Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologii Czowieka

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

  

Jednostka zatrudniająca: Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia konkursu: 25.05.2020

Termin składania wniosków: 17.08.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.08.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: dr Katarzyna Kliś

Uzasadnienie:

            Do konkursu zgłosiły się 2 osoby. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że dr Katarzyna Kliś spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr Kliś na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze udokumentowane dorobkiem naukowym oraz doświadczenie dydaktyczne.