Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Zakładzie Chemii Biologicznej, Opus ST

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca:  Zakład Chemii Biologicznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt badawczy (post-doc)

Data ogłoszenia: 19.06.2020 r.

Termin składania wniosków: 19.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.07.2020 r.

Liczba kandydatów: 8

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Do procedury konkursowej przystąpiło ośmioro kandydatów. Komisja na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 roku, po sprawdzeniu złożonych dokumentów i przeanalizowaniu przedstawionych przez kandydatów posiadanych kwalifikacji, stwierdziła, iż aplikacja pana Vishwanath R.S nie może być rozpatrywana ze względu na brak spełnienia warunku posiadania stopnia doktora. Pozostali aplikanci nie spełnili wymagań pod względem koniecznego doświadczenia przy realizacji projektu.

Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Mauricio da Silva Morais’a.

Dr Mauricio da Silva Morais posiada bogate doświadczenie w syntezie chemicznej i ich charakterystyce fizykochemicznej, modyfikacji chemicznej białek a przede wszystkim w regioselektywnym znakowaniu białek. Doświadczenie to obejmuje wprowadzanie nowych funkcji i właściwości białek metodami chemii biologicznej a także konstrukcję aktywnych przeciwciał, syntezę aktywnych peptydów do zastosowań biomedycznych. Bogate doświadczenie zawodowe (praca w licznych projektach) świetnie wpasowuje się w oczekiwania stawiane kandydatowi na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w wyżej wymienionym projekcie. Doświadczenie jak i zainteresowania naukowe kandydata zostały potwierdzone odpowiednim listem polecającym, a także wynikają z bogatego dorobku naukowego.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-08-2020
  przez: Anna Brzoza
 • opublikowano:
  26-08-2020 15:05
  przez: Anna Brzoza
 • zmodyfikowano:
  26-08-2020 15:22
  przez: Anna Brzoza
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 109
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego