Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rostrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Antropologii Muzycznej w Instytucie Muzykologii

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Antropologii Muzycznej w Instytucie Muzykologii

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 08-05-2020

Termin składania wniosków: 12-06-2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17-06-2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Warunki konkursu

Dr Wioleta Muras

Posiadanie grantu krajowego MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP

TAK
(kierowanie grantem)

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych

TAK

Legitymowanie się opublikowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny nauk o sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism

TAK
(tematyka badań międzynarodowych: twórczość Witolda Lutosławskiego, badania audiosfery współczesnej)

Udokumentowane zainteresowania historią kultury muzycznej XX wieku

TAK
(historia kultury muzycznej XX w.)

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym

TAK
(adiunkt w Instytucie Muzykologii UWr)

Czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego, potwierdzona uczestnictwem w zagranicznych konferencjach

naukowych z referatem.

TAK

Załączone opinie

Pozytywna opinia kierowniczki Zakładu Antropologii Muzycznej IMuz UWr prof. Bożeny Muszkalskiej.