Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperyemntalnej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Jednostka zatrudniająca: Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: asystent

Data ogłoszenia konkursu: 15.09.2020

Termin składania wniosków: 19.10.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.10.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: mgr Katarzyna Mizio

Uzasadnienie:

            Do konkursu zgłosiły się 2 osoby. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że mgr Katarzyna Mizio spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie mgr Mizio na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze i dydaktyczne.

 

Przewodniczący
Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski