Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2005 roku z dnia 3.01.2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Europeistyki w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2005 roku z dnia 24.01.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w sporcie dla studentów UWr w roku akademickim 2004-2005.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2005 roku z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uruchomienia specjalności Historia i kultura Żydów na kierunkach humanistycznych UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2005 roku z dnia 26.01.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 91 z 2004 roku w sprawie utworzenia przez Instytut Politologii Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Miliczu.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2005 roku z dnia 27.01.2005 . w sprawie utworzenia uzupełniajaćych studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2005 roku z dnia 27.01.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2005 roku z dnia 27.012005 r. w sprawie zmiany struktury studiów dziennych filologii niderlandziej na WFil UWr.pdf

PDFNr 9_2005 z 28.01.2005 r. w spr. utw. jednosemestr. dokszt. St. podypl. w zakr. logop. ogólnej na I st. Podypl. St. Log. na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2005 roku z dnia 28.01.2005 r. w sprawie utworzenia jednosemestralnych dokształcających Studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2005 roku z dnia 28.01.2005 r. w sprawie utworzenia jednosemestralnych dokształcających studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2005 roku z dnia 2.02.2005 r. w sprawie zmiany zakresu działania Biura Rektora oraz Biura Promocji i Informacji UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2005 roku z dnia 8.02.2005 r. w sprawie Regulaminu zwalniania studetów UWr z obowiązku uiszczania opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2005 roku z dnia 14.02.2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczyciel języka polskiego jako obcego w IFP na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2005 roku z dnia 14.02.2005 r. w sprawie przekszałcenia Pracowni Języka i Kultury Żydowskiej w Polsce w Zakład Studiów Żydowskich w IFP na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2005 roku z dnia 15.02.2005 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologii polska na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2005 roku z dnia 18.02.2005 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli języka niemieckiego w IFG na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2005 roku z dnia 18.02.2005 r. w sprawie utworzenia studiów zawodowych administracja UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2005 roku z dnia 21.02.2005 r. zmieniający zarządzenie nr 25 z 1997 roku w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Ekspertyza Dokumentów i Prawa Karnego Gospodarczego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2005 roku z dnia 21.02.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 50 z 2005 roku w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Bezpieczeństwem.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2005 roku z dnia 28.02.2005 r. w sprawie powołania Konwentu Godności Honorowych UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2005 roku z dnia 28.02.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 50 z 2003 roku w sprawie utworzenia w UWr Zespołu Inżyniera Kontraktu.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2005 roku z dnia 4.03.2005 r. w sprawie zasad nadawania tytułu Honorowego Senatora UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2005 roku z dnia 4.03.2005 r. w sprawie zmian do Regulaminu nadawania Medalu UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2005 roku z dnia 7.03.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2005 roku z dnia 8.03.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 46 z 2003 roku w sprawie zastrzeżenia do wyłącznej kompetencji Rektora.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2005 roku z dnia 16.03.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania swiadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2005 roku z dnia 18.03.2005 r. w sprawie likwidacji Podyplomowzch Studiów Angielskiego Języka Prawniczego w IFA UWr.pdf 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2005 roku z dnia 21.03.2005 r. zmieniające Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w sporcie.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2005 roku z dnia 22.03.2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Muzeum UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2005 roku z dnia 25.03.2005 r. w sprawie zmian na Podyplomowych Studiach Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2005 roku z dnia 1.04.2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2005 roku z dnia 5.04.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 119 z 2003 roku w sprawie szkolenie wojskowego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2005 roku z dnia 6.04.2005 w sprawie zmian do Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2005 roku z dnia 21.04.2005 r. w sprawie zmiany jednolitych zaocznych studiów mgr etnologii na WNHiP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2005 roku z dnia 26.04.2005 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na uzupełniające wieczorowe studia mgr administracja.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2005 roku z dnia 26.04.2005 r. w sprawie limitu przyjęć na studia 2005-2006.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2005 roku z dnia 29.04.2005 r. w sprawie Seminarium Doktorskiego w Centrum im. Willy Brandta.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2005 roku z dnia 16.05.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 9 z 1997 roku w sprawie zaocznych studiów socjologii komunikacja społeczna i badanie rynku.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2005 roku z dnia 16.05.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 46 z 1994 roku w sprawie zaocznych studiów socjologii służby specjalne.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2005 roku z dnia 17.05.