Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Biochemii Genetycznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta – Stypendysty do Zakładu Biochemii Genetycznej w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. „Wpływ niepatogennego szczepu Fusarium oxysporum na pamięć immunologiczną w lnie”, kierowanego przez dr Wioletę Wojtasik-Górną.

Wymagania:

1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewnych (lub promesa obrony pracy magisterskiej do czasu rekrutacji do szkoły doktorskiej).

2. Zakwalifikowanie się do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (przewidywana rekrutacja: wrzesień 2020);

3. Umiejętności:

(a) znajomość technik biologii molekularnej, metod analitycznych, technik mikroskopowych,

(b) dobra wiedza z zakresu biologii molekularnej roślin, w tym interakcji roślina-patogen,

(c) preferowane doświadczenie w pracy z patogennymi i niepatogennymi grzybami roślin,

(d) znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną pracę ze źródłami pisanymi oraz przygotowanie publikacji i wystąpień publicznych;

3. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

Celem projektu jest poznanie dokładnego mechanizmu ochronnego działania niepatogennego szczepu Fusarium oxysporum w lnie, którego działanie inicjuje pamięć immunologiczną, co czyni roślinę bardziej odporną na kolejne infekcje szczepami patogennymi. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania na kilku poziomach, na których niepatogenny szczep może uodpornić i chronić len przed infekcjami. Sprawdzone zostanie również czy niepatogenny szczep F. oxysporum może ograniczyć wnikanie szczepu patogennego do korzeni lnu oraz czy pamięć immunologiczna spowodowana działaniem niepatogennego szczepu F. oxysporum może być dziedziczona? Poznanie ochronnego mechanizmu działania niepatogennego szczepu F. oxysporum pozwoli na wyjaśnienie spornych kwestii i dostarczy informacji, w jaki sposób stosować niepatogenny szczep w celu zwiększenia odporności lnu na infekcje w uprawach polowych. Więcej informacji: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/447924-pl.pdf

Do zadań doktoranta będzie należało: przygotowanie materiału badawczego, roślin lnu traktowanych grzybami niepatogennymi i/lub patogennymi, a następnie analiza uzyskanych roślin (analiza fenotypowa i mikroskopowa, oznaczanie polimerów ściany komórkowej, oznaczanie ROS i zawartości hormonów, analiza ekspresji wybranych genów, oznaczenie metylacji DNA i modyfikacji chromatyny, oznaczanie odporności roślin).

Typ konkursu NCN: OPUS 17 – NZ9

Termin składania ofert: 7 sierpnia 2020 r.

Forma składania ofert oraz zapytań: adres kierownika projektu, dr Wioleta Wojtasik-Górna, e-mail: wioleta.wojtasik@uwr.edu.pl

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)

 

Warunki zatrudnienia:

1. Stypendium w wysokości: 3 000 zł/m-c (brutto).

2. Okres: 36 miesięcy.

3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 października 2020.

               

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych
  • informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów
  • osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji, praca w studenckim ruchu naukowym, udział w projektach badawczych
  • dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.