Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wzory umów stosowane w Uniwersytecie Wrocławskim

 1. DOCumowa zlecenia.doc (94,00KB)
 2. DOCumowa o wykonanie dzieła.doc (95,00KB)
 3. DOCumowa o dzieło_autorska.doc (97,00KB)
 4. DOCrachunek dot. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło (autorskiej).doc (85,00KB)
 5. DOCumowa o dzieło (autorska)_ z rachunkiem.doc (53,50KB)
 6. DOCumowa o konserwację sprzętu.doc (93,00KB)
 7. DOCumowa dostawy (jednorazowa).doc (61,50KB)
 8. DOCumowa dostawy (wielokrotna).doc (99,50KB)
 9. DOCumowa o wydanie utworu naukowego w formie książkowej.doc (101,50KB)
 10. DOCumowa o dofinansowanie wydania publikacji pracownika UWr..doc (97,00KB)
 11. DOCumowa o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym.doc (104,00KB)
 12. DOCumowa o pracę naukowo-badawczą.doc (123,00KB)
 13. DOCumowa najmu.doc (107,50KB)
 14. DOCumowa o usługi porządkowe.doc (107,50KB)
 15. DOCumowa darowizny.doc (87,50KB)
 16. DOCumowa dzierżawy.doc (96,50KB)
 17. DOCumowa użyczenia.doc (92,50KB)
 18. DOCumowa o utylizację.doc (103,00KB)
 19. DOCumowa o ochronę mienia.doc (53,50KB)

 

Załączniki do zarządzenia Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego

DOCUMOWA o dzieło autorska - recenzja (63,00KB)

DOCCONTRACT to perform the work of writing a review for university employees (57,00KB)
DOCUMOWA o dzieło autorska - recenzja - dla osób spoza uczelni (64,00KB)
DOCCONTRACT to perform the work of writing a review for not university employees (57,50KB)
DOCUMOWA przeprowadzenie przewodu/postępowania dla osób niebędących pracownikami UWr (71,50KB)
DOCAGREEMENT on payment for carrying out Ph.D. conferral procedure, habilitation conferral procedure, habilitation proceedings, professorship proceedings for non UWr staff (68,00KB)
DOCZLECENIE WYPŁATY (44,50KB)
DOCUMOWA O DZIEŁO dla pracowników uczelni (61,00KB)
DOCUMOWA O DZIEŁO dla osób spoza uczelni (62,00KB)

DOCUMOWA ZLECENIE dla pracowników uczelni (63,50KB)
DOCUMOWA ZLECENIE dla osób spoza uczelni (65,50KB)
 

 

informację wytworzył(a): Dział Organizacyjny
za treść odpowiada: Biuro Radców Prawnych
data wytworzenia: 2016-06-22