Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2020

Uchwały z dnia 15 września 2020 roku

PDFUchwała nr 1_ 2020 w sprawie powołania przewodniczącego Rady Dyscyplin Naukowych.pdf

Uchwały z dnia 20 września 2020 roku

PDFUchwała nr 2_2020 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na kadencje 2020-2024.pdf
PDFUchwała nr 3_2020 w sprawie powołania Z-ców Przewodniczącego RDN na kadencje 2020-2024.pdf
PDFUchwała nr 4_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademckich.pdf

Uchwały z dnia 16 października 2020 roku

PDFUchwała nr 5_2020 RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Marka Jaskólskiego.pdf
PDFUchwała nr 6_2020 RDN w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Marka Jaskólskiego.pdf
PDFUchwała nr 7_2020 RDN w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra Marka Jaskólskiego.pdf
PDFUchwała nr 8_2020 RDN w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Jureckiej.pdf
PDFUchwała nr 9_2020 RDN w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Mirosławy Jureckiej.pdf
PDFUchwała nr 10_2020 RDN w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgr Mirosławy Jureckiej.pdf
PDFUchwała nr 11_2020 RDN w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu ds. wsparcia publikacyjnego_.pdf

Uchwały z dnia 20 listopada 2020 roku

PDFUchwała 12_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Kukule.pdf
PDFUchwała 13_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Konradowi Ziemianinowi.pdf
PDFUchwała 14_2020 w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej pani mgr Natalii Pilguj.pdf
PDFUchwała 15_2020 w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim pani mgra Natalii Pilguj.pdf

PDFUchwała 16_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Marka Jaskólskiego.pdf
PDFUchwała 17_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Marka Jaskólskiego.pdf
PDFUchwała 18_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Jureckiej.pdf
PDFUchwała 19_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Mirosławy Jureckiej.pdf
PDFUchwała 19A_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademckich.pdf
PDFUchwała 20_2020 w sprawie zaopiniowania zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kolegium Geografii i Geologii na rok 20202021_.pdf
PDFZałącznik - zasady rekrutacji.pdf
PDFUchwała 21_2020 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii_.pdf
PDFZałącznik - zmiany w programie studiów SD.pdf

Uchwały z dnia 18 grudnia 2020 roku

PDFUchwała 22_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Marcinowi Kani.pdf
PDFUchwała 23_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Mateuszowi Smolarskiemu.pdf
PDFUchwała 24_2020 w sprawie wyróznienia rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Smolarskiego.pdf
PDFUchwała 25_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Michałowi Suszczewiczowi.pdf
PDFUchwała 26_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Jacka Skurzyńskiego.pdf
PDFUchwała 27_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Jacka Skurzyńskiego.pdf
PDFUchwała 28_2020 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra Jacka Skurzyńskiego.pdf
PDFUchwała 29_2020 w sprawie zatrudnienia.pdf
PDFUchwała 30_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Darii Babś.pdf
PDFUchwała 31_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr a Michała Halickiego.pdf
PDFUchwała 32_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr a Bartosza Jasińskiego.pdf
PDFUchwała 33_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kuzary.pdf
PDFUchwała 34_2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kuzary.pdf
PDFUchwała 35_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Miodońskiej.pdf
PDFUchwała 36_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Motyla.pdf
PDFUchwała 37_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Selerowicza.pdf
PDFUchwała 38_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Świerka.pdf
PDFUchwała 39_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż Marty Trałki.pdf
PDFUchwała 40_2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż Marty Trałki.pdf
PDFUchwała 41_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Walusiaka.pdf
PDFUchwała 42_2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Walusiaka.pdf
PDFUchwała 43_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Iwo Wieczorka.pdf
PDFUchwała 44_2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Iwo Wieczorka.pdf
PDFUchwała 45_2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Wiktorii Żukowskiej.pdf

PDFUchwała 46_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Jeziorskiej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-11-2020
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  17-11-2020 12:02
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  03-02-2021 14:09
  przez: Justyna Wyporska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 230
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego