Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 2020

PDFUchwała 13_II_2020 ws. wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Marii Tsimie.pdf (333,40KB)
Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 20 stycznia 2020 r.

PDFUchwała nr_1_I_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Jakubowi Mrożkowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (81,14KB)
PDFUchwała nr_2_I_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Aleksandrze Głowackiej stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (81,21KB)
PDFUchwała nr_3_I_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Grudzińskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (81,94KB)
PDFUchwała nr_4_I_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Zacharko.pdf (84,23KB)
PDFUchwała nr_6_I_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Jakuba Mrożka.pdf (79,15KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 24 lutego 2020 r.

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 11 maja 2020 r.

PDFUchwała nr_14_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr Anecie Arkuszewskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (97,71KB)
PDFUchwała nr_15_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr Agacie Wnukiewicz-Kozłowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (94,49KB)
PDFUchwała nr_16_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Tomczakowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (79,72KB)
PDFUchwała nr_17_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Tomasza Tomczaka.pdf (78,79KB)
PDFUchwała nr_18_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej - ekonomia i finanse.pdf (67,50KB)
PDFUchwała nr_19_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr Niny Baranowskiej.pdf (74,14KB)
PDFUchwała nr_20_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Debity.pdf (74,01KB)
PDFUchwała nr_21_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr Anny Dubowskiej.pdf (73,59KB)
PDFUchwała nr_22_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Otręby.pdf (75,11KB)
PDFUchwała nr_23_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Zomerskiego.pdf (73,81KB)
PDFUchwała nr_24_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany zakresu egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bużowicza.pdf (66,63KB)
PDFUchwała nr_25_V_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Mularczyka.pdf (79,73KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 1 czerwca 2020 r.

PDFUchwała nr_26_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr. Radosławowi Antonowowi stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (89,78KB)
PDFUchwała nr_27_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr Annie Śledzińskiej-Simon stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (98,12KB)
PDFUchwała nr_28_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Maruchinowi.pdf (77,47KB)
PDFUchwała nr_29_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bużowicza.pdf (74,06KB)
PDFUchwała nr_30_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Kłuska.pdf (73,69KB)
PDFUchwała nr_31_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany zakresu egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Szuberli.pdf (65,46KB)
PDFUchwała nr_32_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr Joanny Szuberli.pdf (75,73KB)
PDFUchwała nr_33_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zoń.pdf (69,50KB)
PDFUchwała nr_34_VI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr. Jędrzejowi Jachirze.pdf (161,21KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 6 lipca 2020 r.

PDFUchwała 38_VII_2020 w sprawie nadania dr Ewie Kozerskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,35KB)
PDFUchwała nr_39_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr Anny Frankiewicz-Bodynek stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (86,74KB)
PDFUchwała nr_40_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr. Wojciechowi Szydle stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (78,25KB)
PDFUchwała nr_41_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Kacprowi Wosiakowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (81,80KB)
PDFUchwała nr_42_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Kacpra Wosiaka.pdf (77,85KB)
PDFUchwała nr_43_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania nadania mgr. Łukaszowi Kroplewskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (81,59KB)
PDFUchwała nr_44_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Łukasza Kroplewskiego.pdf (78,50KB)
PDFUchwała nr_45_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania nadania mgr. Michałowi Radule stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (81,63KB)
PDFUchwała nr_46_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania nadania mgr Sabinie Pochopień stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (82,61KB)
PDFUchwała nr_47_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Sabiny Pochopień.pdf (78,47KB)
PDFUchwała nr_48_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany zakresu egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr. Daniela Kowalczyka.pdf (65,81KB)
PDFUchwała nr_49_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr Barbary Guzik.pdf (75,69KB)
PDFUchwała nr_50_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr. Daniela Kowalczyka.pdf (73,98KB)
PDFUchwała nr_51_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr. Artura Łysonia.pdf (75,30KB)
PDFUchwała nr_52_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Poprawskiego.pdf (74,45KB)
PDFUchwała nr_53_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Reslera.pdf (74,50KB)
PDFUchwała nr_54_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Samojedny.pdf (74,79KB)
PDFUchwała nr_55_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zoń.pdf (75,48KB)
PDFUchwała nr_56_VII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rafałowicza.pdf (78,56KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 21 września 2020 r.

PDFUchwała nr 57_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.pdf (81,82KB)
PDFUchwała nr 58_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady.pdf (84,03KB)
PDFUchwała nr 59_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zasad funkcjonowania Rady.pdf (79,61KB)
PDFUchwała nr 60_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr Agnieszce Chrisidu-Budnik stopnia doktora habilitowanego.pdf (93,31KB)
PDFUchwała nr 61_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr. Rafałowi Lipniewiczowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (93,57KB)
PDFUchwała nr 62_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr. Markowi Mrówczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf (93,67KB)
PDFUchwała nr 63_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr. Maciejowi Pichlakowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (94,50KB)
PDFUchwała nr 64_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr Monice Przybylskiej stopnia doktora habilitowanego.pdf (93,12KB)
PDFUchwała nr 65_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr Renacie Raszewskiej-Skałeckiej stopnia doktora habilitowanego.pdf (94,58KB)
PDFUchwała nr 66_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie odmowy nadania dr. Zbigniewowi Woźniakowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (102,39KB)
PDFUchwała nr 67_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Barbarze Jelonek stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,83KB)
PDFUchwała nr 68_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Barbary Jelonek.pdf (79,71KB)
PDFUchwała nr 69_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Agnieszce Kwiecień-Madej stopnia doktora nauk społecznych.pdf (82,34KB)
PDFUchwała nr 70_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Bryla.pdf (74,28KB)
PDFUchwała nr 71_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Fiktusa.pdf (74,33KB)
PDFUchwała nr 72_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Janiaka.pdf (74,05KB)
PDFUchwała nr 73_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr Anny Miernik.pdf (74,21KB)
PDFUchwała nr 74_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Sobieskiej.pdf (74,96KB)
PDFUchwała nr 75_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Zalizowskiego.pdf (74,87KB)
PDFUchwała nr 76_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Parchimowicz.pdf (68,13KB)
PDFUchwała nr 77_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany promotora i tematu rozprawy doktorskiej mgr. Jerzego Politowicza.pdf (69,14KB)
PDFUchwała nr 78_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Piech.pdf (81,79KB)
PDFUchwała nr 79_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Piech.pdf (161,52KB)
PDFUchwała nr 80_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Wilk.pdf (162,22KB)
 