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 38 z 2003 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2005 roku z dnia 23.05.2005 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytut Filologii Germańskiej WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2005 roku z dnia 31.05.2005 r. w sprawie Sekcja Informatyzacji WPAiE UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2005 roku z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2005 roku z dnia 31.05.2005 r. w sprawie kierowania pracowników i studentów UWr za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2005 roku z dnia 1.06.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 50 z 2003 roku w sprawie Zespołu Inżyniera Kontraktu.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2005 roku z dnia 1.06.2005 r. w sprawie zasad szkolenia BHP pracowników i studentów UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2005 roku z dnia 1.06.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 7 z 2005 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2005 roku z dnia 2.06.2005 r. w sprawie likwidacji uzupełniających zaocznych studiów mgr politologii.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2005 roku z dnia 6.06.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 42 z 2002 roku w sprawie specjalizacji na kierunku stosunki międzynarodowe.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2005 roku z dnia 6.06.2005 r. zmieniające nazwę Podyplomowych Studiów Rosyjskiej Języka Biznesu w IFS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2005 roku z dnia 7.06.2005 r. zmieniające nazwy specjalności na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2005 roku wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 76 z 2003 roku w sprawie ewidencjonowania i przechowywania pieczątek urzędowych UWr. (uchylone przez zarządzenie nr 125 z 2006 roku)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2005 roku z dnia 17.06.2005 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Laboratorium Nowych Mediów.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2005 roku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów na WPAiE UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2005 roku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia politologii grupa zamiejscowa w Kłodzku.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2005 roku z dnia 28.06.2005 r. w sprawie specjalności Przywództwo polityczne na politologii na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2005 roku z dnia 28.06.2005 r. w sprawie Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Resocjalizacji w Instytucie Pedagiki na WHNiP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2005 roku z dnia 29.06.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 52 z 2004 roku w sprawie zasad nauczania języków obcych w SPNJO UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2005 roku z dnia 30.06.2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zastosowania metod fizyki w analizie chemicznej na WCh UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2005 roku z dnia 30.06.2005 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2005 roku z dnia 30.06.2005 r. w sprawie Samodzielnej Sekcja do spraw nieruchomości w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2005 roku z dnia 1.07.2005 r. w sprawie utworzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Rozwoju i Majątku w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2005 roku z dnia 1.07.2005 r. w sprawie likwidacji w UWr biura Obsługi Majątku i Inwestycji i utworzenia Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2005 roku z dnia 6.07.2005 r. w sprawie likwidacji Pracowni Badań nad Autyzmem w Zakładzie Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2005 roku z dnia 7.07.2005 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Cytogenetyki Roślin w Zakład Cytogenetyki i Specjacji Roślin WNP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2005 roku z dnia 7.07.2005 r. w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2005 roku z dnia 14.07.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z 2005 roku w sprawie Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Rozwoju i Majątku w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2005 roku z dnia 18.07.2005 r. w sprawie Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2005 roku z dnia 18.07.2005 r. w sprawie specjalności nauczycielskiej historia z wiedzą o społeczeństwie.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2005 roku z dnia 18.07.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 36 z 1998 r. w sprawie działania w UWr Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2005 roku z dnia 19.07.2005 r. w sprawie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Wychowanie do życia w Rodzinie WNHiP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2005 roku z dnia 19.07.2005 r. w sprawie specjalizacji nauczycielskiej historia z wiedzą o społeczeństwie.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2005 roku z dnia 20.07.2005 r. w sprawie zmiany struktury studiów dziennych archeologi z jednolitych studiów mgr na studia dwustopniowe na WNHiP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2005 roku z dnia 20.07.2005 r. w sprawie zmian do Instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2005 roku z dnia 1.08.2005 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej na dziennych studiach filologicznych WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2005 roku z dnia 1.08.2005 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej na studiach filologia germańska na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2005 roku z dnia 1.08.2005 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej na studiach filologii klasycznej na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2005 roku z dnia 2.08.2005 r. w sprawie specjalności nauczanie informatyki z matematyką na WMiI UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2005 roku z dnia 2.08.2005 r. w sprawie specjalności nauczanie matematyki z informatyką WMiI UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2005 roku z dnia 2.08.2005 r. w sprawie Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych na WPAiE UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2005 roku z dnia 3.08.2005 r. zmieniające nazwę specjalności na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2005 roku z dnia 3.08.2005 r. w sprawie specjalizacji nauczycielskiej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z filologią polską na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2005 roku z dnia 3.08.2005 r. w sprawie specjalizacji nauczycielskiej filologia polska z informacją naukową i bibliotekoznawstwem na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2005 roku z dnia z 4.08.2005 r. w sprawie utworzena 2-letnich wieczorowych uzupełniających studiów mgr filologii czeskiej na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2005 roku z dnia 4.08.2005 r. w sprawie utworzenia 2-letnich wieczorowych uzupełniających studiów mgr filologii rosyjskiej na WFil UWr.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2005 roku nie zostało wydane

