Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca:  Zakład Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 10-06-2020

Termin składania wniosków: 10-07-2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21-09-2020

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Dr Beata Pietkiewicz – Pareek stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskała w 2017 roku, na Wydziale Nauk Pedagogicznych, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej Analfabetyzm w Indiach. Źródła, dynamika, programy przemian i działania naprawcze, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego.

Na dorobek Kandydatki składa się 28 publikacji naukowych: 13 rozdziałów w monografiach wieloautorskich (7 krajowych, 6 zagranicznych), 15 artykułów w czasopismach naukowych (13 krajowych i 1 w czasopiśmie zagranicznym). W większości przedmiotem tych publikacji jest problematyka edukacji w Indiach – w szczególności analfabetyzmu, nierówności społeczne oraz ubóstwo.

Aktywnie uczestniczyła w 22 konferencjach naukowych (12 krajowych – międzynarodowych i 10 zagranicznych) oraz zrealizowała 5 grantów promotorskich finansowanych ze środków UMK, wnioskowała dwa razy o grant NCN Preludium (2012) oraz NCN Opus (2018).

Odbyła szereg wizyt studyjnych w Iranie, Wietnamie, Tajlandii, Indonezji oraz Kambodży, gromadząc materiały do monografii Analfabetyzm w Indiach, która aktualnie znajduje się w recenzji wydawniczej, a także staże naukowe w Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich – w uniwersytetach, szkołach oraz w organizacjach międzynarodowych

Posiada doświadczenie w edukacji w szkole wyższej – z powodzeniem realizowała zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: dydaktyka ogólna, technika pracy naukowej, praca socjalna w Unii Europejskiej, edukacja międzykulturowa, patologia społeczna czy twórcza resocjalizacja.

Współpracuje również z Miejskim Zakład Profilaktyki i Uzależnień. Ukończyła kurs w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – kreatywności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości.

Od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.