Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-stypendysta (2 etaty) w Zakładzie Chemii Biologicznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta – Stypendysty (2 etaty) do Zakładu Chemii Biologicznej w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki- Opus pt. "Nowe regioselektywne strategie w chemicznej i biochemicznej modyfikacji białek”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Artur Krężel.

Termin nadsyłania ofert: 21 września 2020 r.

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra chemii, biochemii, biotechnologii lub pokrewny
 • mile widziane doświadczenie w pracy z białkami lub peptydami (synteza, nadprodukcja, oczyszczanie, badania strukturalne itp.)
 • mile widziana znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych oraz spektrometrii mas
 • zapał do pracy badawczej, zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole

Warunki zatrudnienia:
Rekrutacja dotyczy projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (2019/33/B/ST4/02428) związanego z ogólnie pojętą chemią białek a dokładniej zastosowaniem najnowszych metod ligacji enzymatycznej do modyfikacji białek oraz ich syntezy. Grant jest projektem wysoce interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia biochemii, chemii bio(nie)organicznej, biotechnologii, biologii molekularnej i strukturalnej.

 • Wynagrodzenie: stypendium uniwersyteckie + wynagrodzenie dodatkowe (5000-6000 zł na rękę),
 • Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2020 r.

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Krężel (kierownik Zakładu Chemii Biologicznej)
Warunkiem przyjęcia na studia III-stopnia U.Wr. jest zaliczenie egzaminu wstępnego.

Przykładowe publikacje ZCB: Santoro et al. (2020) Angew. Chem. Int. Ed., 59, 7830; Padjasek et al. (2020) Chemistry, Kocyła et al. (2018) Chem. Commun. 54, 13539; Kortner et al. (2018) Bioorg. Med. Chem. 26, 2610; Drozd et al. (2018) Metallomics 10, 595; Bohl et al. (2017)  FASEB J. 31, 5258. Kochańczyk et al. (2016) Sci. Rep. 6, 36346. Park et al. (2017), Nat. Struct. Mol. Biol. 24, 248; Wezynfeld et al. (2016) Angew. Chem. Int. Ed., 55, 8235;

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
 • Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji
 • Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na
adres kierownika projektu, prof. dr hab. Artura Krężla: e-mail: artur.krezel@uwr.edu.pl

Prosimy o dołączenie informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest ZCB Wydziału Biotechnologii U.Wr., adres: ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Informujemy, że:

 • Administratorem zebranych danych osobowych jest ZCB Wydziału Biotechnologii U.Wr., adres: ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej kraju trzeciego.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.