Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)


Instytucja zatrudniająca:  Zakład Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii

Stanowisko: starszy wykładowca

Data ogłoszenia: 28-07-2020

Termin składania wniosków: 11-09-2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21-09-2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:
Na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Rozwoju zgłosiły się dwie kandydatki. Obie kandydatki spełniały wymogi formalne określone w zasadach konkursu na stanowisko starszego wykładowcy, np.: obie mają stopień doktora nauk pokrewny do psychologii (tj. n. medycznych), obie prowadziły zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu psychopatologii i diagnozy psychologicznej, obie posiadają dorobek badawczy i publikacyjny oraz obie przedstawiły dobre referencje. Profil dydaktyczny obu kandydatek pasuje do Zakładu Psychologii Rozwojowej, do którego rozpisano konkurs. Komisja Konkursowa, która musiała wyłonić tylko jedną kandydatkę, kierowała się:
a) zapotrzebowaniem Instytutu Psychologii na realizację zajęć dydaktycznych, w tym nieobsadzonych zajęć z zakresu neuropsychologii. W tym kontekście dr Joanna Krawczyk, posiadająca doświadczenie pracy w ośrodkach specjalistycznych dla osób z rozpoznanymi zaburzeniami neuropsychologicznymi była lepszą kandydatką, bowiem posiada specjalistyczną wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w tym zakresie. Ponadto dr Joanna Krawczyk posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z neuropsychologii.
b) Poza samą tematyką zajęć Komisja Konkursowa uznała, że na stanowisko o charakterze dydaktycznym powinna zostać zatrudniona osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne o wysokiej jakości. Ważnym miernikiem jakości zajęć są wyniki ewaluacji zajęć dydaktycznych dokonywane przez studentów. Kandydatka, która nie uzyskała rekomendacji Komisji Konkursowej była zatrudniona w Instytucie Psychologii (Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania) w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020, i otrzymała ewaluacje za zajęcia dydaktyczne poniżej średniej otrzymywanej przez pracowników Instytutu Psychologii. Od pracowników zatrudnionych na etatach dydaktycznych, których głównym zadaniem jest prowadzenie dydaktyki, Komisja Konkursowa oczekuje, że będą się wyróżniać jako dydaktycy wśród innych pracowników.