Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Zakładzie Chemii Biologicznej, Opus 16

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca:  Zakład Chemii Biologicznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt badawczy (post-doc)

Data ogłoszenia: 08.06.2020 r.

Termin składania wniosków: 08.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.07.2020 r.

Liczba kandydatów: 8

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Do procedury konkursowej przystąpiło ośmioro kandydatów. Komisja na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 roku, po sprawdzeniu złożonych dokumentów i przeanalizowaniu przedstawionych przez kandydatów posiadanych kwalifikacji, stwierdziła, iż aplikacja pana Vishwanath R.S nie może być rozpatrywana ze względu na brak spełnienia warunku posiadania stopnia doktora. Pozostali aplikanci nie spełnili wymagań pod względem koniecznego doświadczenia przy realizacji projektu.

Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Avinasha Kumar Singh’a.

Dr Avinash Kumar Singh posiada odpowiednie i wystarczające doświadczenie w biochemii, w tym biologii molekularnej i proteomice. Ponadto jego doświadczenie zawodowe obejmuje charakterystykę strukturalną, enzymatyczną i biofizyczną białek. Temat rozprawy doktorskiej dotyczący optymalizacji właściwości katalitycznych enzymów ligujących białka oraz poszukiwania sekwencji rozpoznawczych tychże enzymów świetnie wpasowuje się w oczekiwania stawiane kandydatowi na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w wyżej wymienionym projekcie. Doświadczenie jak i zainteresowania naukowe kandydata zostały potwierdzone przez jego promotora.