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2005 roku nie zostało wydane

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2005 roku z dnia 8.08.2005 r. zmieniające załącznik do zarządzenia nr 42 z 1997 roku w sprawie odpłatności za przewody doktorskie i habilitacyjne.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2005 roku z dnia 8.08.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 41 z 1997 roku w sprawie wysokości wynagrodzeń dla promotorów i recenzentów w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2005 roku z dnia 8.08.2005 r. w sprawie 2-letnich dziennych uzupełniających studiów mgr filologia klasyczna o specjalności kultura śródziemnomorska w IFKiKA na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2005 roku z dnia 01.09.2005 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 46 z 2003 roku określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającego zakresy działania Prorektorów.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2005 roku z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2005 roku z dnia 30.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2005 roku z dnia 30.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 68 z 2005 roku w sprawie utworzenia w UWr Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2005 roku z dnia 4.10.2005 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej i Wyceny Likwidowanych Środków Trwałych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2005 roku z dnia 18.10.2006 r. zmieniające zarządzenie nr 23 z 1998 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2005 roku z dnia 19.10.2005 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2005 roku z dnia 20.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2005 roku z dnia 21.10.2005 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 24 z 1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2005 roku z dnia 25.10.2005 r. określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2005 roku z dnia 25.10.2005 r. w sprawie zmiany zakresu działania Działu Badań Naukowych, Działu Nauczania, Działu Młodzieżowego oraz dziekanatów UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2005 roku z dnia 26.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2005 roku z dnia 09.11.2005 r. wprowadzające zmianę do zarządzenie nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2005 roku z dnia 10.11.2005 r. w sprawie ochrony zabytków UWr na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2005 roku z dnia 18.11.2005 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Międzyuczelnianej Pracowni Balistyki i Mechanoskopii.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2005 roku z dnia 21.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2006

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2005 roku z dnia 23.11.2005 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 38 z 2003 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne z późniejszymi zmianami.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2005 roku z dnia 23.11.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 12 z 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwolniej studentów UWr z obowiązku uiszczania opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2005 roku z dnia 24.11.2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla nauczycieli Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego (drugi przedmiot) na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2005 roku z dnia 24.11.2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla nauczycieli Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego (drugi przedmiot) na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 111 z 2005 roku z dnia 28.11.2005 r. w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2005 roku z dnia 9.12.2005 r. w sprawie likwidacji Drukarni Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 113 z 2005 roku z dnia 12.12. 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 78 z 2002 roku wprowadzającego zasady (politykę) rachunkowości w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 114 z 2005 roku z dnia 13.12.2005 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Systematyki i Fitosocjologii w Instytucie Biologii Roślin na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 115 z 2005 roku z dnia 14.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2005 roku z dnia 19.12.2005 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Psycholingwistyki i Pedagogiki Niepełnosprawnych Umysłowo w Instytucie Filologii Polskiej na WFil UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117 z 2005 roku z dnia 22.12.2005 r. w sprawie utworzenia Pracowni Literatury Polskiej po 1989 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 118 z 2005 roku z dnia 22.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 119 z 2005 roku z dnia 22.12.2005 r. w sprawie likwidacji uzup. studiów magisterskich pedagogiki w systemie wieczorowym w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 120 z 2005 roku z dnia 22.12.2005 r. w sprawie likwidacji Punktu Konsultacyjnego w Jeleniej Górze Wydziału Filologicznego UWr.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-02-2005
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  08-02-2005 09:47
  przez: Rafał Rataj
 • zmodyfikowano:
  09-12-2015 15:02
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 4233
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego