Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2003 roku z dnia 7.01.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 40 z 2002 roku w sprawie specjalności na Podyplomowych Studiach Logopedycznych na WFil UWr.pdf (23,60KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2003 roku z dnia 8.01.2003 w sprawie dziennych licencjackich studiów filologii klasycznej specjalność kultura śródziemnomorska.pdf (22,52KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2003 roku z dnia 8.01.2003 r. w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku chemia na Wydziale Chemii UWr.pdf (22,71KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2003 roku z dnia 8.01.2003 r. w sprawie utworzenia studiów licencjackich na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr.pdf (23,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2003 roku z dnia 8.01.2003 w sprawie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Profilaktyka niedostosowania społecznego w CEN.pdf (21,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2003 roku z dnia 21.01.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (22,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2003 roku z dnia 21.01.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (23,03KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2003 roku z dnia 21.01. 2003 r. w sprawie likwidacji Zakłdu Procesów Stochastycznych w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr.pdf (22,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2003 roku z dnia 21.01.2003 r. w sprawie utworzenia Zakładu Metod Komputerowych Fizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr.pdf (22,34KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2003 roku z dnia 21.01. 2003 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.pdf (21,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2003 roku z dnia 21.01.2003 r. w sprawie utworzenia uzupełniajacych studiów magisterskich filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UWr.pdf (23,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2003 roku z dnia 21.01.2003 r. w sprawie zmian na Podyplomowym Studium Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli w Katedrze Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (21,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2003 roku z dnia 21.01.2003 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Chemii Środowiska na Wydziale Chemii UWr.pdf (21,81KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2003 roku z dnia 21.01.2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium dla Pracowników Samorządu Terytorialnego w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych UWr.pdf (23,00KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2003 roku z dnia 4.02.2003 r. w sprawie utworzenia Międzynarodowej Szkoły Letniej UWr.pdf (25,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2003 roku z dnia 10.02.2003 r. w sprawie podziały środków pozabudżetowych na zwiększenie wynagrodzeń.pdf (38,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2003 roku z dnia 10.02.2003 r. w sprawie utworzenia Seminarium Doktorskiego w Centrum Willy Brandta.pdf (36,29KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2003 roku z dnia 11.02.2003 r. w sprawie utworzenia Pracowni Petroarcheologii i Petrografii Technicznej w Zakładzie Mineralogii i Petrologii Instytutu Nauk Geologicznych na WNP UWr.pdf (25,44KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2003 roku z dnia 11.02.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Instytucie Geograficznym na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (24,05KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2003 roku z dnia 11.02.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (23,66KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2003 roku z dnia 11.02.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (24,23KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2003 roku z dnia 6.03.2003 r. w sprawie utworzenia specjalności nauczycielskiej na kierunku kulturoznowstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (23,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2003 roku z dnia 6.03.2003 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych UWr dziennych uzupełniających studiów magisterskich politologii.pdf (21,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2003 roku z dnia 14.03.2003 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UWr Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego.pdf (23,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2003 roku z dnia 24.03 2003 r. w sprawie zawieszenia Podyplomowych Studiów Nauczyciel Przyrody.pdf (19,55KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2003 roku z dnia 24.03.2003 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Nauczyciel bloku matematyczno-przyrodniczego w szkole zawodowej.pdf (36,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2003 roku z dnia 2.04.2003 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 25 z 2002 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej UWr.pdf (20,79KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2003 roku z dnia 2.04.2003 r. wprowadzające zmianę do Regulaminu Seminarium Doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na UWr.pdf (22,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2003 roku z dnia 16.04.2003 r. w sprawie określenia terminów dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników UWr.pdf (21,20KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2003 roku z dnia 16.04.2003 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych przez jednostki organizacyjne i komórki administracyjne UWr.pdf (34,77KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2003 roku z dnia 