Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WNB.272.1.2020.AM Dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”

Dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

część I

Dostawa spektrofotometru 3 szt., worteksu 2 szt., wirówko – worteksu 2 szt., mieszadła magnetycznego 2 szt., pH-metru 2 szt., wagi precyzyjnej 5 szt., termobloku 1 szt., łaźni wodnej 2 szt.

część II

Dostawa pipet laboratoryjnych

 

Miejsce składania ofert: Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Kuźnicza 35 (pokój 20, piętro II), 50-138 Wrocław

 

Uwaga! nastąpiła zmiana terminu składania ofert: do dnia 29.07.2020 r. do godziny 11:30


PDFOgłoszenie nr 563292.pdf (130,78KB)
PDFSIWZ.pdf (640,24KB)
PDFzałącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf (235,50KB)
PDFzałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (302,70KB)


PDFinformacja nr 1 dla Wykonawców i zmiana terminu składania ofert.pdf (173,35KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 563292.pdf (50,25KB)
PDFzałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana 21.07.20.pdf (304,60KB)

 


PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (200,88KB)


PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (874,37KB)


PDFogłszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (88,22KB)