Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Zakładzie Chemii Biologicznej, Opus ST

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca:  Zakład Chemii Biologicznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt badawczy (post-doc)

Data ogłoszenia: 19.06.2020 r.

Termin składania wniosków: 19.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.07.2020 r.

Liczba kandydatów: 8

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Do procedury konkursowej przystąpiło ośmioro kandydatów. Komisja na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 roku, po sprawdzeniu złożonych dokumentów i przeanalizowaniu przedstawionych przez kandydatów posiadanych kwalifikacji, stwierdziła, iż aplikacja pana Vishwanath R.S nie może być rozpatrywana ze względu na brak spełnienia warunku posiadania stopnia doktora. Pozostali aplikanci nie spełnili wymagań pod względem koniecznego doświadczenia przy realizacji projektu.

Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Mauricio da Silva Morais’a.

Dr Mauricio da Silva Morais posiada bogate doświadczenie w syntezie chemicznej i ich charakterystyce fizykochemicznej, modyfikacji chemicznej białek a przede wszystkim w regioselektywnym znakowaniu białek. Doświadczenie to obejmuje wprowadzanie nowych funkcji i właściwości białek metodami chemii biologicznej a także konstrukcję aktywnych przeciwciał, syntezę aktywnych peptydów do zastosowań biomedycznych. Bogate doświadczenie zawodowe (praca w licznych projektach) świetnie wpasowuje się w oczekiwania stawiane kandydatowi na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w wyżej wymienionym projekcie. Doświadczenie jak i zainteresowania naukowe kandydata zostały potwierdzone odpowiednim listem polecającym, a także wynikają z bogatego dorobku naukowego.