Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rostrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki

Stanowisko: starszy wykładowca

Data ogłoszenia: 27-05-2020

Termin składania wniosków: 24-06-2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 01-07-2020

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:
dr Agnieszka Patała
Monografie:
Dziedzictwo kulturowe gminy Milicz, Wrocław: eBooki.com.pl i Uniwersytet Wrocławski, 2019 (współautorstwo z Radosławem Glińskim). [80 p.]
Dziedzictwo kulturowe gminy Żukowice, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018 (współautorstwo
z Radosławem Glińskim). [80 p.]

Artykuły i rozdziały w monografiach:
Die Beziehungen des Crailsheimer Altars zu Schlesien, w: Der Altar der Crailsheimer Johanneskirche : Ein Kunstwerk aus der Werkstatt Michael Wolgemuts, hrsg. Helga Steiger, Esslingen am Neckar 2020, s. 89-103  (w druku – sierpień 2020).[Thorbecke – 80 p.]
„Stary śląski mistrz w nowym blasku”  – manipulacje i konteksty konserwacji Poliptyku Zwiastowania z Jednorożcem w latach trzydziestych XX wieku , w: Ingenium et labor, red. Piotr Borusowski, Joanna Sikorska, Warszawa 2020 (w druku). [wyd UW - 80 p.]
Machinae magnae. Późnogotyckie wielkoformatowe nastawy głównych ołtarzy śląskich kościołów farnych, w: Fara w mieście od średniowiecza do współczesności. Społeczność – duchowość – architektura – wystrój. Studia z historii sztuki, red. Dariusz Galewski, Rafał Eysymontt, Wrocław: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 133-145.  [80 p.]
Nuremberg Merchants in Breslau and their Commemorative Practices 1440 – 1520, w: Memorializing the Middle Classes in Medieval and Renaissance Europe, ed. Anne Leader, Studies in Medieval and Early Modern Culture. Kalamazoo: Medieval Institute Publications Western Michigan University, 2018, s. 49-74. [De Gruyter – 80 p]

Udział w grantach jako wykonawca za lata 2018-2020
marzec 2016 - marzec 2019
Śląsk ojczysty. Dzieje wspólnot lokalnych w kontekście tożsamości regionalnej, państwowej i narodowej (XII-XXI w.). Cz. 1
finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
wykonawca

marzec 2016 - (trwa)
Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, województwo wrocławskie (dolnośląskie),  powiaty górowski, głogowski, polkowicki i wołowski
finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
wykonawca

wrzesień 2020 - wrzesień 2023
Katalog Muzeum Archidiecezjalnego (Średniowiecze)
finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
wykonawca