Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Elektroniki Emisyjnej

w trybie art. 119 ust. 2 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 07-05-2020

termin składania wniosków: 11-06-2020

termin rozstrzygnięcia: 15-06-2020

liczba kandydatów: 1

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiła 1 kandydatka, dr Sylwia Owczarek. Po dokonaniu oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, Komisja postanowiła rekomendować jej kandydaturę do dalszego postępowania. Kandydatka spełniła wymogi formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia o konkursie. Jest współautorką 10 publikacji z listy A MNiSW, bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, odbyła zagraniczny staż naukowy w Brukseli. Jej praca doktorska została rekomendowana do wyróżnienia przez obu recenzentów.