Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
Regon: 000001301
Konto bankowe:  BZ WBK S.A O/WROCŁAW
Numer: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
Adres skrzynki UWr na platformie ePUAP: /UWr/SkrytkaESP

Uniwersytet Wrocławski wyznaczył inspektora ochrony danych, którym został p. Krzysztof Ziemba; adres e-mail:


 

Dane statystyczne Uczelni:

 

Ogólna liczba pracowników (stan na 30 czerwca 2022r.) 3 646

Liczba nauczycieli akademickich
w tym:
- profesorowie
- profesorowie Uniwersytetu
- adiunkci
- asystenci
- docenci
- starsi wykładowcy i wykładowcy
- lektorzy
Liczba pracowników niebędących nauczycielami

1 983

228
291
1083
109
4
244
24
1 663

Liczba kierunków studiów 144
Liczba studentów ogółem (stan na 31 grudnia 2021 r.)
w tym:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne
- studenci obcokrajowcy
21 819

15 509
6 310
1 318

Liczba uczestników studiów doktoranckich (stan na 31 grudnia 2021 r.)
Liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (stan na 31 grudnia 2021 r.)

457
419


 
 

 Dane statystyczne za 2019 rok - PDFStatystyka 2019.pdf
 Dane statystyczne za 2018 rok - PDFStatystyka 2018.pdf
 Dane statystyczne za 2017 rok - PDFStatystyka 2017.pdf
 Dane statystyczne za 2016 rok - PDFStatystyka 2016.pdf
 Dane statystyczne za 2015 rok - PDFStatystyka 2015.pdf
 Dane statystyczne za 2014 rok - PDFDane statystyczne za 2014 rok
 Dane statystyczne za 2013 rok - PDFStatystyka 2013.pdf
 Dane statystyczne za 2012 rok - PDFStatystyka 2012
 Dane statystyczne za 2011 rok - PDFstatystyka 2011
 Dane statystyczne za 2010 rok - PDFstatystyka 2010
 Dane statystyczne za 2009 rok - PDFstatystyka 2009
 Dane statystyczne za 2008 rok - PDFstatystyka 2008
 Dane statystyczne za 2007 rok - PDFstatystyka 2007
 Dane statystyczne za 2006 rok - PDFstatystyka 2006.pdf
 Dane statystyczne za 2005 rok - PDFstatystyka 2005
 Dane statystyczne za 2004 rok - PDFstatystyka 2004.pdf
 Dane statystyczne za 2003 rok - statystyka 2003.pdf
 Dane statystyczne za 2002 rok - statystyka 2002.pdf

 

informację wytworzył(a): Dział Spraw Pracowniczych
za treść odpowiada: Jakub Kulpa
data wytworzenia: 13-07-2022