25.04.2003 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 16 z 2003 roku w spawie zasad podziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia.pdf (23,82KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2003 roku z dnia 28.04.2003 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Rewizji Gospodarczej w Zespół Audytorów Wewnętrznych UWr.pdf (29,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2003 roku z 6.05.2003 r. zmianiające zarządzenie nr 24 z 1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników UWr.pdf (0)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2003 roku z dnia 6.05.2003 r. w sprawie zmian na Podyplomowych Studiach Edukacja Informatyczna na WMiI UWr.pdf (27,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2003 roku z dnia 6.05.2003 r. w sprawie działania Podyplomowego Studium Matematyka z Informatyką na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr.pdf (24,66KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2003 roku z dnia 9.05.2003 r. w sprawie Podyplomowych Studiów Wydawców w Instytucie Bibliotekoznawstwa i w Instytucie Filologii Polskiej UWr.pdf (22,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2003 roku z dnia 9.05.2003 r. w sprawie określenia limitu przyjęć osób na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne w UWr w roku akademickim 2003-2004.pdf (52,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2003 roku z dnia 13.05.2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf (69,26KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2003 roku z dnia 14.05.2003 r. w sprawie utworzenia Muzeum Człowieka w Katedrze Antropologii na WNP UWr.pdf (37,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2003 roku z dnia 14.05.2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Filologii Angielskiej na WF UWr.pdf (41,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2003 roku z dnia 14.05.2003 r.w sprawie przekształcenia Katedry Kulturoznawstwa w Instytut Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (23,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2003 roku z dnia 14.05.2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (55,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2003 roku z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zmiany do Regulaminu przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich.pdf (39,88KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2003 roku z dnia 28.05.2003 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Międzynarodowej Szkoły Letniej UWr.pdf (28,87KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2003 roku z dnia 11.06.2003 r. w sprawie utworzenia Studium Kultury i Języków Żydowskich przy Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf (23,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2003 roku z dnia 11.06.2003 r. określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów.pdf (52,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2003 roku z dnia 12.06.2003 r. wprowadzające zmiany do zarządrzenia nr 16 z 2001 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.pdf (28,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2003 roku z dnia 12.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UWr.pdf (24,57KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2003 roku z dnia 17.06.2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu ZFŚŚ w UWr.pdf (42,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2003 roku z dnia 15.06.2003 r. w sprawie utworzenia w UWr Zespołu Inżyniera Kontraktu (117,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2003 roku z dnia 23.06.2003 r. w sprawie utworzenia dziennych licencjackich studiów muzykologii w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Histyrycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (21,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2003 roku z dnia 23.06 2003 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uzupełniających studiów magisterskich pedagogiki w systemie wieczorowym.pdf (21,85KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2003 roku z dnia 1.07.2003 r. w sprawie utworzenia nowej specjalizacji na uzupełniających studiach magisterskich geologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (22,65KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2003 roku z dnia 1.07.2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Uniwersteckiej.pdf (31,82KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2003 roku z dnia 1.07 2003 r. w sprawie zmian strukturalnych w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (23,09KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2003 roku z dnia 1.07.2003 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Doktoranckiego Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UWr.pdf (21,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2003 roku z dnia 1.07.2003 r. w sprawie zawieszenia działalności Podyplomowego Studium Zrozumć Europę na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (22,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2003 roku z dnia 1.07.2003 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Filologicznego UWr.pdf (25,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2003 roku z dnia 1.07.2003 r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Matematycznego i utworzenia Pracowni Ekspertyz Statystycznych w Instytucie Matematycznym na WMiI UWr.pdf (23,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2003 roku z dnia 1.07.2003 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Systematyki Zwierząt i Zoogeografii w Instytucie Zoologicznym na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (22,02KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2003 roku z dnia 03.07.2003 r. w sprawie utworzenia Pracowni Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii IGiRR na WNP UWr.pdf (40,34KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2003 roku z dnia 10.07.