Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2020

Uchwały z dnia 15 września 2020 roku

PDFUchwała nr 1_ 2020 w sprawie powołania przewodniczącego Rady Dyscyplin Naukowych.pdf (121,97KB)

Uchwały z dnia 20 września 2020 roku

PDFUchwała nr 2_2020 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na kadencje 2020-2024.pdf (120,45KB)
PDFUchwała nr 3_2020 w sprawie powołania Z-ców Przewodniczącego RDN na kadencje 2020-2024.pdf (159,85KB)
PDFUchwała nr 4_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademckich.pdf (121,31KB)

Uchwały z dnia 16 października 2020 roku

PDFUchwała nr 5_2020 RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Marka Jaskólskiego.pdf (296,80KB)
PDFUchwała nr 6_2020 RDN w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Marka Jaskólskiego.pdf (298,88KB)
PDFUchwała nr 7_2020 RDN w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra Marka Jaskólskiego.pdf (296,79KB)
PDFUchwała nr 8_2020 RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Jureckiej.pdf (297,75KB)
PDFUchwała nr 9_2020 RDN w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Mirosławy Jureckiej.pdf (298,40KB)
PDFUchwała nr 10_2020 RDN w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgr Mirosławy Jureckiej.pdf (296,38KB)
PDFUchwała nr 11_2020 RDN w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu ds. wsparcia publikacyjnego_.pdf (295,78KB)

Uchwały z dnia 20 listopada 2020 roku

PDFUchwała 12_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Kukule.pdf (294,24KB)
PDFUchwała 13_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Konradowi Ziemianinowi.pdf (294,50KB)
PDFUchwała 14_2020 w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej pani mgr Natalii Pilguj.pdf (310,32KB)
PDFUchwała 15_2020 w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim pani mgra Natalii Pilguj.pdf (300,78KB)

PDFUchwała 16_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Marka Jaskólskiego.pdf (298,93KB)
PDFUchwała 17_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Marka Jaskólskiego.pdf (299,48KB)
PDFUchwała 18_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Jureckiej.pdf (298,67KB)
PDFUchwała 19_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Mirosławy Jureckiej.pdf (299,43KB)
PDFUchwała 19A_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademckich.pdf (120,70KB)
PDFUchwała 20_2020 w sprawie zaopiniowania zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kolegium Geografii i Geologii na rok 20212022.pdf (121,88KB)
PDFZałącznik - zasady rekrutacji.pdf (326,54KB)
PDFUchwała 21_2020 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii_.pdf (295,46KB)
PDFZałącznik - zmiany w programie studiów SD.pdf (659,19KB)

Uchwały z dnia 18 grudnia 2020 roku

PDFUchwała 22_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Marcinowi Kani.pdf (296,81KB)
PDFUchwała 23_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Mateuszowi Smolarskiemu.pdf (298,22KB)
PDFUchwała 24_2020 w sprawie wyróznienia rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Smolarskiego.pdf (299,21KB)
PDFUchwała 25_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Michałowi Suszczewiczowi.pdf (299,00KB)
PDFUchwała 26_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Jacka Skurzyńskiego.pdf (299,11KB)
PDFUchwała 27_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Jacka Skurzyńskiego.pdf (300,36KB)
PDFUchwała 28_2020 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra Jacka Skurzyńskiego.pdf (299,75KB)
PDFUchwała 29_2020 w sprawie zatrudnienia.pdf (293,11KB)
PDFUchwała 30_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Darii Babś.pdf (297,36KB)
PDFUchwała 31_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr a Michała Halickiego.pdf (298,05KB)
PDFUchwała 32_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr a Bartosza Jasińskiego.pdf (297,72KB)
PDFUchwała 33_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kuzary.pdf (297,44KB)
PDFUchwała 34_2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kuzary.pdf (297,36KB)
PDFUchwała 35_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Miodońskiej.pdf (297,88KB)
PDFUchwała 36_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Motyla.pdf (298,16KB)
PDFUchwała 37_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Selerowicza.pdf (298,04KB)
PDFUchwała 38_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Świerka.pdf (298,73KB)
PDFUchwała 39_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż Marty Trałki.pdf (298,53KB)
PDFUchwała 40_2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż Marty Trałki.pdf (296,34KB)
PDFUchwała 41_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Walusiaka.pdf (297,46KB)
PDFUchwała 42_2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Walusiaka.pdf (296,38KB)
PDFUchwała 43_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Iwo Wieczorka.pdf (297,98KB)
PDFUchwała 44_2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Iwo Wieczorka.pdf (296,49KB)
PDFUchwała 45_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Wiktorii Żukowskiej.pdf (297,70KB)
PDFUchwała 46_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Jeziorskiej.pdf (299,00KB)