Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2020

PDFNr 1-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Dawida Moździerskiego na stanowisku adiunkta.pdf (131,68KB)
PDFNr 2-2020 Poparcie wniosku o udzielenie dr. hab. Andrzejowi Szczepkowiczowi urlopu naukowego.pdf (128,13KB)
PDFNr 3-2020 Poparcie wniosku o budowę kampusu.pdf (124,90KB)
PDFNr 4-2020 Opinia o zatrudnieniu osoby spoza UWr.pdf (138,97KB)
PDFNr 5-2020 Zgoda na prowadzenie wykładów przez osobe nieposiadajacą stopnia naukowego.pdf (133,73KB)
PDFNr 5a-2020 Zgoda na zmianę języka wykładowego z polskiego na angielski dla niektórych przedmiotów.pdf (127,70KB)
PDFNr 6-2020 Poparcie wniosku o utworzenie Centrum Kultury.pdf (127,00KB)
PDFNr 7-2020 Ustalenie limitów przyjęć na rok 2020-21.pdf (135,03KB)
PDFNr 8-2020 W sprawie zasad przyjęć do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii.pdf (133,36KB)
PDFNr 9-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Agaty Sabik na stanowisku adiunkta.pdf (129,09KB)
PDFNr 10-2020 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz urlopu naukowego.pdf (129,29KB)
PDFNr 11-2020 Przyjecie protokołu posiedzenia z dnia 3 grudnia 2019 r..pdf (124,98KB)
PDFNr 12-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Remigiusza Durki na stanowisku adiunkta.pdf (131,63KB)
PDFNr 13-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Adama Kiejny na stanowisku profesora.pdf (131,98KB)
PDFNr 14-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Antoniego Ciszewskiego na stanowisku profesora.pdf (132,16KB)
PDFNr 15-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jakuba Jankowskiego na stanowisku adiunkta.pdf (132,10KB)
PDFNr 16-2020 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego prof. dr. hab. Jerzemu Kowalskiemu-Glikmanowi.pdf (127,07KB)
PDFNr 18-2020 Modyfikacja programu studiów II st fizyki.pdf (127,37KB)
PDFNr 19-2020 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego.pdf (127,40KB)
PDFNr 20-2020 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. A. Borowca na stanowisku profesora.pdf (127,19KB)
PDFNr 21-2020 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr Sylwii Owczarek na stanowisku adiunkta.pdf (127,33KB)
PDFNr 22-2020 Wybór przedstawicieli do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf (129,01KB)
PDFNr 27-2020 Zaopiniowanie kandydata na kierownika Studiów Doktoranckich Fizyki.pdf (126,86KB)
PDFNr 28-2020 Zaopiniowanie kandydata na kierownika Studiów Doktoranckich Astronomii.pdf (127,06KB)
PDFNr 29-2020 Zaopiniowanie kandydata na kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej.pdf (127,29KB)
PDFNr 30-2020 Opiniowanie Regulaminu IA.pdf (123,49KB)
PDFNr 31-2020 Opiniowanie Regulaminu IFD.pdf (124,00KB)
PDFNr 32-2020 Opiniowanie Regulaminu IFT.pdf (123,70KB)
PDFNr 33-2020 Zaopiniowanie propozycji składu Komisji Konkursowej.pdf (125,90KB)
PDFNr 34-2020 Zaopiniowanie składu dyrekcji IA.pdf (128,40KB)
PDFNr 35-2020 Zaopiniowanie składu dyrekcji IFD.pdf (129,08KB)
PDFNr 36-2020 Zaopiniowanie składu dyrekcji IFT.pdf (129,75KB)
PDFNr 37-2020 Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady.pdf (124,09KB)
PDFNr 38-2020 Wskazanie kandydatów do komisji senackich.pdf (130,98KB)
PDFNr 39-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Agnieszki Puchalskiej na stanowisku adiunkta.pdf (126,13KB)
PDFNr 40-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Kosmali na stanowisku adiunkta.pdf (125,89KB)
PDFNr 41-2020 Opinia o zleceniu zajęć osobom spoza UWr.pdf (136,33KB)
PDFNr 42-2020 Opinia o zleceniu prowadzenia wykładu osobie bez stopnia naukowego.pdf (131,27KB)
PDFNr 43-2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Bartosza Brzostowskiego na stanowisku adiunkta.pdf (126,14KB)
PDFNr 44-2020 Zaopiniowanie kandydata na prodziekana.pdf (125,18KB)
PDFNr 45-2020 Zaopiniowanie kandydata na prodziekana.pdf (124,92KB)
PDFNr 46-2020 Przyjęcie protokołu z 14 lipca 2020.pdf (135,58KB)
PDFNr 47-2020 Przyjęcie protokołu z 22 września 2020 r..pdf (121,51KB)
PDFNr 48-2020 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dr. hab. Ireneusza Morawskiego.pdf (137,74KB)
PDFNr 51-2020 Zaopiniowanie składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.pdf (165,85KB)
PDFNr 52-2020 Zaopiniowanie przedstawicieli do Komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów.pdf (142,60KB)