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 23 listopada 2020 r.

PDFUchwała nr 80_IX_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Wilk.pdf (161,29KB)
PDFUchwała nr 81_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (207,00KB)
PDFUchwała nr 82_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie powoływania promotora pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia doktora.pdf (91,79KB)
PDFUchwała nr 83_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr. W. Maruchinowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (74,04KB)
PDFUchwała nr 84_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania dr. Radosławowi Strugale stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (94,01KB)
PDFUchwała nr 85_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Michałowi Kiedrzynkowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,90KB)
PDFUchwała nr 86_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Joannie Szuberli stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,86KB)
PDFUchwała nr 87_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Arturowi Fojtowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,95KB)
PDFUchwała nr 88_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Jakubowi Szremskiemu stopnia doktora nauk społecznych.pdf (82,39KB)
PDFUchwała nr 89_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Ninie Baranowskiej stopnia doktora nauk społecznych.pdf (80,88KB)
PDFUchwała nr 90_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Danielowi Kowalczykowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,26KB)
PDFUchwała nr 91_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Małgorzacie Szymańskiej stopnia doktora nauk społecznych.pdf (82,85KB)
PDFUchwała nr 92_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Adrianowi Zacharko stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,80KB)
PDFUchwała nr 93_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Katarzynie Zoń stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,62KB)
PDFUchwała nr 94_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Konradowi Gralcowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,57KB)
PDFUchwała nr 95_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Zomerskiemu stopnia doktora nauk społecznych.pdf (82,11KB)
PDFUchwała nr 96_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Reslerowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,73KB)
PDFUchwała nr 97_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Bużowiczowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,94KB)
PDFUchwała nr 98_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Pawłowi Kłuskowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (81,72KB)
PDFUchwała nr 99_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Niny Baranowskiej.pdf (78,69KB)
PDFUchwała nr 100_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Adriana Zacharko.pdf (78,30KB)
PDFUchwała nr 101_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Tomasza Reslera.pdf (80,02KB)
PDFUchwała nr 102_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie mgr. Adama Kupczyka.pdf (74,49KB)
PDFUchwała nr 103_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Birta.pdf (67,39KB)
PDFUchwała nr 104_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kaczmarek.pdf (67,33KB)
PDFUchwała nr 105_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Maj.pdf (66,89KB)
PDFUchwała nr 106_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Orłowskiego.pdf (69,86KB)
PDFUchwała nr 107_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora nauk społecznych mgr Annie Marii Dzięciołowskiej.pdf (162,01KB)
PDFUchwała nr 108_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Dariusza Łysaka.pdf (82,29KB)
PDFUchwała nr 109_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie powołania promotorów oraz określenia dyscypliny nauki rozpraw doktroskich dla doktorantów Szkoły Doktorskiej.pdf (178,41KB)
PDFUchwała nr 110_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr - Opinia w sprawie zatrudnienia dr Dominiki Uczkiewicz w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta.pdf (69,51KB)
PDFUchwała nr 111_XI_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Pawła Kłuska.pdf (78,39KB)

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse z dnia 14 grudnia 2020 r.

PDFUchwała nr 112_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie udziału recenzentów w postępowaniu doktorskim oraz wszystkich członków komisji habilitacyjnych w posiedzeniu RDN.pdf (128,51KB)
PDFUchwała nr 113_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (69,87KB)
PDFUchwała nr 114_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Dominice Cendrowicz.pdf (77,60KB)
PDFUchwała nr 115_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Magdalenie Debicie stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (81,53KB)
PDFUchwała nr 116_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr Małgorzacie Samojedny stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (82,14KB)
PDFUchwała nr 117_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Małgorzaty Samojedny.pdf (80,53KB)
PDFUchwała nr 118_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Radosławowi Poprawskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (81,75KB)
PDFUchwała nr 119_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Arturowi Łysoniowi stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (82,01KB)
PDFUchwała nr 120_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Artura Łysonia.pdf (78,81KB)
PDFUchwała nr 121_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Otrębie stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (82,38KB)
PDFUchwała nr 122_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr. Adama Bródki.pdf (74,89KB)
PDFUchwała nr 123_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji w przewodzie doktorskim mgr Natalii Najgiebauer.pdf (74,33KB)
PDFUchwała nr 124_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie doktora nauk społecznych w dziedzinie nauki prawne mgr Monice Kilimnik.pdf (161,29KB)
PDFUchwała nr 125_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie doktora nauk społecznych w dziedzinie nauki prawne mgr Patrycji Przybyły.pdf (161,34KB)
PDFUchwała nr 126_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Bijasa.pdf (67,00KB)
PDFUchwała nr 127_XII_2020 Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jana Zaliwskiego.pdf (68,79KB)