Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

WZORY UMÓW

I.

wzory umów zalecane do stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim:

 1. DOCXumowa zlecenia 24-09-2019.docx
 2. DOCXumowa o dzieło 30-01-2019.docx
 3. DOCXumowa o dzieło autorska 30-01-2019.docx
 4. DOCXrachunek.docx
 5. DOCXumowa o dzieło z rachunkiem.docx
 6. DOCumowa o konserwację sprzętu.doc
 7. DOCumowa dostawy (jednorazowa).doc
 8. DOCumowa dostawy (wielokrotna).doc
 9. DOCumowa o wydanie utworu naukowego w formie książkowej.doc
 10. DOCumowa o dofinansowanie wydania publikacji pracownika UWr..doc
 11. DOCumowa o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym.doc
 12. DOCumowa o pracę naukowo-badawczą.doc
 13. DOCumowa najmu.doc
 14. DOCumowa o usługi porządkowe.doc
 15. DOCumowa darowizny.doc
 16. DOCumowa dzierżawy.doc
 17. DOCumowa użyczenia.doc
 18. DOCumowa o utylizację.doc
 19. DOCumowa o ochronę mienia.doc
 20. DOCXumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx
 21. DOCUmowa na wykonanie usługi niszczenia dokumentacji.doc
   

II.

Załączniki do zarządzenia Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w  postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego:

1. wzór umowy na opracowanie recenzji dla recenzentów zatrudnionych w uczelniach:

2. wzór umowy na opracowanie recenzji dla recenzentów niezatrudnionych w uczelniach:

3. wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego/przewodu habilitacyjnego, postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego

4. zlecenie wypłaty wynagrodzenia dla pracowników UWr - DOCZLECENIE WYPŁATY

5. wzór umowy na sporządzenie opinii w postępowaniu habilitacyjnym (umowa o dzieło):

6. wzór umowy dotyczącej pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (umowa zlecenie):

III.

Załączniki do zarządzenia Nr 58/2020 (Ordinance No. 58/2020 of 11 May 2020) Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. ustalające wysokość opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz określające wysokość  stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w  postępowaniach dotyczących nadania stopni naukowych doktora i  doktora habilitowanego (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 76/2020):

1. wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia  doktora/doktora habilitowanego - agreement on the payments for conducting proceedings for the conferral of a doctoral/postdoctoral degree

2. wzór umowy na opracowanie recenzji (umowa autorska) - copyright contract for writing a review

3. wzór zlecenia wypłaty dla Pracowników UWr - orger of remuneration payment for employees of the University of Wrocław

4. wzór umowy o dzieło - specific task contract

5. wzór umowy zlecenia - mandatory contract

informację wytworzył(a): Dział Organizacyjny
za treść odpowiada: Biuro Radców Prawnych/Dział Badań Naukowych
data wytworzenia: 2020-06-18

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2013
  przez: Anna Czekaj
 • opublikowano:
  27-11-2013 10:00
  przez: Anna Czekaj
 • zmodyfikowano:
  29-06-2020 15:01
  przez: Katarzyna Radke
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 26262
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego