Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Zakładzie Cytobiochemii

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca:  Zakład Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt badawczy (post-doc)

Data ogłoszenia: 05.06.2020

Termin składania wniosków: 28.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.06.2020

Liczba kandydatów: 7

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Do procedury konkursowej przystąpiło siedmioro kandydatów. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku, po sprawdzeniu złożonych dokumentów i przeanalizowaniu przedstawionych przez kandydatów posiadanych kwalifikacji, stwierdziła, iż dwie aplikacje nie mogły być rozpatrywane ze względu na brak spełnienia warunku posiadania stopnia doktora. Pozostali aplikanci nie spełniali wymagań pod względem koniecznego doświadczenia.

Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr inż. Dominika Drabika. Dr inż. Dominik Drabik  jest tegorocznym absolwentem studiów doktoranckich PWr, jednak pomimo wczesnego etapu kariery naukowej zebrał już pokaźny dorobek publikacyjny obejmujący w sumie dziewięć prac eksperymentalnych (łączna ilość punktów MNiSW: 850), wśród których aż w czterech jest on pierwszym (i jednocześnie korespondującym) autorem. Jego dotychczasowe doświadczenie jest w największym (spośród wszystkich aplikacji) stopniu zbieżne z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach projektu.