Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Biologii Molekularnej Komórki na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny

Data ogłoszenia: 17.08.2020

Termin składania wniosków: 18.09.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.09.2020

Liczba kandydatów: 7

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: mgr Magdalena Biedroń

 

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło siedmioro kandydatów. Komisja konkursowa po sprawdzeniu złożonych dokumentów i przeanalizowaniu przedstawionych przez kandydatów posiadanych kwalifikacji, stwierdziła, że p. Monika Matczak oraz p. Rudra Suresh nie spełniają wymagań formalnych, gdyż obecnie nie posiadają tytułu magistra. Komisja odrzuciła również kandydatury Dr Raza Ashraf oraz dr Dorra Jlassi Sdonga, które nie spełniały zawartego w ogłoszeniu konkursowym wymogu znajomości języka polskiego. W rezultacie rozpatrywano trzy kandydatury: mgr Kingi Zatoń, mgr Aleksandry Malesy i mgr Magdaleny Biedroń. Pani mgr Kinga Zatoń aktualnie pracuje jako starszy technik w laboratorium pracowni Mikrobiologii i Biochemii Środowiska Katedry Bioinżynierii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przygotowując się do obrony dwóch doktoratów z dziedzin: Inżynieria Środowiskowa oraz Zootechnika i Rybactwa. Z analizy dokumentów wynika, że jej zainteresowania badawcze oraz umiejętności są dalekie od wymaganych. Pani mgr Aleksandra Malesa to tegoroczna absolwentka kierunku Biotechnology (studia w języku angielskim) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania i umiejętności związane są z biologią molekularną jednak jej doświadczenie w pracy badawczej w zakresie biologii komórki roślinnej jest raczej niewielkie. Ponadto jej dorobek publikacyjny jest skromny, dwie prace przeglądowe opublikowane po polsku. Nie posiada również żadnego doświadczenia dydaktycznego.

Komisja zdecydowała, że najlepszą kandydaturą na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki jest Pani mgr Magdalena Biedroń, która obecnie jest na ostatnim etapie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowując rozprawę doktorską. Jej dorobek publikacyjny to dwie prace eksperymentalne o całkowitym współczynniku wpływu około 7.5 oraz kilkanaście doniesień konferencyjnych, w tym cztery wyróżnione. Ważnym argumentem za zatrudnieniem Pani Magdaleny Biedroń jest fakt, że jej praca badawcza jest ściśle związana z biologią roślin. Poza tym Pani Biedroń posiada doświadczenie dydaktyczne – od 2015 roku prowadziła zajęcia z Biologii komórki roślinnej oraz Technik badawczych w biologii eksperymentalnej.