Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rostrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historycznym

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historycznym

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 08-05-2020

Termin składania wniosków: 12-06-2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18-06-2020

Liczba kandydatów: 5

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:
Dr Wawrzyniec Kowalski (ur. 1985), ukończył historię w Uniwersytecie Wrocławskim w 2009 r., filologię serbską i chorwacką oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną (licencjaty UWr 2013).  Odbył studia semestralne na uniwersytetach w Zagrzebiu, Nowym Sadzie (Serbia), i Dundee (Szkocja). Doktorat historii uzyskał w UWr w 2017 r. na podstawie pracy Obraz  władcy w Regnum Sclavorum (łacińskiej redakcji tzw. Latopisu popa Dukljanina). Zainteresowania badawcze: nauki pomocnicze historii, głównie źródłoznawstwo i historiografia średniowieczna, archiwistyka. W latach 2015-2016 był lektorem języka polskiego w Uniwersytecie Słowiańskim w Baku, w latach 2013, 2015 odbył w Forschungsstelle Osteuropa w Bremie staż archiwalny. Zna w stopniu zaawansowanym 6 języków, w tym kongresowe. Był w 2019 r. kierownikiem grantu NCN Miniatura 3, odbył wyjazdy kwerendalne (Czechy, Serbia, Chorwacja), w ramach wymiany akademickiej z programu NAWA  w Budapeszcie, staże dydaktyczne w Skopje i Alba Iulia, bierze udział w projektach na wymianę studencką z Uniwersytetem w Sankt Petersburgu (dofinansowanie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia).  Posiada doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. Jego rozszerzona rozprawa doktorska będzie opublikowana w wyd. Brill w 2021. Opublikował 7 artykułów, w tym ostatnio w wysoko punktowanych czasopismach Slavia Meridionalis i Balcanica Posnaniensia. Brał udział w 7 konferencjach, w większości międzynarodowych. Uzyskał poparcie Rady Instytutu Historycznego, Rady Dyscypliny Historia, a wydziałowa Komisja Konkursowa uznała, że jest najlepszym kandydatem na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historycznego UWr.