Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 2020

Uchwały Rady Wydziału z dnia 20 stycznia 2020 r.

PDFUchwała nr_1_I_2020 Rady WPAE UWr w sprawie wniosku dziekana dotyczącego utworzenia nowych kierunków studiów i przyjęcia programów studiów.pdf (74,60KB)
PDFUchwała nr_2_I_2020 Rady WPAE UWr _Opinia w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową.pdf (74,71KB)
PDFUchwała nr_3_I_2020 Rady WPAE UWr w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.pdf (155,60KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 24 lutego 2020 r.

PDFUchwała nr_4_II_2020 Rady WPAE UWr w sprawie opinii dotyczącej limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na WPAE UWr w roku akademickim 2020_2021.pdf (66,11KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 11 maja 2020 r.

PDFUchwała nr_5_V_2020 Rady WPAE UWr w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2020_2021.pdf (60,26KB)
XLSUchwała nr_5_V_2020 Rady WPAE UWr_załącznik nr 1.xls (82,00KB)
XLSUchwała nr_5_V_2020 Rady WPAE UWr_załącznik nr 2.xls (83,00KB)
XLSXUchwała nr_5_V_2020 Rady WPAE UWr_załącznik nr 3.xlsx (10,82KB)
PDFUchwała nr_5a_V_2020 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zniesienia Studiów Podyplomowych Legislacji.pdf (67,00KB)
PDFUchwała nr_5b_V_2020 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej przekształcenia Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym.pdf (157,00KB)
PDFUchwała nr_5c_V_2020 Rady WPAE UWr w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne.pdf (81,66KB)
PDFUchwała nr_6_V_2020 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programów studiów podyplomowych.pdf (218,63KB)
PDFUchwała nr_7_V_2020 Rady WPAE UWr w sprawie upoważnienia do prowadzenia prac dyplomowych.pdf (61,15KB)
PDFUchwała nr_8_V_2020 Rady WPAE UWr w sprawie upoważnienia do prowadzenia prac dyplomowych.pdf (62,19KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 1 czerwca 2020 r.

PDFUchwała nr_8_V_2020 Rady WPAE UWr w sprawie upoważnienia do prowadzenia prac dyplomowych.pdf (61,11KB)
PDFUchwała nr_9_VI_2020 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany uchwały nr 1_I_2020 Rady WPAE UWr z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wniosku dziekana dotyczącego utworzenia nowych kierunków studiów.pdf (158,76KB)
PDFUchwała nr_9_VI_2020 Rady WPAE UWr_załącznik nr 1.pdf (437,94KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 6 lipca 2020 r.

PDFUchwała nr_11_VII_2020 Rady WPAE UWr w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020_2021 oraz wysokości stypendium.pdf (146,14KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 23 listopada 2020 r.

PDFUchwała nr_13_XI_2020 Rady WPAE UWr w sprawie powołania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.pdf (88,25KB)
PDFUchwała nr_14_XI_2020 Rady WPAE UWr w sprawie powołania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Zespołu ds. Jakości Kształcenia.pdf (88,78KB)
PDFUchwała nr_15_XI_2020 Rady WPAE UWr - Opinia w sprawie upoważnienia osób ze stopniem doktora do prowadzenia praac dyplomowych w roku akademickim 2020_2021.pdf (66,87KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2020 r.

PDFUchwała nr_16_XII_2020 Rady WPAE UWr w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego.pdf (204,75KB)
PDFUchwała nr_17_XII_2020 Rady WPAE UWr w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów.pdf (86,85KB)
PDFUchwała nr_18_XII_2020 Rady WPAE UWr w sprawie zasad i warunków zaliczania roku na jednolitych studiach mgr, studiach I i II stopnia oraz w innych sprawach dydaktycznych na WPAE UWr.pdf (87,57KB)
PDFUchwała nr_19_XII_2020 Rady WPAE UWr w sprawie katalogu przypadków, w których dziekan może odmówić zgody na reaktywację w prawach studenta.pdf (70,87KB)