Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

  

Jednostka zatrudniająca: Zakład Biologii Rozwoju Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: asystent

Data ogłoszenia konkursu: 14.07.2020

Termin składania wniosków: 20.08.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.08.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: mgr Aleksandra Słupianek

 

Uzasadnienie:

            Po analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie mgr Aleksandry Słupianek na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada doświadczenie w pracy na roślinach, obejmujące m.in. znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i eksperymentalnej oraz znajomość technik mikroskopowych, a także doświadczenie dydaktyczne i dorobek naukowy potwierdzony publikacjami.