Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego IGRR - 2 etaty

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 14.07.2020

Termin składania wniosków: 13.08.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2020

Liczba kandydatów: 6

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 2

 

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiło sześciu kandydatów. Czterech kandydatów spełniło wymogi formalne uczestnictwa w postępowaniu konkursowym i ich dorobek został poddany merytorycznej ocenie.

           W postępowaniu dotyczącym zatrudnienia w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego komisja postanowiła rekomendować kandydatury:

Dra Piotra Kosmowskiego : w ocenie komisji Kandydat spełniał wszystkie warunki konkursu, a jego dorobek wpisywał się w profil badawczy Zakładu. W styczniu 2020 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, w którym jest zatrudniony od 2018 roku. Opublikował 10 prac naukowych w tym 7 artykułów i 3 rozdziały w monografiach. Jego dorobek jest spójny, interesujący i oryginalny naukowo. W latach 2015-2018 był Wykonawcą w projekcie w ramach grantu OPUS 8. Realizował również dwa projekty dla młodych naukowców.

Dra inż. Jerzego Ładysza : w ocenie komisji Kandydat również spełniał wszystkie warunki konkursu, a jego dorobek w pełni wpisywał się w profil badawczy Zakładu. Od 2014 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta na Politechnice Wrocławskiej oraz od roku 2016 Na Uniwersytecie we Wrocławiu – filia w Jeleniej Górze – również na stanowisku adiunkta. Ma na koncie 107 różnego rodzaju publikacji w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Ceniony dydaktyk i uczestnik licznych konferencji naukowych. Był Wykonawcą w projekcie OPUS 10 oraz członkiem zespołów i ekspertem w kilku innych projektach.