Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2002 roku z dnia 14.01.2002 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania prac. śro. ochrony indywid. oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf (38,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2002 roku z dnia 01.02.2002 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 23 z 2000 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Kwesturze UWr.pdf (33,98KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2002 roku z dnia 05.02.2002 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów.pdf (34,36KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2002 roku z dnia 05.02.2002 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 72 z 1997 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej UWr.pdf (35,27KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2002 roku z dnia 19.02.2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Śląsku w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (39,73KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2002 roku z dnia 26.02.2002 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Botaniki i Zakładu Botaniki Ogólnej na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf (35,23KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2002 roku z dnia 28.02.2002 r. w sprawie utworzenia Zespołów Badawczych na Wydziale Chemii UWr.pdf (43,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2002 roku z dnia 06.03.2002 zmieniające zarządzenie nr 59 z 2001 roku wprowadzające zmiany w zakresie działania Działu Nadzoru Technicznego UWr.pdf (29,03KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2002 roku z dnia 15.03.2002 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Studiów w UWr.pdf (42,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2002 roku z dnia 15.03.2002 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr.pdf (35,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2002 roku z dnia 18.03.2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Geologiczne i sozologiczne aspekty zarządzania środowiskiem w Instytucie Nauk Geologicznych na WNP UWr.pdf (37,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2002 roku z dnia 04.04.2002 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustanawiąjące zakresy działania Prorektorów.pdf (39,60KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2002 roku z dnia 04.04.2002 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf (34,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2002 roku z dnia 04.04.2002 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnej Sekcji Straży Przemysłowej w Samodzielną Sekcję Straży Bibliotecznej w UWr.pdf (143,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2002 roku z dnia 19.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia wzorcowego Regulaminu konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w UWr.pdf (27,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2002 roku z dnia 19.04.2002 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr uzupełniających studiów magisterskich administracji w systemie wieczorowym.pdf (35,82KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2002 roku z dnia 23.04.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 68 z 2000 roku w sprawie utworzenia w CEN Podyplomowego Studium o nazwie - Chemia z elementami informatyki w liceum.pdf (28,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2002 roku z dnia 23.04.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 64 z 2001 roku w sprawie utworzenia w CEN Podyplomowego Studium kształcenia zintegrowanego w kl. I-III szkoły podstawowej.pdf (30,47KB) 

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2002 roku z dnia 29.04.2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Skargi Konstytucyjnej na WPAiE UWr.pdf (29,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2002 roku z dnia 29.04.2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauk Prawno-Politycznych na WPAiE UWr.pdf (30,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2002 roku z dnia 29.04.2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych na WPAiE UWr.pdf (30,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2002 roku z dnia 29.04.2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Legislacji na WPAiE UWr.pdf (30,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2002 roku z dnia 7.05.2002 r. w sprawie działania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr Podyplomowego Studium Logopedycznego.pdf (27,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2002 roku z dnia 07.05.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z 1997 roku w sprawie utworzenia w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr Podyplomowych Studiów Menadżerów Edukacji Dorosłych.pdf (29,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2002 roku z dnia 13.05.2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej UWr.pdf (1,43MB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2002 roku z dnia 14.05.2002 r. w sprawie utworzenia w UWr Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta.pdf (33,90KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 26/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2002 r. (105,21KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2002 roku z dnia 14.05.2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii na WNS UWr.pdf (33,08KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2002 roku z dnia 14.05.2002 r. w sprawie zmiany specjalności w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej na WNP UWr.pdf (30,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2002 roku z dnia 14.05.2002 r. w sprawie utworzenia na Podyplomowych Studiach Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli w Katedrze Kuluroznawstwa na WNHiP UWr w dwóch specjalności nauczania.pdf (29,98KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2002 z dnia 22 maja 2002 r, w sprawie utworzenia na WPAE Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (41,66KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2002 roku z dnia 22.05.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 34 z 2001 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf (62,09KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2002 roku z dnia 28.05.2002 r. w sprawie limitu przyjęć na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne w UWr w roku akademickim 2002-2003.pdf (54,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2002 roku z dnia 07.06.2002 r. w sprawie utworzenia Pracowni Literatury Austriackiej w Instytucie Filologii Germańskiej na WF UWr.pdf (32,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2002 roku z dnia 07.06.2002 r. w sprawie zmian do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf (34,23KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2002 roku z dnia 10.06.2002 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania miejsc w hotelach asystenta UWr.pdf (73,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2002 roku z dnia 11.06.2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf (97,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2002 roku z dnia 13.06.2002 r. w sprawie utworzenia na WNS UWr uzupełniających dwuletnich studiów magisterskich