Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologii Czowieka

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

  

Jednostka zatrudniająca: Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia konkursu: 25.05.2020

Termin składania wniosków: 17.08.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.08.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: dr Katarzyna Kliś

Uzasadnienie:

            Do konkursu zgłosiły się 2 osoby. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że dr Katarzyna Kliś spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr Kliś na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze udokumentowane dorobkiem naukowym oraz doświadczenie dydaktyczne.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2020
  przez: Marta Filistowicz
 • opublikowano:
  04-09-2020 19:15
  przez: Marta Filistowicz
 • zmodyfikowano:
  04-09-2020 19:16
  przez: Marta Filistowicz
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 73
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego