Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta (zastępstwo) w Zakładzie Biologii Patogenów i Immunologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

  

Jednostka zatrudniająca: Zakład Biologii Patogenów i Immunologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: asystent (zastępstwo)

Data ogłoszenia konkursu: 14.07.2020

Termin składania wniosków: 20.08.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.08.2020

Liczba kandydatów: 3

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: mgr Paweł Markwitz

 

Uzasadnienie:

            Do konkursu zgłosiły się 3 osoby. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że mgr Paweł Markwitz spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie mgr. Markwitza na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydat posiada wymagane doświadczenie w pracy badawczej potwierdzone publikacjami oraz doświadczenie dydaktyczne.