socjologii w trybie zaocznym w Wałbrzychu.pdf (22,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2002 roku z dnia 14.06.2002 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (226,78KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2002 roku z dnia 20.06.2002 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na drugim stopniu Podyplomowego Studium Logopedycznego na WF UWr.pdf (30,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2002 roku z dnia 01.07.2002 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej UWr.pdf (34,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2002 roku z dnia 01.07.2002 r. w sprawie utworzenia nowych specjalizacji na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf (22,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2002 roku z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w UWr.pdf (38,93KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2002 roku z dnia 3.07.2002 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w UWr.pdf (22,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2002 roku z dnia 29.07.2002 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf (30,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2002 roku z dnia 29.07.2002 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na kierunku filologia polska na WF UWr.pdf (29,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2002 roku z dnia 29.07.2002 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (102,89KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2002 roku z dnia 30.07.2002 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Studium Podyplomowego z zakresu niemcoznawstwa i europeistyki w CSNiE im. Willy Brandta.pdf (39,39KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2002 roku z dnia 30.07.2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf (37,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2002 roku z dnia 30.07.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 42 z 2002 roku w sprawie utworzenia nowych specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf (33,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2002 roku z dnia 01.08.2002 r. w sprawie wyłączenia Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych z INA i włączenia go do INE na WPAiE UWr.pdf (41,91KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2002 roku z dnia 09.08.2002 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu mieszkańców domu studenckiego UWr.pdf (34,15KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2002 roku z dnia 17.09.2002 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (29,74KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2002 roku z dnia 26.09.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 65 1997 roku w sprawie powołania Biura Zamówień Publicznych w UWr.pdf (34,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2002 roku z dnia 26.09.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 8 z 1999 roku określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów.pdf (22,79KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2002 roku z dnia 09.10.2002 r. w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na Zaocznym Studium Doktoranckim Geologii na WNP UWr.pdf (31,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2002 roku z dnia 18.10.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 59 z 2001 roku wprowadzające zmiany w zakresie działania Działu Nadzoru Technicznego UWr.pdf (34,50KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2002 roku z dnia 28.10.2002 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Chemii Metaloporfiryn na WCh UWr.pdf (33,68KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2002 roku z dnia 26.11.2002 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w UWr.pdf (30,99KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2002 roku z dnia 26.11.2002 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów.pdf (33,22KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2002 roku z dnia 02.12.2002 r. w sprawie zmian zakresu działania Działu Badań Naukowych oraz Biura Promocji i Absolwentów UWr.pdf (37,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2002 roku z dnia 09.12.2002 r. w sprawie zmian w załączniku do zarządzenia nr 8 z 1997 roku w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu środków rzeczowych w UWr.pdf (58,82KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2002 roku z dnia 09.12.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 78 z 1999 roku w sprawie zaopatrywania pracowników UWr w środki higieny osobistej.pdf (44,85KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2002 roku z dnia 09.12.2002 r. w sprawie utworzenia wieczorowych studiów licencjackich filologii angielskiej w Instytucie Filologii Angielskiej na WF UWr.pdf (29,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2002 roku z dnia 09.12.2002 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Fizyka w gimnazjum na WFiA UWr.pdf (28,81KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2002 roku z dnia 10.12.2002 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego z zakresu przysposobienia obronnego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.pdf (38,61KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2002 roku z dnia 10.12.2002 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Wiedza o kulturze dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.pdf (39,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2002 roku z dnia 10.12.2002 r. w sprawie utworzenia w CEN Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Profilaktyka niedostosowania społecznego w środowisku edukacyjno-wychowawczym z zakresu resocjalizacji.pdf (39,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2002 roku z dnia 10.12.2002 r. wprowadzającego zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (38,01KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2002 roku z dnia 11.12.2002 r. w sprawie działania Podyplomowego Studium Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na WPAiE UWr.pdf (32,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2002 roku z dnia 12.12.2002 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (22,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2002 roku z dnia 18.12.2002 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Historii Niemiec XIX i XX wieku na Zakład Badań NIemcoznawczych w Instytucie Studiów Międzynarodowych na WNS UWr.pdf (29,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2002 roku z dnia 18.12.2002 r. zmieniające załącznik do zarządzenia nr 64 z 2002 roku w sprawie zaopatrywania pracowników UWr w środki higieny osobistej.pdf (36,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2002 roku z dnia 19.12.2002 r. zmieniające zarządzenie nr 40 z 1997 roku wprowadzające Instrukcję o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf (30,18KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2002 roku z dnia 23.12.2002 r. w spawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacja Elementarna - Nauczyciel dziecka sześcioletniego w CEN UWr.pdf (31,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2002 roku z dnia 30.12.2002 r. wprowadzające zasady (politykę) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (5,65MB)