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 58 z 2003 roku w sprawie zmiany struktury Wydziału Filologicznego UWr.pdf (21,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2003 roku z dnia 17.07.2003 r. w sprawie utworzenia w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na WNHiP UWr dziennych i zaocznych studiów licencjackich etnologii.pdf (22,17KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2003 roku z dnia 17.07.2003 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze i Filmie.pdf (22,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2003 roku z dnia 17.07.2003 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagagogicznych UWr Podyplomowego Studium Wiedzy o Sztuce.pdf (22,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2003 roku z dnia 17.07.2003 r. w sprawie utworzenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr Podyplomowego Studium Doskonalącego Biblioteka i świetlica w systemie wychowawczym szkoły.pdf (23,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2003 roku z dnia 17.07.2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.pdf (23,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2003 roku z dnia 24.07.2003 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych UWr trzyletnich uzupełniających studiów magisterskich politologii w trybie zaocznym - grupy zamiejscowe w Kłodzku.pdf (22,44KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2003 roku z dnia 24.07.2003 r. w sprawie utworzenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr Podyplomowego Studium Doskonalącego Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.pdf (22,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2003 roku z dnia 24.07.2003 r. w sprawie utworzenia wieczorowych studiów licencjackich filologia rosyjska.pdf (24,03KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2003 roku z dnia 8.08.2003 r. wprowadzające Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.pdf (136,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2003 roku z dnia 25.09.2003 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr uzupełniających studiów magisterskich administracji w systemie zaocznym.pdf (23,05KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2003 roku z dnia 30.09.2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania substancjami chemicznymi i preparatami chemicznymi.pdf (185,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2003 roku z dnia 6.10.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.pdf (23,96KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2003 roku z dnia 21.10.2003 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS w UWr.pdf (2,30MB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2003 roku z dnia 27.10.2003 r. wprowadzające zmianę do Regulaminu mieszkańców domu studenckiego UWr.pdf (23,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2003 roku z dnia 31.10.2003 r. w sprawie utworzenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Szkolny doradca zawodowy.pdf (23,29KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2003 roku z dnia 31.10.2003 r. w sprawie zmiany nazwy i programu nauczania Podyplomowego Studium Turystyki na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (23,39KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2003 roku z dnia 31.10.2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 74 z 2003 roku.pdf (48,92KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2003 roku z dnia 31.10.2003 r. w sprawie wykonania i przechowywania protokołów i wniosków pokontrolnych i przeprowadzonych kontroli przez podmioty zewnętrzne.pdf (23,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2003 roku z dnia 03.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 9 z 1997 roku w sprawie powołania na zaocznych studiach socjologii w IS na WNS nowej specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku.pdf (34,71KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2003 roku z dnia 03.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 46 z 1994 roku w sprawie utworzenia w IS na WNS UWr zaocznych studiów magisterskich socjologia specjalność służby socjalne.pdf (42,27KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2003 roku z dnia 3.11.2003 r. zmieniające załącznik nr 4 do zarządzenie nr 38 z 2003 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf (22,02KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2003 roku z dnia 05.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 41 z 1997 roku.pdf (38,30KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2003 roku z dnia 05.11.2003 r. zmieniające Regulamin przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich.pdf (35,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2003 roku z dnia 7.11.2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Rzecznictwa Prasowego na Wydziale Nauk Społecznych UWr.pdf (22,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2003 roku z dnia 12.11.2003 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Historii Oświaty i Wychwania w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (22,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2003 roku z dnia 12.11.2003 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Reprodukcji Kartograficznych w IGiRR WNP UWr.pdf (22,43KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2003 roku z dnia 12.11.2003 r. w sprawie odpłatności za przeprowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne.pdf (26,16KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2003 roku z dnia 12.11.2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Katedry Filologii Niderlandzkiej.pdf (22,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2003 roku z dnia 12.11.2003 r. zmieniające nazwę Instytutu Bibliotekoznawstwa.pdf (21,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2003 roku z dnia 14.11.2003 r. w sprawie Samodzielnej Sekcji Obsługi Gmach Głównego.pdf (25,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2003 roku z dnia 14.11.2003 r. w sprawie likwidacji stanowiska zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Inwestycji.pdf (21,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2003 roku z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej w Administracji Centralnej UWr.pdf (43,02KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2003 roku z dnia 14.11.2003 r. w sprawie połączenia w Uniwersytecie Wrocławskim Działu Administracyjno-Gospodarczego z Działem Socjalnym.pdf (36,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2003 roku z dnia 14.11.2003 r. w sprawie włączenia w UWr Działu Transportu i Spedycji w strukturą organizacyjną Działu Infrastruktury Technicznej.pdf (36,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2003 roku z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 65 z 1997 roku w sprawie powołania Biura Zamówień Publicznych w UWr.pdf (37,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2003 roku z dnia 21.11.2003 r. zmieniające do zarządzenie nr 22 z 1999 roku w sprawie utworzenia w UWr Międzywydziałowego Studium Podyplomowego dla nauczycieli zintegrowanego przedmiotu - Przyroda.pdf (21,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2003 roku z dnia 21.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 19 z 1994 roku w sprawie utworzenia na WNP Podyplomowego Studium Biologii dla Nauczycieli.pdf (21,79KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2003 roku z dnia 21.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 28 z 1993 roku w sprawie utworzenia w Instytucie Geograficznym na WNP Podyplomowego Studium Geografii dla Nauczycieli.pdf (21,88KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2003 roku z dnia 21.11.2003 r. zmianiające nazwy kierunku studiów Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna w Instytucie Bibliotekoznawstwa na WF UWr.pdf (37,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2003 roku z dnia 27.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 64 z 2001 roku w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.pdf (22,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2003 roku z dnia 27.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 74 z 1999 roku w sprawie utworzenia w Podyplomowych Studiach Nauczyciel Przyrody nowej specjalności.pdf (26,53KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2003 roku z dnia 27.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 5 z 2001 roku w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla Nauczycieli Przedszkoli.pdf (23,30KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2003 roku z dnia 27.11.2003 r. zmieniająca zarządzenie nr 58 z 1999 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium - Nauczyciel fizyki w gimnazjum.pdf (23,71KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2003 roku z dnia 28.11.2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Psycholingwistyki i Pedagogiki Niepełnosprawnych Umysłowo w Instytucie Filologii Polskiej Na WF UWr.pdf (36,42KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2003 roku z dnia 28.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 64 z 2000 roku w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Nauczyciel przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.pdf (24,08KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2003 roku z dnia 28.11.2003 r. zmieniające zarządzenie nr 55 z 1999 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium - Nauczyciel chemii w gimnazjum.pdf (23,64KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 111 z 2003 roku z dnia 28.11.2003 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Doskonalącego - Pedagogika ucznia w centrum - technologia informacyjna - zmiana w edukacji.pdf (22,93KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2003 roku z dnia 28.11.2003 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w CEN UWr.pdf (21,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 113 z 2003 roku z dnia 28.11.2003 r. w sprawie połączenia w UWr. Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z Zespołem do spraw Ochrony Przeciwpożarowej.pdf (24,76KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 114 z 2003 roku z dnia 09.12.2003 r. w sprawie określenia terminów dni wolnych od pracy dla pracowników UWr.pdf (32,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 115 z 2003 roku z dnia 16.12.2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Wiedzy o Społeczeństwie na WNS UWr.pdf (52,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2003 roku z dnia 23.12. 2003 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 38 z 2003 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf (28,52KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 118 z 2003 roku z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany na Podyplomowym Studium Chemii i Chemii Środowiska na WCh UWr.pdf (34,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 119 z 2003 roku z dnia 29.12.2003 r. w sprawie organizacji szkolenia wojskowego studentów UWr.pdf (2,87MB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 120 z 2003 roku z dnia 29.12.2003 r. w sprawie zmiany organizacyjnej w Instytucie Filologii Germańskiej na WF UWr.pdf (40,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 121 z 2003 roku z dnia 30.12.2003 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Krystalografii Makromolekularnej na WCh UWr.pdf (43,24KB)