Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rostrzygnięcie konkursu na dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym

Stanowisko: dwa stanowiska adiunkta (jedno z dniem 1.07.2020 roku oraz drugie z dniem 1.10.2020 roku)

Data ogłoszenia: 08-05-2020

Termin składania wniosków: 12-06-2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18-06-2020

Liczba kandydatów: 5

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 2

Uzasadnienie:
Dr Jacek Jędrysiak (ur. 1985), ukończył studia historyczne (UWr  2009) i stosunki międzynarodowe (UWr 2010), dr historii – UWr 2014 – Pruska myśl strategiczna 1815-1848, otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów, wersja angielska książki ukaże się w 2020. Od 2017 r. zatrudniony w IH UWr. Granty i projekty: kierownik grantu NCN, stypendium Lanckorońskich, obszerne kwerendy w Niemczech.  Zainteresowania badawcze: historia gospodarcza, wojskowość. Mocno zaangażowany w działalność organizacyjną IH UWr. Znajomość zaawansowana 2 języków. Posiada doświadczenie dydaktyczne, w tym w rozwój nowych kierunków, także archiwalne w wojskowej sieci archiwalnej, pracownik Wojskowego Biura Historycznego, redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. Szeroka współpraca krajowa i międzynarodowa. Opublikował książkę, 4 redaktor i współredaktor,  21 artykułów w różnych językach, w tym w wielu ważnych czasopismach, 23 artykuły, liczne recenzje. Uzyskał poparcie Rady Instytutu Historycznego, 36 głosów na 37 głosujących.

Dr Aleksandra Ziober (ur. 1989), ukończyła studia historyczne (UWr 2013); dr historii (IH UWr 2018) – Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji  Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego (w druku w Wydawnictwie Akademickim). Prowadzi badania z zakresu historii społeczno-gospodarczej i politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego, potencjału gospodarczego magnaterii litewskiej, historii majątków i gospodarki arystokracji litewskiej XVI-XX w. Zatrudniona w IH UWR od 2018 r. Opublikowała współautorsko książkę i druk zwarty, 3 prace redagowała lub współredagowała, 9 artykułów (1 w j. angielskim), 26 rozdziały, ponadto 9 zagranicą w języku angielskim, 3 publikacje znajdują się w druku (za 180 pkt). Uczestniczyła czynnie w 10 zagranicznych, 11 międzynarodowych i 22 krajowych konferencjach (14 w j. angielskim), współorganizowała 20 konferencji. Prowadziła kwerendy w archiwach polskich, włoskich,  brytyjskich, francuskich, niemieckich, austriackich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich.Jest obecnie kierownikiem grantu NCN, kilkunastu mniejszych projektów naukowych i edukacyjnych, stypendia 5-6 m-cy z funduszu Unii Europejskiej, 2 stypendia Państwowej Kancelarii Bawarii, 3 stypendia Fundacji Lanckorońskich, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Posiada doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. Bardzo zaangażowana w działalność IH na różnych polach. Zna język angielski i rosyjski. Uzyskała poparcie Rady Instytutu Historycznego, 29 głosów na 37 głosujących.