Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych

w trybie art. 119 ust. 2 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Socjologii Zakład Grup Dyspozycyjnych,  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 7-05-2020

termin składania wniosków: 8-06-2020

termin rozstrzygnięcia do końca września 2020

liczba kandydatów: 4

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło 4 kandydatów, 1 kandydat nie spełnia wymogów formalnych konkursu - nie posiada publikacji spełniających wymogi: (1) samodzielne autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach znajdujących się na Liście A lub Liście C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (w przypadku publikacji do 2018 r. włącznie) lub obowiązującej liście czasopism MNiSW (w przypadku publikacji po 2019 r.); lub (2) samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej wydanej w wydawnictwach znajdujących się na wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW; lub (3) samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się na wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW. W autoreferacie zaprezentował wyłącznie pracę doktorską (zgodnie z wymogami konkursu, winien prezentować osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego; te zaś zawarł w życiorysie).

Po dokonaniu wnikliwej oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata, Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Anetę Uss-Lik, który spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Socjologii.