Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2000 roku z dnia 13.01.2000 r. wprowadzające zmiany na WMiI UWr.pdf (36,04KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf (34,70KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. w sprawie rekrutacji na wieczorowe licencjackie studia filologii romańskiej profil hiszpański w Instytucie Filologii Romańskiej na WF UWr.pdf (49,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. w sprawie uruchomienia w Katedrze Etnologii na WNHiP UWr jednolitych studiów mgr etnologii w trybie zaocznym.pdf (37,08KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. w sprawie zmiany organizacyjnej na WF UWr.pdf (36,06KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Rodzinie w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf (36,43KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2000 roku z dnia 03.02.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 31 z 1998 roku z dnia 26.05.1998 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf (82,24KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2000 roku z dnia 04.02.2000 r. wprowadzające zmiany w załączniku nr 1, 2 i 6 do zarządzenia nr 24 z 1998 w sprawie Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.pdf (49,04KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2000 roku z dnia 04.02.2000 r. wprowadzające zmiany do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf (36,32KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2000 roku z dnia 11.02.200 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Spektroskopii MCD na WCh UWr..pdf (39,55KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2000 roku z dnia 11.02.2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Literatury i Przekładu w Instytucie Filologii Germańskiej na WF UWr.pdf (38,12KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2000 roku z dnia 18.02.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Pracy UWr.pdf (41,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2000 roku z dnia 18.02.2000 r. w sprawie utworzenia Biblioteki WNS na UWr.pdf (36,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2000 roku z dnia 28.02.2000 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Fizyki na WFiA UWr.pdf (35,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2000 roku z dnia 01.03.2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu UWr.pdf (164,41KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2000 roku z dnia 06.03.2000 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Psychologii Zarządzania w Gospodarce w Instytucie Psychologii na WNHiP UWr.pdf (33,84KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2000 roku z dnia 06.03.2000 r. wprowadzające zmianę Załącznika do zarządzenia nr 78 z 1999 roku w sprawie zaopatrywania pracowników UWr w środki higieny osobistej.pdf (44,25KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2000 roku z dnia 17.03.2000 r. wprowadzające zmiany do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf (63,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2000 roku z dnia 23.03.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 39 z 1996 roku w sprawie przejęcia przez dziekanaty i studia międzywydziałowe rozliczeń zajęć dydaktycznych.pdf (53,30KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2000 roku z dnia 31.03.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu rozdziału ZFŚS dla emerytów i rencistów UWr.pdf (35,56KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2000 roku z dnia 31.03.2000 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Badań Niemcoznawczych i Europejskich na Instytut Studiów Międzynarodowych na WNS UWr.pdf (34,63KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2000 roku z dnia 31.03.2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Hydrogeologii w Instytut Nauk Geologicznych na WNP w Zakład Hydrogeologii Podstawowej i Zakład Hydrogeologii Stosowanej.pdf (38,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2000 roku z dnia 04.04.2000 r. w sprawie zmiany organizacyjnej w Kwesturze UWr.pdf (44,65KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2000 roku z dnia 10.04.2000 r. w sprawie utworzenia specjalności neurologopedii na drugim stopniu Podyplomowego Studium Logopedycznego na WF UWr.pdf (35,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2000 roku z dnia 10.04.2000 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Angielskiej na WF UWr Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego.pdf (39,16KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2000 roku z dnia 12.04.2000 r. w sprawie zmiany nazw sekcji w Bibliotece Instytutu Historycznego na WNHiP UWr.pdf (35,37KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2000 roku z dnia 18.04.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf (42,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2000 roku z dnia 17.05.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu rozdziału ZFŚS w UWr.pdf (47,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2000 roku z dnia 22.05.2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41 z 1997 roku.pdf (36,67KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2000 roku z dnia 22.05.2000 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 42 z 1997 roku.pdf (38,57KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2000 roku z dnia 06.06.2000 r. w sprawie utworzenia w Katedrze Kulturoznawstwa na WNHiP UWr jednolitych studiów magisterskich kulturoznawczych w trybie stacjonarnym i zaocznym.pdf (22,75KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Studium Dydaktyki Przyrodniczej na WNP UWr.pdf (45,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Lingwistyki Antropologicznej w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf (38,95KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Terenowych w Katedrze Antropologii na WNHiP UWr.pdf (36,23KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnym Instytutu Filologii Słowiańskiej na WF UWr.pdf (38,54KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Antropologii Instytutu Zoologicznego na WNP UWr w Katedrę Antropologii.pdf (39,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2000 roku z dnia 15.06.2000 r. w sprawie utworzenia na WNS UWr Podyplomowego Studium Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego.pdf (22,66KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2000 roku z dnia 19.06.2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów studentom UWr wykazującym się szczególnymi osiągnięciami sportowymi.pdf (28,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2000 roku z dnia 19.06.2000 r. w sprawie działania przy UWr Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.pdf (82,11KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2000 roku z dnia 26.06.2000 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Germańskiej na WF UWr Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.pdf (38,59KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2000 roku z dnia 26.06.2000 r. w sprawie wprowadzenia odpłatności za zajęcia dydaktyczne na Zaocznym Studium Doktoranckim Geologii na WNP UWr.pdf (35,35KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2000 roku z dnia 26.06.2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Zachowań Konsumenckich w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf (36,88KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2000 roku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Dziale Badań Naukowych i Dziale Nauczania UWr.pdf (42,38KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2000 roku z dnia 29.06.