Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

  

Jednostka zatrudniająca: Zakład Biologii Rozwoju Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: asystent

Data ogłoszenia konkursu: 14.07.2020

Termin składania wniosków: 20.08.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.08.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: mgr Aleksandra Słupianek

 

Uzasadnienie:

            Po analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie mgr Aleksandry Słupianek na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada doświadczenie w pracy na roślinach, obejmujące m.in. znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i eksperymentalnej oraz znajomość technik mikroskopowych, a także doświadczenie dydaktyczne i dorobek naukowy potwierdzony publikacjami.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2020
  przez: Marta Filistowicz
 • opublikowano:
  04-09-2020 19:42
  przez: Marta Filistowicz
 • zmodyfikowano:
  04-09-2020 19:43
  przez: Marta Filistowicz
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 89
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego