylające zarządzenie nr 133 z 2006 roku w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.pdf (20,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 153 z 2006 roku z dnia 29.12.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 78 z 2002 roku wprowadzające politykę (zasady) rachunkowości w UWr oraz inne zarządzenie.pdf (201,58KB)