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów.pdf (34,14KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2000 roku z dnia 30.06.2000 r. w sprawie utworzenia na UWr Centrum Edukacji Nauczycielskiej.pdf (53,48KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2000 roku z dnia 03.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich na UWr.pdf (78,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2000 roku z dnia 03.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 22 z 1999 roku.pdf (36,46KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2000 roku z dnia 04.07.2000 r. w sprawie powołania w Katedrze Kulturoznawstwa na WNHiP UWr Podyplomowego Studium Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli.pdf (37,81KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2000 roku z dnia 12.07.2000 r. zmieniające zarządzenie nr 40 z 2000 roku w sprawie utworzenia w IFG na WF UWr Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.pdf (36,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2000 roku z dnia 17.08.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 46 z 2000 roku w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich w UWr.pdf (23,57KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2000 roku z dnia 06.09.2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UWr.pdf (81,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2000 roku z dnia 11.09.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 72 z 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej UWr.pdf (34,90KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2000 roku z dnia 18.09.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającego zakresy działania Prorektorów.pdf (35,29KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2000 roku z dnia 17.10.2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów studentom UWr wykazującym się szczególnymi osiagnięciami sportowymi.pdf (44,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2000 roku z dnia 24.10.2000 r. w sprawie utworzenia na kierunku stosunki międzynarodowe 3-letnich studiów licencjackich i 2-letnich studiów uzupełniających mgr w trybie stacjonarnym i zaocznym na WNS.pdf (38,51KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2000 roku z dnia 24.10.2000 r. w sprawie utworzenia na WCh na kierunku chemia w trybie zaocznym 3-letnich studiach licencjackich i 2-letnich studiach uzupełniających mgr.pdf (36,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie przekształcenia Katedry Archeologii w Instytut Archeologii na WNHiP UWr.pdf (38,64KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Spektroskopii Luminescencyjnej na WCh UWr.pdf (41,39KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Mikrostruktury Powierzchni w Instytucie Fizyki doświadczalnej na WFiA UWr.pdf (40,19KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Prawa Finansowego i Nauki o Finansach w INA na WPAiE UWr w Katedrę Prawa Finansowego.pdf (43,45KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie powołania w UWr Biura Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej.pdf (40,87KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie utworzenia w UWr Ośrodka Szkoleniowego w zakresie Polityki Regionalnej UW EURO-REGIO-CENTRE.pdf (46,44KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 75 z 1999 roku.pdf (38,89KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Nauczyciel przedsiębioroczości w szkołach ponadgimnazlanych.pdf (38,97KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2000 roku z dnia 22.11.2000 r. w sprawie utworzenia Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych przy Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej na WF UWr.pdf (48,27KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2000 roku z dnia 22.11.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Nauczyciel-doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum.pdf (38,09KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2000 roku z dnia 22.11.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Psychologiczno-Pedagogiczne Kompetencje Nauczycieli.pdf (38,07KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2000 roku z dnia 22.11.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Chemia z elementami informatyki w liceum.pdf (38,59KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2000 roku z dnia 23.11.2000 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf (37,72KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowych Studiów o nazwie Nauczyciel-doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.pdf (38,54KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 40 z 2000 roku.pdf (37,47KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającego zakresy działania Prorektorów.pdf (35,86KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 72 z 1997 w sprawie zasad gospodarki finansowej UWr.pdf (36,13KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 39 z 1996 roku w sprawie przejęcia przez dziekanaty i studia międzywydziałowe rozliczeń zajęć dydaktycznych.pdf (34,09KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf (38,28KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 41 z 1998 roku w sprawie powołania Biura do spraw Promocji i Absolwentów w UWr..pdf (39,83KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2000 roku z dnia 27.11.2000 r. w sprawie utworzenia Studium Języka i Kultury Litewskiej przy Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf (36,20KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2000 roku z dnia 27.11.2000 r. w sprawie utworzenia na WNS 2-letnich uzupełniających studiów mgr politologii w systemie wieczorowym.pdf (34,49KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2000 roku z dnia 27.11.2000 r. w sprawie utworzenia na WF w Katedry Filologii Niderlandzkiej 3-letnich studiów lic na kierunku filologia o specjalności filologia niderlandzka w systemie wieczorowym.pdf (37,33KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2000 roku z dnia 01.12.2000 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Edukacja matematyczna z elementami technologii informacyjnej na WMiI UWr.pdf (35,62KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2000 roku z dnia 01.12.2000 r. w sprawie utworzenia na WF UWr uzup. studiów mgr filologia polska w Punkcie Konsultacyjnym w Jeleniej Górze.pdf (38,31KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2000 roku z dnia 12.12.2000 r. w sprawie połączenia Zakładu Geologii Strukturalnej i Zakładu Kartografii Geologicznej w ING na WNP UWr w Zakładzie Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej.pdf (38,66KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2000 roku z dnia 12.12.2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Poradnictwa w Instytucie Pedagogiki w Zakład Poradoznawstwa na WNHiP UWr.pdf (35,80KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2000 roku z dnia 28.12.2000 r. w sprawie utworzenia 3-letnich studiów licencjackich fizyki w systemie wieczorowym na WFiA UWr.pdf (35,77KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2000 roku z dnia 28.12.2000 r. w sprawie utworzenia eksternistycznych studiów lic. filologia angielska, germańska, romańska i polska na WF UWr.pdf (37,69KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2000 roku z dnia 29.12.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 43 z 1998 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy UWr.pdf (42,58KB)

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2000 roku z dnia 29.12.2000 r. w sprawie utworzenia przy UWr Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf (36,12KB)